Centra mediacji

Adwokaci-mediatorzy są zrzeszeni nie tylko w Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, ale działają także w lokalnych ośrodkach mediacji, organizowanych przez poszczególne izby adwokackie. Dzięki temu skorzystanie z mediacji prowadzonej przez adwokata-mediatora jest możliwe na terenie całego kraju.

Okręgowa Rada Adwokacka uprawniona jest do stworzenia centrum mediacji, funkcjonującego na obszarze danej izby adwokackiej. Struktura wewnętrzna oraz cele i zadania centrum określa akt założycielski. Lokalne centrum mediacji posiada także własny regulamin, precyzujący zasady i przebieg postępowania mediacyjnego.

Wykaz Centrów Mediacji

1
Białystok
Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Białymstoku
2
Bydgoszcz
Centrum Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bydgoszczy
3
Katowice
Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Katowicach
4
Łódź
Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi
strona www
5
Olsztyn
Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie
6
Opole
Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Opolu
7
Poznań
Centrum Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu
8
Rzeszów
Centrum Mediacyjne przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie
strona www
9
Siedlce
Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Siedlcach
strona www
10
Warszawa
Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Warszawie
strona www
11
Wrocław
Centrum Mediacyjne
strona www
Złóż wniosek o mediację