Aktualności

III Międzynarodowa Konferencja Mediacji rozpocznie się już w piątek 3 czerwca 2022 roku

dodano: 2022-06-01

W dniach 3-4 czerwca br. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja pt.: Profesjonalizacja zawodu mediatora i mediacji. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Konferencję otworzą: adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezeska NRA i prezeska Centrum Mediacji przy NRA, adw. Tomasz Jachowicz, dziekan ORA w Poznaniu, prof. dr hab. Tomasz Nieborak, dziekan Wydziału Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza oraz SSA Krzysztof Lewandowski, prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Konferencja rozpocznie się od podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Centrum Mediacyjnym przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Sądem Okręgowym w Poznaniu.

Następnie wystąpienie inauguracyjne pt. "Perspektywy rozwoju mediacji w związku z realizacją projektu Krajowy Rejestr Mediatorów" przedstawi dr Marcin Romanowski, podsekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości.

Z kolei wykład inauguracyjny "Wkład nauki w rozwój mediacji" wygłosi prof. UAM dr hab. Joanna Mucha, kierowniczka Centrum Wsparcia Mediacji przy Wydziale Prawa i Administracji UAM.

Spotkanie podzielone będzie na pięć paneli:

  1. Mediacja - nauka i praktyka, którego moderatorką będzie adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezeska NRA i prezeska Centrum Mediacji przy NRA;
  2. Odpowiedzialność mediatora - aspekt etyczny, prawny i dyscyplinarny, moderator: adw. Cezary Rogula, wiceprezes CM przy NRA;
  3. The mediators as a profession/as a professional, który moderować będzie adw. dr Katarzyna Golusińska, członek Rady Programowej CM przy NRA;
  4. Ku profesjonalizacji zawodu mediatora, moderować będzie adw. dr Robert Bogdzio, wiceprezes CM przy NRA;
  5. Zawód mediatora w praktyce, moderatorka: adw. Martyna Maciejewska-Przyłucka.

Panelistami będą m.in. adwokaci-mediatorzy, sędziowie, przedstawiciele środowisk akademickich oraz mediatorzy z Belgii, Grecji, Holandii oraz Ukrainy.

Wydarzenie transmitowane będzie na You Tube na kanale Adwokatura Polska.

(przejdź do linku transmisji 3 czerwca)

(przejdź do linku transmisji 4 czerwca)

Patronat medialny objął portal prawo.pl oraz wydawnictwo Wolters Kluwer.

czytaj programZłóż wniosek o mediację