Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /centrummediacji/cm_search/index.php:1) in /centrummediacji/cm_search/search_engine.php on line 4

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /centrummediacji/cm_search/index.php:1) in /centrummediacji/cm_search/search_engine.php on line 4
Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

O nas

Centrum Mediacyjne przy NRA zostało powołane uchwałą Nr 59/2011
Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 roku.

Dla stron

Centrum Mediacyjne prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe oraz świadczy pomoc w rozwiązywaniu konfliktów,
przy udziale mediatorów, będących jednocześnie adwokatami.

Centrum poza standardowymi sposobami prowadzenia mediacji, korzysta z platformy do prowadzenia mediacji za pomocą internetu
(e-mediacja). Jeżeli nie jest możliwe bezpośrednie spotkanie stron, mediator wówczas może prowadzić postępowanie mediacyjne
z wykorzystaniem tej metody, w sposób pośredni, przekazując uczestnikom informacje, propozycje i zajmowane przez każdego
z nich stanowisko, o ile interes stron nie stoi temu na przeszkodzie.

Serdecznie zachęcamy Państwa do korzystania z naszych usług dostępnych we wszystkich formach komunikacji
(internet, telefon, e-mediacja).

Dla adwokatów

Statutowym celem Centrum jest propagowanie i rozpowszechnianie idei mediacji wśród członków naszego samorządu,
ale także w społeczeństwie oraz edukacja w zakresie mediacji.

Dla adwokatów jest to dodatkowa możliwość wykonywania zawodu mediatora, która pozwala zapewnić stronom korzystającym
z tej alternatywnej metody rozwiązywania sporów profesjonalną pomoc i wsparcie przy mediowaniu.


 Na górę

Mediacja

Możesz wejść na drogę mediacji w dowolnej fazie sporu.
W mediacji każdy wygrywa, a trwanie w konflikcie jest niszczące dla wszystkich.
Na drodze mediacji możesz rozwiązać swój problem oszczędzając czas i pieniądze. MASZ WPŁYW NA REZULTAT.

Zalety mediacji

 • szybkość
 • niskie koszty
 • poufność
 • dobrowolność (zawsze można odstąpić)
 • obustronne korzyści
 • poczucie bezpieczeństwa
  (nie jest konieczny bezpośredni kontakt między stronami)
 • dostępność (dopóki nie zapadnie wyrok można wejść
  na drogę mediacji)

W Centrum Mediacyjnym

 • znajdziesz porady jak rozpocząć mediację
 • uzyskasz informacje o procedurach mediacyjnych
 • dowiesz się ile to kosztuje
 • możesz skorzystać ze szkolenia o mediacji
 • poznasz naszych mediatorów i ich kwalifikacje

Szybkie rozwiązanie sporu mniejszym kosztem

Mediacja jest historycznie pierwszą, a zarazem najważniejszą postacią alternatywnych metod rozwiązywania sporów, zbiorczo
nazywanych ADR - Alternative Dispute Resolution. W większości krajów na świecie, w tym USA będącej jej ojczyzną, mediacja na stałe
zakorzeniała się w świadomości społecznej stając się uznaną i powszechną metodą rozwiązywania wszelkiego rodzaju konfliktów.
Trudno bowiem nie zgodzić się i nie respektować decyzji, w której podejmowaniu brało się czynny i aktywny udział.

 Czytaj dalej

Mediacja jest metodą rozwiązywania sporów w trybie szczególnego rodzaju negocjacji prowadzonych przez strony przy pomocy neutralnej
osoby trzeciej - mediatora, który pomaga osiągnąć stronom porozumienie. Istotę mediacji najlepiej oddaje stwierdzenie, iż jest to "proces ludzki",
a nie sądowy, ze względu na mniej sformalizowaną procedurę oraz możliwość nawiązania dialogu miedzy stronami. Uczestnicy procesu
mediacyjnego mają możliwość podejmowania decyzji co do treści ugody nie tylko w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, ale także
w oparciu o normy pozaprawne, w tym etyczne i obyczajowe. To z kolei daje stronom możliwość lepszego wyartykułowania swoich interesów
oraz jest przejawem autonomii w kształtowaniu oczekiwanego porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron.

Mediacja jest procedurą, której można poddać każdy rodzaj sporu. Jedynym warunkiem wszczęcia i prowadzenia mediacji jest dobrowolna
zgoda stron na udział w procesie mediacyjnym. Strony mediacji mają równe prawa i są jednakowo traktowane, zaś wszystko co jest poruszane
na posiedzeniu mediacyjnym jest poufne, tak dla Sądu, osób trzecich, jak i innych instytucji państwowych. Pozytywny wynik mediacji jakim
jest ugoda kończy sprawę sądową. Ugoda zastępuje wyrok i nadaje się do egzekucji.

Rola mediatora w postępowaniu mediacyjnym sprowadza się do zorganizowania oraz wspomagania prowadzonych przez strony rozmów.
Mediator, jako osoba wybrana i zaakceptowana zgodnie przez obie strony nie wydaje jednak żadnych decyzji, ani nie narzuca własnych rozwiązań.
Celem jego działania jest jedynie ułatwienie komunikowania się stron oraz "stanie na straży" procedury mediacyjnej.

Niewątpliwym uzasadnieniem dla szerszego korzystania z instytucji mediacji jest także możliwość bardzo szybkiego uregulowania sporu
oraz o wiele niższe koszty postępowania mediacyjnego w porównaniu do częstokroć przewlekłego i kosztownego procesu sądowego.
Najważniejsze jednak, co można zyskać decydując się na mediację, to przede wszystkim szansa rzeczywistego i sprawnego rozwikłania
sporu bez potrzeby przeżywania czasochłonnego scenariusza sądowego w sposób satysfakcjonujący obie strony.

Zapraszamy!

 Czytaj dalej

Mediatorzy

Prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA <br>adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka

Prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA
adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka

ul. Nowy Świat 4/3, 15-453 Białystok, tel. 692 437 194
e-mail: agnieszka.zemke@adwokatura.pl

Doktor Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego i rodzinnego.


adw. Maciej Adamowicz

adw. Maciej Adamowicz

ul. Nowy Rynek 5, 85-131 Bydgoszcz ORA; ul. Długa 62/2, 85-034 Bydgoszcz, tel. 608 267 029
e-mail: adwokat@maciejadamowicz.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Bydgoszczy.
Mediacje prowadzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i karno-gospodarczego.

adw. Katarzyna Agacka

adw. Katarzyna Agacka

ul. Sokolska 14/6, 40-086 Katowice, tel. 606 948 483, 32 258 08 69
e-mail: kancelaria@adwokat-agacka.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Joanna Augustynowicz-Tokarska

adw. Joanna Augustynowicz-Tokarska

ul. Lisa - Kuli 18/13, 35-025 Rzeszów, tel. 606 672 918, 17 853 53 84
e-mail: joannatokarska@vp.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie.
Mediacje prowadzi na terenie miasta Rzeszów.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego i gospodarczego.

adw. Małgorzata Bac-Matuszewska

adw. Małgorzata Bac-Matuszewska

ul. Grunwaldzka 13, 31-524 Kraków, tel. 602 655 955, 12 417 40 77
e-mail: mb@malgorzatabac.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, pracy i nieruchomości.


adw. Agnieszka Bąk

adw. Agnieszka Bąk

ul. Stodolniana 1/7U, 98-300 Wieluń, ul. Teatralna 2/4 lok.7, 50-055 Wrocław, tel. 691 890 571
e-mail: adwokat.agnieszkabak@wp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego i łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Maria Banaszewska

adw. Maria Banaszewska

ul. Piłsudskiego 3/3, 50-048 Wrocław, tel. 509 397 705
e-mail: mb@banaszewscy.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, rodzinnego.

adw. Justyna Baniewska

adw. Justyna Baniewska

ul. Libelta 26/4, 61-707 Poznań, tel. 607 765 754

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, spółek i handlowego.

adw. Agnieszka Baran

adw. Agnieszka Baran

ul. Piłsudskiego 27, 35-074 Rzeszów, tel. 698 621 988
e-mail: a.baran@adwbaran.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podkarpackiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, ubezpieczeniowego i handlowego.

adw. Ewa Bartosiewicz

adw. Ewa Bartosiewicz

ul. T.Kościuszki 42, 07-200 Wyszków, tel. 509 359 503
e-mail: adwokat.ewabartosiewicz@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Magdalena Baturo-Wilk

adw. Magdalena Baturo-Wilk

ul. Nowy Rynek 5, 85-131 Bydgoszcz , tel. 608 443 617
e-mail: kancelaria@adwokat-baturowilk.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Bydgoszczy.
Mediacje prowadzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Aneta Bęczkowska-Raczyńska

adw. Aneta Bęczkowska-Raczyńska

ul. Żelazna 82/84 lok. 55, 00-894 Warszawa, tel. 501 150 685
e-mail: abr@adwokat-abr.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego i ubezpieczeniowego.

adw. Andrzej Bednarczyk

adw. Andrzej Bednarczyk

ul. Konwiktorska 9 lok. 45/7, 00-216 Warszawa, tel. 608 014 016
e-mail: andrzej.bednarczyk@bednarczyk.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: administracyjnego, gospodarczego, cywilnego, spółek, karno-gospodarczego, karnego, ubezpieczeniowego, handlowego międzynarodowego, nowych technologii, bankowego, handlowego, budowlanego, umów dystrybucyjnych (franchising), własności intelektualnej, pracy, nieruchomości, farmaceutycznego, reklamy (mediów), telekomunikacyjnego (IT).

adw. Izabela Beszczyńska-Kowalska

adw. Izabela Beszczyńska-Kowalska

ul. Rynek Staromiejski 9/1, 87-100 Toruń, tel. 664 703 303, 56 621 01 81
e-mail: adwokat@beszczynska-kowalska.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Toruniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Magdalena Biedrzycka

adw. Magdalena Biedrzycka

ul. Mokotowska 46A/2, 00-543 Warszawa, tel. 503 023 588
e-mail: biedrzycka@mbalaw.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i handlowego.

adw. Marta Bielan

adw. Marta Bielan

ul. Św. Stanisława 9/12, 62-800 Kalisz, tel. 509 897 077
e-mail: bielan.marta@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, ubezpieczeniowego i rodzinnego.

adw. Magdalena Bielska

adw. Magdalena Bielska

ul. Ułanów 11, 35-308 Rzeszów, tel. 606 644 350, 17 853 53 84
e-mail: adw.magdalena.bielska@gmail.com

Magister Prawa i absolwent MBA-Inernational Master of Business Administration,
członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie.
Mediacje prowadzi na terenie województw: podkarpackiego, lubelskiego,
świętokrzyskiego, małopolskiego. Specjalista w zakresie mediacji z prawa
cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

adw. Piotr Bocianowski, LL.M

adw. Piotr Bocianowski, LL.M

ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa, tel. 22 622 01 78
e-mail: piotr.bocianowski@adwokatura.pl

Magister Prawa LL.M, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa pracy.

adw. Halina Bogdan

adw. Halina Bogdan

ul. Staszica 19/2, 38-400 Krosno, tel. 600 358 340
e-mail: halina_bogdan@interia.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podkarpackiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, ubezpieczeniowego i rodzinnego.

adw. Eryk Bogdas

adw. Eryk Bogdas

Al. Wilanowska 67E/25, 02-765 Warszawa, tel. 603 555 555
e-mail: biuro@adwokaterykbogdas.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, lotniczego i turystycznego.

adw. dr Robert Bogdzio

adw. dr Robert Bogdzio

ul. Szpitalna 8/24, 00-031 Warszawa, tel. 607 990 000
e-mail: robert.bogdzio@outlook.com

Doktor Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, karnego i pracy.

adw. Joanna Bojarczyk

adw. Joanna Bojarczyk

ul. Mickiewicza 83 lok. 3U/1, 15-257 Białystok, tel. 662 016 044
e-mail: jbojarczyk@wp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, spółek, karno-gospodarczego, karnego, ubezpieczeniowego, handlowego, budowlanego, własności intelektualnej i reklamy (mediów).

adw. Patrycja Borkowska

adw. Patrycja Borkowska

ul. Narutowicza 53/2a, 90-130 Łódź, tel. 509 037 100
e-mail: patrycja.borkowska@onet.eu

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: administracyjnego, gospodarczego, cywilnego, karno-gospodarczego, handlowego, przewozowego,sportowego, rodzinnego i pracy.

adw. Paweł Borowski

adw. Paweł Borowski

Pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa, tel. 882 176 665, 22 326 96 00
e-mail: p.borowski@kochanski.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, spółek, karno-gospodarczego, handlowego, handlowego międzynarodowego, nowych technologii, umów dystrybucyjnych (franchising), własności intelektualnej, farmaceutycznego i reklamy (mediów).

adw. Beata Bronowicka

adw. Beata Bronowicka

ul. Krasińskiego 15a/7, 50-449 Wrocław, tel. 71 792 72 27
e-mail: bronowicka.kancelaria@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, spółek, karno-gospodarczego, ubezpieczeniowego, handlowego, budowlanego, pracy i nieruchomości.

adw. Lena Burdzińska

adw. Lena Burdzińska

ul. Warszawska 13/2, 62-200 Gniezno, tel. 531 030 106
e-mail: kancelaria@adwokat-lenaburdzinska.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Krystyna Burska

adw. Krystyna Burska

Tyniec Mały, ul. Biskupicka 4, 55-040 Kobierzyce, tel. 603 927 617
e-mail: adw.k.burska@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa pracy, gospodarczego i rodzinnego.

adw. Emilia Cecerko

adw. Emilia Cecerko

ul. Świętojańska 21, 15-277 Białystok, tel. 608 180 799
e-mail: emicec@interia.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i handlowego.

adw. Marta Ceglarz-Borowska

adw. Marta Ceglarz-Borowska

ul. Nowowiejskiego 14B/7, 61-732 Poznań , tel. 504 041 393, 61 824 05 46
e-mail: m.ceglarz@lex24.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Aleksandra Cempura

adw. Aleksandra Cempura

os. Centrum B1/126, 31-926 Kraków, tel. 608 102 596
e-mail: kancelaria@acempura.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi: na terenie województwa małopolskiego, śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego i karnego.

adw. Marta Charkiewicz

adw. Marta Charkiewicz

ul. Nowy Świat 4/3, 15-453 Białystok, tel. 509 166 959
e-mail: charkiewicz.marta.adwokatura@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, pracy i rodzinnego.

adw. Beata Chodorowska-Kęcik

adw. Beata Chodorowska-Kęcik

ul. Sienkiewicza 3, 32-700 Bochnia, tel. 505 964 968
e-mail: biuro@kancelariabochnia.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

adw. Katarzyna Ciulkin-Sarnocińska

adw. Katarzyna Ciulkin-Sarnocińska

Rynek Kościuszki 15B/30, 15-091 Białystok, tel. 728 377 770, 85 742 05 02
e-mail: adwokat@ciulkin-sarnocinska.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na trenie województwa podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i spółek.

adw. Agata Cygan

adw. Agata Cygan

ul. Świerczewskiego 40/14 lok. 4, 55-011 Siechnice, tel. 600 856 637
e-mail: agata.cygan@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, pracy i rodzinnego.

adw. Wirginia Czaczkowska-Jabłońska

adw. Wirginia Czaczkowska-Jabłońska

ul. Namysłowska 2/64, 50-304 Wrocław, tel. 602- 590 355
e-mail: kancelaria@lexultima.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i ubezpieczeniowego.

adw. Anna Czamarska

adw. Anna Czamarska

ul. Szara 14/17, 00-420 Warszawa, tel. 601 375 973
e-mail: a.czamarska@gmail.com

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego i rodzinnego.

adw. Marzena Czartoryska

adw. Marzena Czartoryska

ul. Żytnia 15/15, 01-014 Warszawa, tel. 601 277 969, 22 862 62 01 do 03
e-mail: adwokat@czartoryska.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Magdalena Czerwień

adw. Magdalena Czerwień

ul. Przy Rondzie 53, 31-547 Kraków, tel. 12 294 19 77
e-mail: kancelaria@mczerwien.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego.

adw. Joanna Daczyńska

adw. Joanna Daczyńska

ul. Kielnieńska 111/6, 80-299 Gdańsk, tel. 573 323 375
e-mail: adwokat@joannadaczynska.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Gdańsku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, pracy i rodzinnego.

adw. Izabela Daniszewska-Stelmaszyńska

adw. Izabela Daniszewska-Stelmaszyńska

ul. Mickiewicza 83/U2, 15-257 Białystok, tel. 608 454 585
e-mail: daniszewska@aida.home.pl

Magister Prawa. adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i pracy.

adw. Marcjanna Dębska

adw. Marcjanna Dębska

ul. Grottgera 3/9, 00-785 Warszawa, tel. 22 115 76 09, 509 928 034
e-mail: md@barabaszdebska.pl

Magister prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, karno-gospodarczego i rodzinnego.

adw. Stanisław Dek

adw. Stanisław Dek

ul. Wyszyńskiego 15/U2, 15-888 Białystok, tel. 664 185 651, 85 742 83 77
e-mail: stanislaw.dek@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, karno-gospodarczego i rodzinnego.

adw. Dominika Dietrich-Miłobędzka

adw. Dominika Dietrich-Miłobędzka

ul. Narutowicza 53/2A, 90-130 Łódź, tel. 503 466 370
e-mail: dominika.kolinska@gmail.com


Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: łódzkiego, mazowieckiego,świętokrzyskiego, wielkopolskiego, opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego i małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Elżbieta Długołęcka

adw. Elżbieta Długołęcka

ul. B.Chrobrego 22/5, 85-047 Bydgoszcz, tel. 533 315 380
e-mail: adwdlugolecka@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Bydgoszczy.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski, też za granicą.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i karno-gospodarczego.

adw. Joanna Dobkowska

adw. Joanna Dobkowska

ul. Mokotowska 55 lok. 7, 00-542 Warszawa, tel. 604 418 841
e-mail: joanna_dobkowska@o2.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Iwona Dobkowska-Puławska

adw. Iwona Dobkowska-Puławska

Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, tel. 22 461-06-21 (do 23)
e-mail: idobkowska@marszalekipartnerzy.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, spółek, ubezpieczeniowego, handlowego, budowlanego, własności intelektualnej, nieruchomości, farmaceutycznego i reklamy (mediów).

adw. Paulina Dolata-Nowak

adw. Paulina Dolata-Nowak

ul. Kwiatowa 3/1, 62-052 Komorniki, tel. 660 327 455
e-mail: paulina.nowak@nowak-adwokaci.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, ubezpieczeniowego i rodzinnego.

adw. Anna Dolejsz-Świderska, LL.M, LL.B

adw. Anna Dolejsz-Świderska, LL.M, LL.B

ul. Mickiewicza 21/10, 69-100 Słubice, tel. 604 276 966
e-mail: dolejsz-swiderska@kbz24.com

Magister Prawa LL.M, LL.B, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Zielonej Górze.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: lubuskiego i dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego,spółek, rodzinnego i pracy.

adw. Rafał Andrzej Domański

adw. Rafał Andrzej Domański

ul. Hrubieszowska 7/11, 01-209 Warszawa, tel. 606 730 912
e-mail: kancelaria@adwokatdomanski.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: administracyjnego, gospodarczego, cywilnego, spółek, energetycznego, handlowego, budowlanego i nieruchomości.

adw. Stanisław Drozd

adw. Stanisław Drozd

al. Ujazdowskie 10, 00-478 Warszawa, tel. 22 437 82 00
e-mail: stanislaw.drozd@wardynski.com.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski, też za granicą.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Katarzyna Drożdż

adw. Katarzyna Drożdż

ul. Mogielnicka 28/101, 05-600 Grójec, tel. 734 148 690
e-mail: adwokat.drozdz@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Radomiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, handlowego i pracy.

adw. Anna Dubicka

adw. Anna Dubicka

ul. Mickiewicza 12, 58-500 Jelenia Góra, tel. 602 726 637, 75 645 31 71
e-mail: anna.dubicka@poczta.onet.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Wałbrzychu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Marta Duda

adw. Marta Duda

ul. Piątkowska 122/4, 60-649 Poznań, tel. 505 391 927
e-mail: m.duda@dudakancelaria.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, spółek, karno-gospodarczego, ubezpieczeniowego, przewozowego, bankowego, handlowego, budowlanego, własności intelektualnej, pracy i nieruchomości.

 adw. Marita Dybowska-Dubois

adw. Marita Dybowska-Dubois

ul. Wspólna 35/3, 00-519 Warszawa, tel. 609 085 158
e-mail: mdybowska-dubois@lms.waw.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i karnego.

adw. Klaudia Dzieweczyńska

adw. Klaudia Dzieweczyńska

ul. Powstańców Wlkp. 67, 62-300 Września, tel. 789 288 551
e-mail: kdzieweczynska@dzieweczynska.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa handlowego, budowlanego i rodzinnego.

adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak

adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak

ul. Zawiszy 14/55, 01-167 Warszawa, tel. 602 183 812
e-mail: katarzyna.effort@adwokatura.home.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, sportowego, handlowego, budowlanego, własności intelektualnej, nieruchomości i reklamy (mediów).

adw. Aleksandra Fątowicz

adw. Aleksandra Fątowicz

ul. Chopina 21G/18, 62-510 Konin, tel. 601 327 600
e-mail: fatowicz@adwokatfatowicz.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Ewa Filon-Żmojda

adw. Ewa Filon-Żmojda

ul. M. Kopernika 9/15, 15-377 Białystok, tel. 787 605 046
e-mail: ewa.filon@o2.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: administracyjnego, gospodarczego,cywilnego, ubezpieczeniowego, przewozowego, handlowego, budowlanego, własności intelektualnej, pracy i nieruchomości.

adw. Jakub Fornalik

adw. Jakub Fornalik

ul. Wilanowska 16, 00-422 Warszawa, tel. 606 619 847
e-mail: jakub@fornalik.law

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, budowlanego i sportowego.

 adw. Marta Frankiewicz

adw. Marta Frankiewicz

ul. Wólczańska 151, 90-525 Łódź, tel. 519 140 069
e-mail: marta@frankiewicz-adwokat.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

 adw. Katarzyna Fulko

adw. Katarzyna Fulko

ul. Narutowicza 53/2A, 90-130 Łódź, tel. 503 135 919
e-mail: katarzyna.fulko@adwokatura.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego, mazowieckiego,
wielkopolskiego i małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Magdalena Gad-Nowak, LL.M

adw. Magdalena Gad-Nowak, LL.M

Al. Wyścigowa 14A/202, 02-681 Warszawa, tel. 500 309 028
e-mail: magdalena.gad-nowak@squirepb.com

Magister Prawa LL.M, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i własności intelektualnej.

adw. Zuzanna Gadzinowska-Hypki

adw. Zuzanna Gadzinowska-Hypki

Al. 1 Maja 8/18, 62-510 Konin, tel. 604 750 642
e-mail: adwokat.gadzinowska@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i karno-gospodarczego.

adw. Karolina Gagacka

adw. Karolina Gagacka

ul. Puławska 233/28, 02-715 Warszawa, tel. 509 856 364, 22 403 34 14
e-mail: karolina@gagacka.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa spółek, karnego, pracy i własności intelektualnej.

 adw. Magdalena Gajewska

adw. Magdalena Gajewska

ul. Romanowskiego 4/4, 33-300 Nowy Sącz, tel. 606 747 664
e-mail: mg@adwokatgajewska.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Olga Gardulska

adw. Olga Gardulska

ul. Kielecka 29 B, 31-523 Kraków,, tel. 12 421 38 08
e-mail: o.gardulska@sgbkancelaria.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego i śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

 adw. Aneta Gibek-Wiśniewska

adw. Aneta Gibek-Wiśniewska

ul. Kościuszki 22/5, 45-062 Opole, tel. 512 113 565
e-mail: aneta.gibek.wisniewska@gmail.com

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Opolu.
Mediacje prowadzi: na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i karnego.

adw. dr Julia Gierałtowicz

adw. dr Julia Gierałtowicz

ul. Świdnicka 2/3, 58-300 Dzierżoniów, tel. 74 831 22 24
e-mail: adwokat@gieraltowicz.pl

Doktor Prawa, członek Izby Adwokackiej w Wałbrzychu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego

adw. Ewa Glajzer

adw. Ewa Glajzer

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20A, 05-410 Józefów, tel. 660 700 200
e-mail: ewa.glajzer@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa ubezpieczeniowego, rodzinnego i pracy.

adw. Roman Gładysz

adw. Roman Gładysz

ul. Reymonta 14/4, 45-066 Opole, tel. 796 301 353
e-mail: roman.gladysz@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Opolu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa opolskiego i śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, karno-gospodarczego, karnego, bankowego i pracy.

adw. Agnieszka Głębocka

adw. Agnieszka Głębocka

ul. Chyców Potok 26/304, 34-500 Zakopane, tel. 607 143 005
e-mail: agnieszka.glebocka@adwokatura.krakow.pl


Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego i śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

adw. Agnieszka Godlewska

adw. Agnieszka Godlewska

ul. Garbary 95/6, 61-757 Poznań, tel. 61 853 26 84, 609 484 647
e-mail: adw.agnieszka.godlewska@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego i rodzinnego.

adw. Francesco Goldoni

adw. Francesco Goldoni

ul. Piłsudskiego 62, 64-600 Oborniki, ul. Nowowiejskiego 20/8 , 61-731 Poznań, tel. 660 933 388
e-mail: kancelaria@goldoni-adwokat.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: administracyjnego, gospodarczego,cywilnego, spółek, karno-gospodarczego, ubezpieczeniowego, pracy i nieruchomości.

adw. Anna Gólska

adw. Anna Gólska

ul. Mickiewicza 3/6, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 513 028 478
e-mail: anna.golska@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego i małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. dr Katarzyna Golusińska

adw. dr Katarzyna Golusińska

ul. Głogowska 48/5, 60-737 Poznań, tel. 602 199 422
e-mail: k.golusinska@dgip.pl

Doktor Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Krystian Górniak

adw. Krystian Górniak

ul. Główny Rynek 15/18, 62-800 Kalisz, tel. 609 199 104
e-mail: kancelaria@adwokat-gorniak.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i ubezpieczeniowego.

adw. Barbara Gradowska-Koprowska

adw. Barbara Gradowska-Koprowska

ul. Kopernika 33/2, 87-100 Toruń, tel. 668 853 858
e-mail: adwokat@gradowska-koprowska.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Toruniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, ubezpieczeniowego i rodzinnego.

adw. Anna Gręda-Adamczyk

adw. Anna Gręda-Adamczyk

ul. Politechniki 22/24 lok. 309, 93-590 Łódź, tel. 601 358 469
e-mail: anna.greda@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa rodzinnego, cywilnego i handlowego.

 adw. Jowita Grochowska

adw. Jowita Grochowska

ul. Skłodowskiej 11, 15-275 Białystok, tel. 510 213 305, 85 742 66 40
e-mail: jowita.grochowska@wp.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

 adw. Małgorzata Gruszecka

adw. Małgorzata Gruszecka

ul. Teatralna 6/13, 50-055 Wrocław, ul. Daszyńskiego 16, 59-700 Bolesławiec, tel. 603 390 019
e-mail: kancelariagruszecka@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Filip Grycewicz

adw. Filip Grycewicz

ul. Emilii Plater 53, 28p., 00-113 Warszawa, tel. 695 523 209
e-mail: filip.grycewicz@cms-cmno.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na trenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, handlowego i ubezpieczeniowego.

adw. Maria Gutowska-Ibbs

adw. Maria Gutowska-Ibbs

ul. Wodna 15/5, 61-782 Poznań, tel. 605 231 311
e-mail: ibbs@kancelarie-poznan.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, ubezpieczeniowego, przewozowe i własności intelektualnej.

adw. Łukasz Haas

adw. Łukasz Haas

ul. P.O.W. 2A, 98-200 Sieradz, tel. 720 848 484
e-mail: kontakt@adwokathaas.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, handlowego i pracy.

adw. dr Ewa Habryn-Chojnacka

adw. dr Ewa Habryn-Chojnacka

ul. Młyńska 4/5, 61-729 Poznań, tel. 692 490 700, 64 853 25 30
e-mail: ehabryn@kancelaria-adwokaci.com.pl

Doktor Prawa, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. dr Monika Haczkowska

adw. dr Monika Haczkowska

ul. Wrocławska 28, 51-217 Pruszowice, ul. Piłsudskiego 91/3, 50-019 Wrocław, tel. 603 868 565
e-mail: monika.haczkowska@gmail.com

Doktor Prawa, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, spółek, handlowego, karnego i odpowiedzialności odszkodowawczej.

adw. Tomasz Hebda

adw. Tomasz Hebda

ul. Racławicka 19/34, 21-040 Świdnik, tel. 606 178 908, 81 536 90 03
e-mail: biuro@adwokat-hebda.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Lublinie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa lubelskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i karnego.

 adw. Piotr Hernik

adw. Piotr Hernik

ul. 17 Marca 40/1, 82-200 Malbork, tel. 606 667 936
e-mail: hernik@hlaw.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Gdańsku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego, spólek, handlowe międzynarodowe, nowych technologii, handlowe, budowlane, wlasności intelektualnej, nieruchomości, reklamy (mediów) i telekomunikacyjne (IT).

adw. Anna Hillebrand

adw. Anna Hillebrand

Al. T. Kościuszki 2, 98-220 Zduńska Wola, tel. 663 715 191
e-mail: anna.hillebrand@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Wojciech Hillebrand

adw. Wojciech Hillebrand

ul. Rynek 17/6, 98-200 Sieradz, tel. 509 354 375
e-mail: wojciech.hillebrand@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i pracy.

adw. Mateusz Horyza

adw. Mateusz Horyza

ul. Górnośląska 22/4, 62-800 Kalisz; ul. Koźmińska 34/2, 63-700 Krotoszyn, tel. 739 270 333, 722 066 444
e-mail: kancelaria@adwokat-horyza.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, ubezpieczeniowego i rodzinnego.

adw. Paulina Hućko

adw. Paulina Hućko

ul. Długa 33/3, 95-100 Zgierz, tel. 608 243 126
e-mail: paulina@hucko.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, budowlanego i nieruchomości.


adw. Paweł Ignatjew

adw. Paweł Ignatjew

Al. Jerozolimskie 55/8, 00-697 Warszawa, tel. 506 020 605
e-mail: pawel.ignatjew@jpdi.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Karolina Ilczyszyn-Jankowska

adw. Karolina Ilczyszyn-Jankowska

ul. Kościuszki 1/1, 50-037 Wrocław, tel. 662 092 050
e-mail: karolina.ilczyszyn@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województw: dolnośląskiego, śląskiego, wielkopolskiego i opolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, ubezpieczeniowego, rodzinnego i nieruchomości.

adw. Liliana Indan-Pykno

adw. Liliana Indan-Pykno

ul. Rynek Staromiejski 17/207, Toruń; filia: ul. Sterlinga 27/29 lok. 207 Łódź, tel. 502 264 880
e-mail: kancelaria@adwokatindan.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Toruniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: rodzinne, gospodarczego i cywilnego.

adw. Agnieszka Iwaniuk

adw. Agnieszka Iwaniuk

ul. Gnilna 23/4, 80-847 Gdańsk, tel. 507 193 962, 58 320 34 07
e-mail: iwaniukagnieszka@gmail.com

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Gdańsku.
Mediacje prowadzi na terenie województw: pomorskiego, mazowieckiego,
zachodnio-pomorskiego, kujawsko-pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i karnego.

adw. Anna Janicka

adw. Anna Janicka

ul. Piotrkowska 270 lok. 15/13, 90-361 Łódź, tel. 601 316 932
e-mail: anna.janicka@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: łódzkiego i mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, karnego-gospodarczego, karnego, ubezpieczeniowego, sportowego, handlowego, umów dystrybucyjnych (franchising), reklamy (mediów) i telekomunikacyjnego (IT).

adw. Paweł Janus

adw. Paweł Janus

ul. Wronia 45/175, 00-870 Warszawa, tel. 601 823 557
e-mail: biuro@kancelariajns.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i karno-gospodarczego.

adw. Piotr Jarząb

adw. Piotr Jarząb

ul. Kurzy Targ 5/108, 50-103 Wrocław, tel. 602 851 689
e-mail: pjarzab@gmail.com

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: dolnośląskiego. Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, karno-gospodarczego, karnego, sportowego, handlowego, budowlanego i pracy.

adw. Alicja Jarzemska

adw. Alicja Jarzemska

ul. Długa 62/2, 85-034 Bydgoszcz, tel. 601 643 331
e-mail: alicja.jarzemska@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Bydgoszczy.
Mediacje prowadzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i karno-gospodarczego.

adw. Marta Jaskułowska

adw. Marta Jaskułowska

ul. Bazylijska 39L, 95-100 Zgierz, tel. 42 716 34 27, 509 686 245
e-mail: marta.jaskulowska@sjadwokaci.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, nieruchomości i rodzinnego.

adw. Michał Zbigniew Jaszewski

adw. Michał Zbigniew Jaszewski

ul. Zamenhofa 7/4, 00-165 Warszawa, tel. 606 950 650
e-mail: jaszewski@adwokatwarszawa.eu

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, budowlanego, własności intelektualnej i farmaceutycznego.

adw. Joanna Jatczyszyn

adw. Joanna Jatczyszyn

ul. Staszica 22, 38-400 Krosno, tel. 694 649 269
e-mail: adwokatjatczyszyn@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Magdalena Jędruchniewicz

adw. Magdalena Jędruchniewicz

ul. Stryjeńskich 13c/94, 02-791 Warszawa, tel. 609 697 810
e-mail: magdalena.jedruchniewicz@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i handlowego.

adw. Angelika Jędryka-Pihut

adw. Angelika Jędryka-Pihut

ul. Ks. Henryka Mrossa 4c/1, 86-032 Niemcz, tel. 502 686 789, 52 327 97 64
e-mail: mediator@kancelaria-niemcz.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Bydgoszczy.
Mediacje prowadzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, karno-gospodarczego i rodzinnego.

adw. Anna Jelińska

adw. Anna Jelińska

ul. Armii Krajowej 21/46, 64-600 Oborniki, tel. 606 379 936
e-mail: anna.jelinska@jelinska-adwokat.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: cywilnego, karno-gospodarczego, karnego, ubezpieczeniowego, rodzinnego, budowlanego i nieruchomości.

adw. Katarzyna Jessa

adw. Katarzyna Jessa

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, tel. 512 192 867
e-mail: katarzyna.jessa@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, karnego i rodzinnego.

 adw. Magdalena Jucha

adw. Magdalena Jucha

ul. Daszyńskiego 67/3, 55-100 Trzebnica, tel. 602 715 250
e-mail: kancelaria@magdalena-jucha.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego, rodzinnego i karnego.

adw. Dominika Kalisz-Łuczak

adw. Dominika Kalisz-Łuczak

ul. Młyńska 5A/6, 61-729 Poznań, tel. 605 596 352
e-mail: kaliszluczak@luczakadwokaci.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Magdalena Kałuża

adw. Magdalena Kałuża

ul. Radwańska 4/1, 90-453 Łódź, tel. 507 148 403
e-mail: magdalena.kaluza@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Piotr Kamienobrodzki

adw. Piotr Kamienobrodzki

ul. Jasna 8/5, 20-077 Lublin, tel. 608 851 607, 81 479 37 70
e-mail: poczta@adwokatkamienobrodzki.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Lublinie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa lubelskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Krzysztof Karpieszuk

adw. Krzysztof Karpieszuk

ul. Czerniakowska 81/83 lok. 24, 00-957 Warszawa, tel. 509 651 421
e-mail: krzysztof.karpieszuk@wp.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Judyta Kasperkiewicz

adw. Judyta Kasperkiewicz

ul. J. Piłsudskiego 10, 38-400 Krosno, tel. 507 205 077
e-mail: judyta.kasperkiewicz@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podkarpackiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa karno-gospodarczego, handlowego międzynarodowego i własności intelektualnej.

adw. dr Katarzyna Kępka

adw. dr Katarzyna Kępka

ul. Biała 4/20a, 00-895 Warszawa, tel. 500 105 833
e-mail: adwokatkepka@gmail.com

Doktor Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Karolina Kicińska

adw. Karolina Kicińska

ul. Aleje 1 Maja 6/4, 62-510 Konin, tel. 697 289 131
e-mail: karolina.kicinska@wp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa rodzinnego, cywilnego i gospodarczego.

adw. Dorota Kołodko-Marszałkowska

adw. Dorota Kołodko-Marszałkowska

Rynek Kościuszki 5A/6, 15-091 Białystok, tel. 600 260 026
e-mail: dorota.kolodko@adwoktura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, karno-gospodarczego i handlowego.

adw. Małgorzata Kołodziejczyk-Lisowska

adw. Małgorzata Kołodziejczyk-Lisowska

ul. Warszawska 34/201 A, 25-312 Kielce, tel. 512 085 389
e-mail: adw.m.kolodziejczyk.lisowska@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Kielcach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa świętokrzyskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

adw. Justyna Kopałka-Siwińska

adw. Justyna Kopałka-Siwińska

ul. Więckowskiego 20/6, 90-722 Łódź, tel. 505 102 978
e-mail: justyna.kopalka@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i handlowego.

adw. Liliana Kopczyk

adw. Liliana Kopczyk

ul. Szewska 22/7, 31-009 Kraków, tel. 661 600 900, 12 633 62 62
e-mail: kancelaria@lilianakopczyk.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podkarpackiego, małopolskiego i mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Karolina Korkowska-Krokos

adw. Karolina Korkowska-Krokos

ul. Szeroka 5/4, 88-100 Inowrocław, tel. 796 982 424
e-mail: karolina@krokos-adwokat.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Bydgoszczy.
Mediacje prowadzi na terenie województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i karnego.

adw. dr Anna Koropczuk

adw. dr Anna Koropczuk

ul. Grabiszyńska 53/2, 53-503 Wrocław, tel. 601 679 495
e-mail: kancelaria@adwokatkoropczuk.pl

Doktor Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Justyna Korycka

adw. Justyna Korycka

ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, tel. 604 751 056
e-mail: justyna.korycka@olesinski.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego i mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, spółek, administracyjnego, handlowego i pracy.

adw. Andrzej Kosik

adw. Andrzej Kosik

ul. J. Sobieskiego 4/6/4, 65-071 Zielona Góra, tel. 601 949 348, 68 324 24 64
e-mail: akosik@man.zgora.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Zielonej Górze.
Mediacje prowadzi na terenie województwa lubuskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Barbara Kosińska

adw. Barbara Kosińska

Al. Kościuszki 46/13, 90-427 Łódź, tel. 515 241 117, 42 637 11 13
e-mail: kancelaria@kosciuszki46.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województw: łódzkiego, śląskiego, lubelskiego i małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Anna Kotlarska-Honisz

adw. Anna Kotlarska-Honisz

ul. Rybnicka 36A, 43-180 Orzesze, tel. 606 340 440
e-mail: anna.kotlarska@wp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, karno-gospodarczego i rodzinnego.

adw. Jolanta Kowalczyk-Wawrzkiewicz

adw. Jolanta Kowalczyk-Wawrzkiewicz

ul. Obrońców Tobruku 25/225, 01-494 Warszawa, tel. 508 101 210
e-mail: kancelaria@kancelaria-kowalczyk.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: administracyjnego, gospodarczego, cywilnego, spółek, pracy, handlowego i służby cywilnej.

adw. Agnieszka Kowalska-Stasiak

adw. Agnieszka Kowalska-Stasiak

ul. Gdańska 74/10, 90-613 Łódź, tel. 42 624 26 16, 605 417 191
e-mail: agnieszka@kowalska-adwokat.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i ubezpieczeniowego.

adw. Paweł Kozak

adw. Paweł Kozak

ul. Kościelna 20/1, 33-400 Nowy Targ, tel. 660 524 887, 18 266 40 77
e-mail: adwokat.pawel.kozak@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, nieruchomości i rodzinnego.

 adw. Anna Koziołkiewicz-Kozak

adw. Anna Koziołkiewicz-Kozak

ul. Aldony 10/4, 80-438 Gdańsk, tel. 602 749 861
e-mail: annakoziolkiewicz@wp.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Gdańsku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: cywilnego, rodzinnego, ubezpieczeniowego,
przewozowego, handlowego i nieruchomości.

 adw. dr Małgorzata Kożuch

adw. dr Małgorzata Kożuch

ul. Moniuszki 4/3, 31-513 Kraków, tel. 12 341 42 36
e-mail: malgorzata.kozuch@adwokatura.pl

Doktor Prawa, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski oraz za granicą.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Agnieszka Krakówka-Górska

adw. Agnieszka Krakówka-Górska

ul. Kilińskiego 10/9, 15-089 Białystok , tel. 502 054 059, 85 732 31 36
e-mail: akrakowka@wp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego.

adw. Anna Krawczyk

adw. Anna Krawczyk

ul. J. Sobieskiego 4/6/4, 65-071 Zielona Góra, tel. 609 806 933, 68 324 24 64
e-mail: adwokaci@kosik-krawczyk.eu

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Zielonej Górze.
Mediacje prowadzi na terenie województwa lubuskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i ubezpieczeniowego.

adw. Aleksandra Krawiec-Jazgar

adw. Aleksandra Krawiec-Jazgar

ul. Syrokomli 22/3, 30-102 Kraków, tel. 603 797 391
e-mail: a.krawiec@kancelaria.adwokacka.krakow.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa administracyjnego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Anna Kreczmer

adw. Anna Kreczmer

ul. Topolowa 36, 31-506 Kraków, tel. 602 139 308
e-mail: kanc.a.kreczmer@gmail.com

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: małopolskiego i podkarpackiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, karno-gospodarczego, karnego, ubezpieczeniowego i budowlanego.

adw. Piotr Królak

adw. Piotr Królak

ul. Cybisa 36, 02-784 Warszawa, tel. 603 705 834
e-mail: biuro@krolakpiotr.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: rodzinnego, spółdzielczego i spadkowego.

adw. Karolina Krupińska

adw. Karolina Krupińska

Al. Karkonoska 10/210, 53-015 Wrocław, tel. 607 075 094
e-mail: biuro@kancelariakrupinska.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Ewelina Księżopolska-Moskal

adw. Ewelina Księżopolska-Moskal

ul. Lipowa 32/307, 15-427 Białystok, tel. 693 029 828
e-mail: ewelina.ksiezopolska@gmail.com


Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i pracy.

adw. Patrycja Kubik-Twardowska

adw. Patrycja Kubik-Twardowska

ul. Kilińskiego 72/74 lok. 12, 42-218 Częstochowa , tel. 502 101 601
e-mail: kpatrycja@wp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Częstochowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, pracy i rodzinnego.

adw. Tomasz Kucharski

adw. Tomasz Kucharski

ul. Artura Grottgera 17/4, 65-415 Zielona Góra, tel. 502 066 789
e-mail: t.kucharski@prawnicy.zgora.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Zielonej Górze.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Tomasz Kuczyński

adw. Tomasz Kuczyński

ul. Białostocka 24, 19-100 Mońki, tel. 510 403 810
e-mail: adwokat.kuczynski@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i spółek.

adw. Eliza Anna Kuna

adw. Eliza Anna Kuna

ul. Ogrodowa 10/26 lok. 67, 00-896 Warszawa, tel. 605 384 102, 22 110 50 49
e-mail: eliza.kuna@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

adw. Dominika Kupisz

adw. Dominika Kupisz

ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, tel. 502 714 144
e-mail: dominika.kupisz@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa administracyjnego, cywilnego i karno-gospodarczego.

adw. Marcin Kurzawa

adw. Marcin Kurzawa

ul. Zamenhofa 20/2, 90-510 Łódź, tel. 42 632 52 25
e-mail: marcin.kurzawa@hotmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego i nieruchomości.

adw. Aleksandra Kutyma

adw. Aleksandra Kutyma

ul. Franciszkańska 8/2, 00-214 Warszawa, tel. 792 316 795
e-mail: aleksandra.kutyma@gmail.com

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Adam Kuza, LL.M

adw. Adam Kuza, LL.M

ul. Kilińskiego 14/16, 42-202 Częstochowa, tel. 601 972 326
e-mail: kancelaria@adwokatkuza.pl

Magister Prawa LL.M, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Częstochowie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Anna Kuzynowska

adw. Anna Kuzynowska

ul. Poznańska 6/2, 99-100 Łęczyca, tel. 600 874 554
e-mail: adwokat@annakuzynowska.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Płocku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

adw. Jędrzej Kwiczor

adw. Jędrzej Kwiczor

ul. Roosevelta 49b/7, 62-200 Gniezno, tel. 606 576 472
e-mail: kwiczor@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

adw. Karolina Lach-Guziak

adw. Karolina Lach-Guziak

ul. Skarbowców 23A, bud. B2, 53-025 Wrocław, tel. 608 046 026
e-mail: karolina.lach-guziak@okwlaw.com

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. dr Jacek Lachner

adw. dr Jacek Lachner

ul. Orląt Lwowskich 14/3, 31-518 Kraków, tel. 609 151 618
e-mail: jaceklachner@gmail.com

Doktor Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego i mazowieckiego.
specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, spółek, administracyjnego, handlowego międzynarodowego, handlowego, budowlanego, nieruchomości i własności intelektualnej.

adw. Łukasz Lasek

adw. Łukasz Lasek

Al. Ujazdowskie 10, tel. 606 623 234
e-mail: lukasz.lasek@wardynski.com.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski, też za granicą.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, handlowego międzynarodowego i nowych technologii.

adw. Marcin Lassota, LL.M.

adw. Marcin Lassota, LL.M.

ul. Józefińska 33/13, 30-529 Kraków, tel. 12 421 78 80
e-mail: marcin@lassota.pl

Magister Prawa, LL.M, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Jarosław Lenczewski

adw. Jarosław Lenczewski

ul. Narutowicza 49/5, 90-130 Łódź, tel. 42 631 94-86, 602 386 519
e-mail: jjlen@poczta.onet.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i nieruchomości.

adw. Dorota Lesińska-Komoda

adw. Dorota Lesińska-Komoda

ul. Kopernika 5/L6, 00-369 Warszawa, tel. 662 240 127
e-mail: kancelaria@adwdlk.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i nieruchomości.

adw. Ewelina Leszczyńska

adw. Ewelina Leszczyńska

ul. Moniuszki 20/2, 26-600 Radom, tel. 48 363 15 98, 604 757 599
e-mail: leszczynska.adwokat@onet.eu

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Radomiu.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, karnego i rodzinnego.

adw. Kamilla Lidawska-Włodzimierska

adw. Kamilla Lidawska-Włodzimierska

ul. Wyzwolenia 2/208, 17-500 Giżycko, tel. 602 719 067, 87 428 51 73
e-mail: kancelaria-gizycko@wp.pl


Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: warmińsko-mazurskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, karno-gospodarczego, karnego i pracy.

adw. Patrycja Lipińska-Sołtysiak

adw. Patrycja Lipińska-Sołtysiak

ul. Piłsudskiego 28/1, 67-100 Nowa Sól, tel. +48 68 459 34 50, 607 699 903
e-mail: patrycja.lipinska-soltysiak@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Zielonej Górze.
Mediacje prowadzi na terenie województwa lubuskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Agnieszka Łozińska

adw. Agnieszka Łozińska

Al. Kasztanowa 18 lok. 19/3, 53-125 Wrocław, tel. 600 879 911
e-mail: adwokat.lozinska@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

 adw. Monika Łuchniak

adw. Monika Łuchniak

ul. Sądowa 44, 50-046 Wrocław, tel. 609 645 817
e-mail: kancelarialuchniak@gmail.com

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Dawid Łuczak

adw. Dawid Łuczak

ul. Tumska 2/1, 62-200 Gniezno, tel. 660 766 165
e-mail: dawid.luczak@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

adw. Martyna Maciejewska-Przyłucka

adw. Martyna Maciejewska-Przyłucka

ul. Królowej Jadwigi 43/3, 70-300 Szczecin, tel. 792 128 297
e-mail: kancelaria@adwokat-przylucka.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Szczecinie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: zachodniopomorskiego, dolnośląskiego i mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, karno-gospodarczego i karnego.

adw. Iwona Magdziarz

adw. Iwona Magdziarz

ul. Pijarska 5, 22-100 Chełm, tel. 82 564 38 88, 508 638 068
e-mail: i.magdziarz@wp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Lublinie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa lubelskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, pracy i rodzinnego.

adw. Anna Majerek

adw. Anna Majerek

ul. Pytlasińskiego 10/12 lok. 14, 00-777 Warszawa, tel. 501 411 909
e-mail: kancelaria@annamajerek.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, ubezpieczeniowego, rodzinnego, pracy, medycznego i własności intelektualnej.

adw. Michał Mąka

adw. Michał Mąka

ul. Dietla 50/12, 31-039 Kraków, tel. 694 241 323
e-mail: michal.maka@kkpw.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego i małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego

adw. dr Magdalena Makieła

adw. dr Magdalena Makieła

ul. Rynek Główny 30/43, 31-010 Kraków, tel. 501 148 545
e-mail: mediacja@adwokat-makiela.pl

Doktor Prawa, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie: całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego.

adw. Agnieszka Malczyk

adw. Agnieszka Malczyk

ul. Kazikowskiego 40, 05-300 Mińsk Maz.; ul. Mińska 25/404, 03-808 Warszawa, tel. 500 112 479, 25 752 25 51
e-mail: biuro@kancelariamalczyk.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Siedlcach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, karno-gospodarczego, spółek,
handlowego i podatkowego.

adw. Łucja Malinowska

adw. Łucja Malinowska

ul. Piotrkowska 249/251 lok. 8a, 90-456 Łódź, tel. 601 293 914
e-mail: l.malinowska@adwokat.lex.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, rodzinnego, nieruchomości i ubezpieczeniowego.

adw. Jan Malinowski

adw. Jan Malinowski

ul. Piotrkowska 249/251 lok. A-8a, 90-456 Łódź, tel. 42 636 78 78, 601 452 020
e-mail: j.malinowski@adwokat.lex.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

 adw. Paweł Mały

adw. Paweł Mały

ul. Kościuszki 26/5, 40-048 Katowice, tel. 603 798 571, 322 555 143
e-mail: pawel.a.maly@gmail.com

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Mediacje prowadzi na terenie województw: śląskiego, mazowieckiego,
opolskiego i dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Dagna Matras

adw. Dagna Matras

ul. Lubelska 2e/102, 24-100 Puławy; ul. Nowogrodzka 62b/2, 02-002 Warszawa, tel. 22 828 38 97, 694 071 195
e-mail: dagna.matras@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego i lubelskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, pracy i rodzinnego.

adw. Ewelina Mazurek

adw. Ewelina Mazurek

ul. Piotra Sciegiennego 139A, 60-304 Poznań, tel. 600 677 808, 61 867 69 84
e-mail: adwokat.ewelinamazurek@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, rodzinnego i cywilnego.

adw. dr Aneta Mendrek

adw. dr Aneta Mendrek

ul. Górna 5A/8, 30-094 Kraków, tel. 504 173 979
e-mail: aneta.mendrek@bgmadwokaci.pl

Doktor Prawa, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego, rodzinnego i karnego.

adw. Agnieszka Michalak-Niedziułka

adw. Agnieszka Michalak-Niedziułka

ul. Wyszyńskiego 29A, 21-400 Łuków, tel. 607 099 713
e-mail: adwokatmichalak.niedziulka@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Siedlcach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa lubelskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa pracy, rodzinnego i podatkowego.

adw. Jakub Michalski

adw. Jakub Michalski

ul. Śniadeckich 28/4, 60-774 Poznań, tel. 500 084 194
e-mail: biuro@michalskiprawnicy.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: administracyjnego, gospodarczego, cywilnego, karno-gospodarczego, ubezpieczeniowego, handlowego, budowlanego, podatkowego i nieruchomości.

adw. Zuzanna Michałek-Strzelewicz

adw. Zuzanna Michałek-Strzelewicz

ul. Solna 9/2, 61-736 Poznań, tel. 601 720 456, 61 853 34 55
e-mail: z.michalek@michalekipartnerzy.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, handlowego i rodzinnego.

adw. Martyna Mierzejewska

adw. Martyna Mierzejewska

Al. Solidarności 119/125 lok. 67, 00-897 Warszawa, tel. 500 146 122
e-mail: kancelaria@adwokat-mierzejewska.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa rodzinnego (konflikty okołorozwodowe), gospodarczego i cywilnego.

adw. Dagmara Miler

adw. Dagmara Miler

ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954 Warszawa, tel. 731 037 975
e-mail: dagmara.miler@k2legal.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa handlowego, reklamy i mediów oraz własności intelektualnej.

adw. Marcin Miś

adw. Marcin Miś

ul. Włodkowica 10/10, 50-072 Wrocław, tel. 604 113 313, 71 343 47 33
e-mail: mis@adwonet.net

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i budowlanego.

adw. Paulina Miśta-Grobarek

adw. Paulina Miśta-Grobarek

ul. Wólczańska 151, 90-525 Łódź, tel. 603 393 235
e-mail: kancelariapmg@gmail.com

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: łódzkiego i mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, ubezpieczeniowego i handlowego.

adw. Przemysław Mogiełka

adw. Przemysław Mogiełka

ul. Jana III Sobieskiego 217/4, 84-200 Wejherowo, tel. 692 158 783, 58 671 20 06
e-mail: pmogielka@kapm.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Gdańsku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Robert Moraljan

adw. Robert Moraljan

ul. Parkowa 18/18, 15-224 Białystok, tel. 602 503 001
e-mail: r.moraljan@kdpm.com.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: administracyjnego, gospodarczego, cywilnego, spółek, karno-gospodarczego, ubezpieczeniowego, handlowego międzynarodowego, przewozowego, handlowego, budowlanego, dystrybucyjnego (franchising) i podatkowego.

adw. Gracjana Mordasiewicz

adw. Gracjana Mordasiewicz

ul. Ceynowy 2A/1, 84-240 Reda, tel. 503 168 080, 58 736 17 16
e-mail: gm@hebel-masiak.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Gdańsku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa administracyjnego, cywilnego i nieruchomości.

adw. Katarzyna Mroczkowska

adw. Katarzyna Mroczkowska

ul. Noniewicza 95, 16-400 Suwałki, tel. 664 913 912, 87 565 51 55
e-mail: kancelaria@mroczkowska.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, karno-gospodarczego i rodzinnego.

adw. dr Kamila Mrozek

adw. dr Kamila Mrozek

ul. Sądowa 4, 50-076 Wrocław, tel. 513 156 060
e-mail: adw.kamila.mrozek@outlook.com

Doktor Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i karno-gospodarczego.

adw. Zygmunt Mrożek

adw. Zygmunt Mrożek

ul. Dąbrowskiego 18/8, 42-200 Częstochowa, tel. 795 484 945, 34 343 01 16
e-mail: zygmuntmrozek@tlen.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Częstochowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i karno-gospodarczego.

adw. Magdalena Nadgowska-Makarewicz

adw. Magdalena Nadgowska-Makarewicz

ul. Warszawska 28/11, 25-312 Kielce, tel. 506 133 257
e-mail: nadgowska_m@interia.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Kielcach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa świętokrzyskiego i małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego i rodzinnego.

adw. Aleksandra Narewska-Bidas

adw. Aleksandra Narewska-Bidas

ul. Mickiewicza 22, 27-600 Sandomierz, tel. 607 436 657, 607 316 100
e-mail: adwokat.narewskabidas@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, pracy i rodzinnego.

adw. Agata Niemczuk

adw. Agata Niemczuk

ul. Wincentego Witosa 9A, 72-320 Trzebiatów, tel. 509 717 664
e-mail: kancelaria.niemczuk@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Szczecinie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i ubezpieczeniowego.

adw. Piotr Nowaczyk

adw. Piotr Nowaczyk

Rondo ONZ 1, 30 piętro, 00-124 Warszawa, tel. 22 242 52 52
e-mail: piotr.nowaczyk@dentons.com

Magister Prawa, adwokat, czlonek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie Warszawy.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, handlowego międzynarodowego, nowych technologii, sportowego, bankowego, handlowego, budowlanego, umów dystrybucyjnych (franchising), wlasności intelektualnej, reklamy (mediów) i telekomunikacyjnego (IT).

 adw. Beata Nowakowska

adw. Beata Nowakowska

ul. Hallera 140, 80-416 Gdańsk, tel. 606 455 353
e-mail: poczta@adwokatnowakowska.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Gdańsku.
Mediacje prowadzi na terenie województw: pomorskiego, zachodnio-pomorskiego,
warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Marcin Nowicki

adw. Marcin Nowicki

ul. Rajców 10, 00-220 Warszawa, tel. 22 506 55 07, 796 518 202
e-mail: marcin@mnowicki.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i spółek.

adw. Damian Nyckowski

adw. Damian Nyckowski

ul. Św. Katarzyny 9/11, 87-800 Toruń, tel. 502 623 350
e-mail: kontakt@nyckowski.com.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Toruniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Magdalena Opielewicz-Prochera

adw. Magdalena Opielewicz-Prochera

ul. Słowackiego 20 A, 58-300 Wałbrzych, tel. 604 976 401
e-mail: kancelaria.opielewicz@interia.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Wałbrzychu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: administracyjnego, gospodarczego, cywilnego, karno-gospodarczego,ubezpieczeniowego, przewozowego, sportowego, bankowego, handlowego,budowlanego, pracy, nieruchomości, farmaceutycznego, własności intelektualnej i reklamy (mediów).

 adw. Marta Ostrowska

adw. Marta Ostrowska

ul. F. Nullo 42/27, 31-543 Kraków, tel. 12 202 04 35, 609 573 765
e-mail: ostrowskam@wp.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego, śląskiego,
świętokrzyskiego, podkarpackiego, mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Jolanta Otworowska

adw. Jolanta Otworowska

ul. Dworcowa 1/3,41-500 Chorzów, tel. 600 370 199, 32 726 39 01
e-mail: jolaotw@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, karno-gospodarczego i rodzinnego.

adw. Anna Pakalska

adw. Anna Pakalska

ul. Świerkowa 19, 91-487 Łódź, tel. 603 916 156
e-mail: a.pakalska@onet.eu

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa administracyjnego, gospodarczego i cywilnego.

adw. dr Barbara Pawlak

adw. dr Barbara Pawlak

ul. Narutowicza 53, 90-130 Łódź, tel. 607 444 001
e-mail: mail@adrlaw.pl

Doktor Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa budowlanego i nieruchomości.

adw. Karolina Pawlikowska

adw. Karolina Pawlikowska

ul. Piłsudskiego 15, 97-400 Bełchatów, tel. 500 024 241
e-mail: pawlikowska.kancelaria@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Częstochowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego i śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i pracy.


adw. Michał Paź

adw. Michał Paź

ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, tel. 602 309 116, 22 308 08 56
e-mail: kancelaria@paz.com.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa administracyjnego, cywilnego i budowlanego.

adw. Agata Pęgiel-Kornecka

adw. Agata Pęgiel-Kornecka

ul. Grunwaldzka 13, 31-524 Kraków, tel. 606 799 102, 12 417 40 77
e-mail: mediator.kornecka@gmail.com

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: cywilnego, budowlanego, rodzinnego, nieruchomości i pracy.

adw. Urszula Piątkowska

adw. Urszula Piątkowska

ul. Śniadeckich 10, 00-636 Warszawa, tel. 664 165 164
e-mail: kancelaria@uplegal.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i karno-gospodarczego.

adw. Szymon Pieczyński, LL.M.

adw. Szymon Pieczyński, LL.M.

ul. Młyńska 5A/6, 61-729 Poznań, tel. 663 527 052
e-mail: pieczynski@adwokacigp.pl

Magister Prawa L.LM., adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Marcin Pikul

adw. Marcin Pikul

ul. Starosądecka 59, 33-335 Nawojowa, tel. 503 731 597
e-mail: adwokat@marcinpikul.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, karno-gospodarczego i rodzinnego.

 adw. Marta Piotrowska

adw. Marta Piotrowska

Al. Wojska Polskiego 69/21, 70-478 Szczecin, tel. 509 669 370
e-mail: kancelaria@adwokatpiotrowska.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Szczecinie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Jakub Płażyński

adw. Jakub Płażyński

ul. Jasna 1/329, 00-013 Warszawa, tel. 22 535 37 02
e-mail: j.plazynski@plazynski.com

Magister Prawa LL.M, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego i budowlanego.

adw. Ewelina Płóciennik

adw. Ewelina Płóciennik

Pl. Wojewódzki 3/33, 98-200 Sieradz, tel. 505 230 062
e-mail: plociennikewelina@wp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i ubezpieczeniowego.

adw. Agnieszka Podgórska-Zaets

adw. Agnieszka Podgórska-Zaets

ul. Dworkowa 3, 00-783 Warszawa, tel. 604 632 811, 22 881 19 10
e-mail: ap@adwokatwaw.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa:  gospodarczego,cywilnego i rodzinnego.

adw. Marcin Podsiadło

adw. Marcin Podsiadło

ul. Zwycięzców 42/52, 03-938 Warszawa, tel. 602 234 863
e-mail: marcin.podsiadlo@adwokatura.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, papierów wartościowych, spółek, handlowego, rynków kapitałowych, karno-gospodarczego i karnego.

 adw. Tamara Pokrzywka-Bensalem

adw. Tamara Pokrzywka-Bensalem

ul. Limanowskiego 26/5, 30-534 Kraków, tel. 690 921 465
e-mail: pokrzywka.bensalem@pbkb.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Magdalena Pomianowska

adw. Magdalena Pomianowska

al. Piastów 74/11, 70-326 Szczecin, tel. 91 488 37 14, 737 185 000
e-mail: kancelaria@pomianowska.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Szczecinie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa zachodniopomorskiego, również za granicą.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: cywilnego, karno-gospodarczego, papierów wartościowych, prawa rodzinnego, handlowego, budowlanego, umów dystrybucyjnych (franchising), własności intelektualnej i nieruchomości.

adw. Joanna Popławska-Skorupka

adw. Joanna Popławska-Skorupka

ul. Glebowa 63, 95-200 Pabianice, tel. 42 215 58 91, 606 743 402
e-mail: adwokat@poplawska-skorupka.home.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, karnego, ubezpieczeniowego i nieruchomości.

adw. Adam Popławski

adw. Adam Popławski

ul. Księcia Bogusława X 40/2, 70-441 Szczecin, tel. 662 043 998
e-mail: poplawski.lex@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Szczecinie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Barbara Prokop

adw. Barbara Prokop

Kordeckiego 57, 62-800 Kalisz, tel. 667 788 004
e-mail: barbara.a.prokop@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województw: łódzkiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, spółek, karno-gospodarczego, ubezpieczeniowego, przewozowego, bankowego, handlowego, pracy oraz reklamy (mediów).

adw. dr Michał Prus

adw. dr Michał Prus

ul. Karola Miarki 10/1-2u, 55-200 Oława, tel. 602 692 218, 71 303 31 55
e-mail: michal.prus@novalex.pl

Doktor Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i nieruchomości.

adw. Paweł Przełomski

adw. Paweł Przełomski

ul. Waryńskiego 41B/2, 16-400 Suwałki, tel. 660 778 877, 87 563 22 23
e-mail: pawel.przelomski@adwokatura.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.  
Mediacje prowadzi na terenie województwa: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, spólek, karno-gospodarczego, sportowego, handlowego, budowlanego i nieruchomości.

adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska

adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska

ul. Szpitalna 8/26, 00-031 Warszawa, tel. 22 522 77 11
e-mail: katarzyna.przyluska-ciszewska@adwokatura.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski, też za granicą.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

 adw. Grażyna Psiuch

adw. Grażyna Psiuch

ul. Józefa Piłsudskiego 33, 75-501 Koszalin, tel. 94 341 10 35, 94 346 26 36, 94 346 31 86
e-mail: psiuch.grazyna@wp.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Koszalinie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

adw. dr Katarzyna Purc-Kurowicka

adw. dr Katarzyna Purc-Kurowicka

ul. Podwisłocze 46, 35-309 Rzeszów, tel. 698 622 609
e-mail: katarzyna.purc.kurowicka@gmail.com

Doktor Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: podkarpackiego i świętokrzyskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, karnego-gospodarczego, ubezpieczeniowego i rodzinnego.

adw. Agnieszka Reczyńska

adw. Agnieszka Reczyńska

ul. Wronia 45/175, 00-870 Warszawa, tel. 504 904 038
e-mail: a.reczynska@arlegal.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: mazowieckiego i małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, spółek, nowe technologie,handlowego, budowlanego, umowy dystrybucyjne (franchising) i nieruchomości.

adw.Cezary Rogula

adw.Cezary Rogula

Al. Płk. Wł. Beliny-Prażmowskiego 5/2, 31-514 Kraków, tel. 608 460 131
e-mail: cezary@rogula.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego, śląskiego i mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, administracyjnego i własności intelektualnej.

adw. Magdalena Romańczuk

adw. Magdalena Romańczuk

, tel. 605 784 609
e-mail: magdaromanczuk@o2.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Siedlcach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa administracyjnego, gospodarczego i prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

adw. Katarzyna Romaniuk

adw. Katarzyna Romaniuk

ul. Wielkopolska 29/1, 70-451 Szczecin, tel. 502 403 344, 91 307 73 44
e-mail: k.romaniuk@kancelariaromaniuk.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Szczecinie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i karno-gospodarczego.

adw. Katarzyna Rostkowska

adw. Katarzyna Rostkowska

ul. Goraszewska 12, 02-910 Warszawa, tel. 605 650 785
e-mail: rostkowska@wp.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie: całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa:gospodarczego, cywilnego, ubezpieczeniowego, medycznego, handlowego, budowlanego,nieruchomości, farmaceutycznego i własności intelektualnej.

 adw. Magdalena Roth

adw. Magdalena Roth

ul. Szczytnicka 40/19, 50-382 Wrocław, tel. 71 305 02 92, 508 876 013, 500 064 607
e-mail: magdalena.roth@adwokatura.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, karnego i rodzinnego.

adw. Iwona Rudzka

adw. Iwona Rudzka

ul. Malmeda 15A/10, 15-440 Białystok, tel. 662 140 851
e-mail: kancelaria@iwonarudzka.com.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, karnego, ubezpieczeniowego, handlowego,budowlanego, nieruchomości i pracy.

adw. Maria Ruiz López

adw. Maria Ruiz López

ul. Chocimska 35/10, 00-791 Warszawa, tel. 695 530 999
e-mail: mariaruiz@abogado.pl

Magister Prawa, adwokat hiszpański, członek Izby Adwokackiej w Warszawie (wpisana na listę prawników zagranicznych).
Prowadzi mediacje w języku polskim, hiszpańskim i angielskim.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, spółek, handlowego międzynarodowego,handlowego, pracy i nieruchomości.

adw. Piotr Ruszkiewicz

adw. Piotr Ruszkiewicz

ul. F.Ratajczaka 42/13, 61-816 Poznań, tel. 502 653 322
e-mail: ruszkiewicz@mrip.com.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
specjalista w zakresie mediacji z prawa: cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, spółek, karno-gospodarczego, ubezpieczeniowego, handlowego, budowlanego, pracy, nieruchomości, umów dystrybucyjnych (franchising), reklamy (mediów) i telekomunikacyjnego (IT).

adw. Paulina Rzeszut

adw. Paulina Rzeszut

ul. Wolności 35, 41-500 Chorzów, tel. 508 432 507
e-mail: adwokat.rzeszut@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, budowlanego i reklamy.

adw. Ewa Samoiłło-Dąbrowska

adw. Ewa Samoiłło-Dąbrowska

ul. Kościuszki 79/1, 10-552 Olsztyn, tel. 603 841 958
e-mail: ewa_samoillo@wpl.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Olsztynie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa pracy i karnego.

adw. Marek Sawicki

adw. Marek Sawicki

ul. Legionów Polskich 1/37, 62-700 Turek, tel. 501 523 988, 669 292 669
e-mail: adwokat.sawicki@sawickimarciniak.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i ubezpieczeniowego.

adw. Romana Schubert

adw. Romana Schubert

ul. Kościelna 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 508 222 989
e-mail: romana@schubert-adwokat.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Wioleta Sejbuk

adw. Wioleta Sejbuk

ul.Kazachska 5/161, 02-999 Warszawa, tel. 508 803 702
e-mail: wioletasejbuk@gmail.com


Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, pracy i własności intelektualnej.

adw. Małgorzata Siemieniacka

adw. Małgorzata Siemieniacka

ul. Piękna 44/1, 00-672 Warszawa, tel. 660 746 329
e-mail: kancelaria@adwokat-siemieniacka.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, administracyjnego, spółek, handlowego, budowlanego, umów dystrybucyjnych, nieruchomości, własności intelektualnej, farmaceutycznego i reklamy (mediów).

adw. Natalia Sikorska

adw. Natalia Sikorska

ul. Klimasa 43E/16, 50-515 Wrocław, tel. 785 699 035
e-mail: n.sikorska@kancelaria-sgc.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: dolnośląskiego i wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego i pracy.

 adw. Aleksander Sikorski

adw. Aleksander Sikorski

pl. Powstańców Śląskich 19/ 7, 53-329 Wrocław, tel. 501 158 122
e-mail: aleksander.sikorski@vp.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

 adw. Karol Sikorski

adw. Karol Sikorski

ul. Wielka 21, 61-775 Poznań, tel. 609 677 490
e-mail: adwokat@karol-sikorski.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Matylda Skalimowska

adw. Matylda Skalimowska

ul. Waszyngtona 12/68, 15-269 Białystok, tel. 604 477 087
e-mail: skalimowska@wp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podlaskiego.
specjalista w zakresie mediacji z prawa: karno-gospodarczego, ubezpieczeniowego, sportowego, budowlanego, pracy, nieruchomości i reklamy (mediów).

adw. Lilianna Skiba

adw. Lilianna Skiba

ul. Żeromskiego 1/89, 01-887 Warszawa, tel. 509 119 178
e-mail: lilianna.skiba@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa rodzinnego, pracy i cywilnego.

adw. Katarzyna Skowrońska

adw. Katarzyna Skowrońska

ul. Skwierzyńska 21/6, 53-521 Wrocław, tel. 601 160 246
e-mail: katarzyna.skowronska@adwokatura.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Gabriela Skowrońska-Wrona

adw. Gabriela Skowrońska-Wrona

Pl. Wolności, 36-100 Kolbuszowa, tel. 500 143 382
e-mail: g.skowronska-wrona@wp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego i rodzinnego.

adw. Katarzyna Skrzeszowska

adw. Katarzyna Skrzeszowska

ul. Śląska 22/16, 42-200 Częstochowa, tel. 887 040 202
e-mail: mediator@skrzeszowska.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Częstochowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa ubezpieczeniowego, budowlanego i rodzinnego.

adw. Cezary Skrzypczak

adw. Cezary Skrzypczak

ul. Kościelna 2/1, 78-600 Wałcz, tel. 67 250 06 53, 609 563 767
e-mail: cezaryskrzypczak@poczta.onet.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Hanna Sługocka-Ziomek

adw. Hanna Sługocka-Ziomek

ul. Wschodnia 31/27, 90-272 Łódź, tel. 695 980 242, 42 639 26 00
e-mail: hanna.slugocka-ziomek@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa handlowego, karnego, budowlanego i rodzinnego.

 adw. Adam Sornek

adw. Adam Sornek

ul. Kościuszki 6/3, 40-049 Katowice, tel. 662 146 602, 32 720 28 26
e-mail: kancelaria@sornek.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. dr Michał Sowa

adw. dr Michał Sowa

Pl. Bohaterów Getta 17/6, 30-547 Kraków, tel. 502 316 174
e-mail: mediacje@m-sowa.pl

Doktor Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, opolskiego i świętokrzyskiego.
Specjalista w mediacji z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego i budowlanego.

adw. Krzysztof Spelak

adw. Krzysztof Spelak

ul. Libelta 10/6, 61-706 Poznań, tel. 604 064 889
e-mail: kspelak@wp.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Monika Spieler

adw. Monika Spieler

ul. Ogrodowa 1a/6, 00-893 Warszawa, tel. 502 532 087
e-mail: monika.spieler@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, karno-gospodarczego, karnego, ubezpieczeniowego, nowych technologii, rodzinnego, bankowego, budowlanego, własności intelektualnej, pracy, nieruchomości i reklamy.

adw. Iwona Spychalska

adw. Iwona Spychalska

ul. Piłsudskiego 133D/421, 92-318 Łódź, tel. 609 659 223
e-mail: i.spychalska@gazeta.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Anna Stachowiak-Gauden

adw. Anna Stachowiak-Gauden

ul. Mielżyńskiego 18/ 4, 61-725 Poznań, tel. 501 741 047, 61 851 91 29
e-mail: a.stachowiak@kowalczyk-stachowiak.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Monika Stasica

adw. Monika Stasica

ul. Wiktorska 6/2, 02-587 Warszawa, tel. 660 440 113
e-mail: m.stasica@kancelaria-stasica.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, sportowego i rodzinnego.

adw. Dorota Stelągowska-Kurczyn

adw. Dorota Stelągowska-Kurczyn

Al. Wojska Polskiego 77a/3, 58-500 Jelenia Góra, tel. 605 245 648
e-mail: kurczyn@sudecka.pl

Magister Prawa LL.M., adwokat, członek Izby adwokackiej w Wałbrzychu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Anna Strumpf-Rybicka

adw. Anna Strumpf-Rybicka

ul. Mikulskiego 22, 52-420 Wrocław, tel. 606 947 395, 71 342 43 11
e-mail: a_strumpf@tlen.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: rodzinnego, gospodarczego, cywilnego i pracy.

adw. Katarzyna Sulecka

adw. Katarzyna Sulecka

ul. 3 Maja 18/4, 43-400 Cieszyn, tel. 609 799 286
e-mail: adwokat@sulecka.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego i małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego, farmaceutycznego i medycznego.

adw. Marta Supronowicz

adw. Marta Supronowicz

ul. Pl. Niepodległości 4/5, 19-200 Grajewo, tel. 664 002 771
e-mail: supronowiczmarta@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, pracy i rodzinnego.

adw. Jan Surzycki

adw. Jan Surzycki

ul. Stary Targ 1/2, 43-400 Cieszyn, tel. 606 506 180
e-mail: jan.surzycki@wp.eu

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Joanna Susło

adw. Joanna Susło

ul. Hermanowska 6A, 54-314 Wrocław, tel. 668 841 990
e-mail: j.suslo@kjslegal.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i spółek.

adw. Marcin Świeszkowski

adw. Marcin Świeszkowski

ul. Sterlinga 17/8, 90-217 Łódź; ul. Nowa 8/A, 99-400 Łowicz, tel. 42 678 89 66, 608 471 880
e-mail: marcin.swieszkowski@mecenas.eu

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, handlowego i nowych technologii.

adw. Monika Świtała

adw. Monika Świtała

ul. Słodowa 2, 83-400 Kościerzyna, tel. 509 536 403
e-mail: adwokatswitala@wp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Gdańsku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Adrian Sylwanowicz

adw. Adrian Sylwanowicz

ul. M. Skłodowskiej-Curie 12/1A, 15-097 Białystok, tel. 509 215 345
e-mail: adrianjanusz@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i nieruchomości.

adw. Paweł Sysło

adw. Paweł Sysło

ul. Grabiszyńska 17/1, 53-501 Wrocław, tel. 721 155 148
e-mail: kancelaria@syslo.eu

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, handlowego i nieruchomości.

adw. Patrycja Szałas-Maciąga

adw. Patrycja Szałas-Maciąga

ul. Rejtana 17/18, 02-516 Warszawa, tel. 604 244 544
e-mail: patrycja.szalas-maciaga@wp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, karno-gospodarczego, pracy i rodzinnego.

adw. Anna Szczepaniak

adw. Anna Szczepaniak

ul. Zamenhofa 20/2, 90-510 Łódź, tel. 42 632 52 25
e-mail: a.szczepaniak@iurislink.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: cywilnego, rodzinnego, handlowego pracy i nieruchomości.

adw. Katarzyna Szczerba

adw. Katarzyna Szczerba

ul. Sądowa 4/23, 50-046 Wrocław, tel. 511 862 334
e-mail: adwokat.szczerba@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa ubezpieczeniowego, reklamy i mediów oraz franchisingu i umów dystrybucyjnych.

 adw. Małgorzata Szczypińska - Kozioł

adw. Małgorzata Szczypińska - Kozioł

ul. Kalwaryjska 35A/202, 30-504 Kraków, tel. 501 059 087
e-mail: malgorzatakoziol@op.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego i śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Anna Szirch

adw. Anna Szirch

ul. Piłsudskiego 43 lok. 1/2, 50-032 Wrocław, tel. 692 485 222
e-mail: mediacje@wroclaw-adw.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Ewa Szkiłądź

adw. Ewa Szkiłądź

ul. Mickiewicza 83/21, 15-257 Białystok, tel. 606 699 467
e-mail: ewa_s21@wp.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku. 
Mediacje prowadzi na terenie województwa: podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: administracyjnego, gospodarczego, cywilnego, karno-gospodarczego,ubezpieczeniowego, przewozowego, handlowego, budowlanego, własności intelektualnej, nieruchomości i pracy.

adw.Przemysław Szlachetka

adw.Przemysław Szlachetka

ul. Małeckiego 23/3, 60-708 Poznań, tel. 604 846 605, 61 223 18 18
e-mail: p.szlachetka@adwszlachetka.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: administracyjnego, gospodarczego, cywilnego, spółek, ubezpieczeniowego, nowych technologii, handlowego, budowlanego, umów dystrybucyjnych (franchising), własności intelektualnej, pracy i nieruchomości.

adw. Joanna Szleszyńska-Łogosz

adw. Joanna Szleszyńska-Łogosz

ul. Ogrodowa 1A/6, 00-893 Warszawa, tel. 604 551 368
e-mail: adwokatjoannaszleszynska@gmail.com

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, sportowego i rodzinnego.

adw. Ewa Szostak

adw. Ewa Szostak

ul. Traugutta 86/1, 82-300 Elbląg, tel. 501 413 243
e-mail: kancelaria@ewaszostak.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Gdańsku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa rodzinnego.

adw. Joanna Szpiega - Bzdoń

adw. Joanna Szpiega - Bzdoń

ul. Siemiradzkiego 20A/4, 31-137 Kraków, tel. 502 600 290
e-mail: j.szpiega@jksadwokaci.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Ewa Szuber-Bednarz

adw. Ewa Szuber-Bednarz

ul. Spółdzielców 3/6, 62-510 Konin; ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa, tel. 606 245 285
e-mail: adwokat.ewaszuber@gmail.com

Doktor Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego, wielkopolskiego i lubuskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i pracy.

adw. Karolina Szulc-Nagłowska

adw. Karolina Szulc-Nagłowska

ul. Świebodzka 4a/5 50-046 Wrocław, tel. 609 000 099
e-mail: kancelaria@mecenas.biz

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: mazowieckiego i dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, ubezpieczeniowego, wlasności intelektualnej, nowych technologii i reklamy (mediów). 


adw. Małgorzata Szwedowska

adw. Małgorzata Szwedowska

ul. Wiktorska 69/16, 02-582 Warszawa, tel. 608 197 963
e-mail: m.a.szwedowska@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, karnego, handlowego, budowlanego, spółek i umów dystrybucyjnych. (franchising).

adw. Marcin Szymielewicz

adw. Marcin Szymielewicz

ul. Piłsudskiego 11/15 lok. 104, 75-501 Koszalin, tel. 606 363 651, 94 717 09 93, 94 717 09 94
e-mail: marcin.szymielewicz@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Koszalinie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i pracy.

adw. Filip Tajsner

adw. Filip Tajsner

ul. Rynek-Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław, tel. 609 607 233
e-mail: mediator@tajsner.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i administracyjnego.

adw. Małgorzata Tatucha

adw. Małgorzata Tatucha

ul. Sterlinga 16/18 lok. 306, 90-217 Łódź, tel. 507 137 695
e-mail: malgorzata.tatucha@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: cywilnego, ubezpieczeniowego, rodzinnego, pracy i nieruchomości.

adw. Marta Tetzlaw-Dering

adw. Marta Tetzlaw-Dering

ul. Mickiewicza 21/10, 69-100 Słubice, tel. 600 202 389
e-mail: marta.tetzlaw-dering@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Zielonej Górze.
Mediacje prowadzi na terenie województwa lubuskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, spółek i handlowego.

adw. Adriana Tomasik-Łabyś

adw. Adriana Tomasik-Łabyś

ul. Wzgórze 19/7, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 812 32 20, 660 573 848
e-mail: adriana.tomasik@interia.pl

Magister Prawa, adwokat, członek izby Adwokackiej w Bielsku-Białej.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Anna Tomeczkowska

adw. Anna Tomeczkowska

ul. Ceynowy 2A/1, 84-240 Reda, tel. 889 829 731, 58 736 17 16
e-mail: annatomeczkowska@hebel-masiak.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Gdańsku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, karno-gospodarczego i rodzinnego.

 adw. Magdalena Tomsia-Jabłońska

adw. Magdalena Tomsia-Jabłońska

ul. Miechowska 10/1, 30-103 Kraków, tel. 668 807 755
e-mail: mtomsia@puwalski.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa świętokrzyskiego, małopolskiego,
podkarpackiego i śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Dobrosława Tomzik

adw. Dobrosława Tomzik

ul. Rapackiego 22, 42-520 Dąbrowa Górnicza, tel. 698 382 533
e-mail: adwokatdtomzik@interia.pl


Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, pracy i rodzinnego.

adw. Joanna Trudnowska

adw. Joanna Trudnowska

Pl. św. Anny 21, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. 606 809 138
e-mail: jtrudnowska@mediator-adwokat.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego i lubuskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i ubezpieczeniowego.

adw. Dorota Tumkiewicz

adw. Dorota Tumkiewicz

ul. Krakowska 5/603, 15-875 Białystok, tel. 85 742 01 37, 601 246 060
e-mail: adwokat.tumkiewicz@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego, budowlanego i rodzinnego.

adw. Renata Tyczyńska-Tuzin

adw. Renata Tyczyńska-Tuzin

ul. Warszawska 47, 95-200 Pabianice, tel. 42 215 42 64, 517 342 946
e-mail: renata.tyczynska@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na trenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa rodzinnego.

adw. Amanda Wadas

adw. Amanda Wadas

ul. Konarskiego 4, 33-100 Tarnów, tel. 507 509 836, 14 307 00 87
e-mail: kancelaria@amandawadas.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i karno-gospodarczego.

adw. Przemysław Walasek

adw. Przemysław Walasek

ul. Mokotowska 1 , 00-640 Warszawa, tel. 22 584 97 40
e-mail: p.walasek@taylorwessing.com

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, spólek, nowych technologii, sportowego, handlowego, wlasności intelektualnej, reklamy(mediów) i telekomunikacyjnego (IT).

adw. Agata Walczak

adw. Agata Walczak

ul. Krawiecka 3/81, 50-148 Wrocław, Filia: ul. Andersa 14 IIp., 59-220 Legnica, tel. 790 306 775
e-mail: agata.walczak@wikk-adwokaci.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, karno-gospodarczego, rodzinnego i pracy

adw. Ewa Winarska

adw. Ewa Winarska

ul. M.Curie-Skłodowskiej 3, 15-094 Białystok, tel. 693 708 437
e-mail: ewa.winarska@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: administracyjnego, gospodarczego, cywilnego, spółek, karno-gospodarczego, bankowego, ubezpieczeniowego, handlowego międzynar., nowych technologii, energetycznego, przewozowego, sportowego, rynków kapitałowych, handlowego, budowlanego, u. dystrybucyjnych, pracy, nieruchomości, farmaceutycznego, podatkowego i reklamy.

adw. Justyna Wisińska-Kurpiel

adw. Justyna Wisińska-Kurpiel

ul. Paderewskiego 13, 05-820 Piastów, tel. 510 082 478
e-mail: justyna@wisinska-kurpiel.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, ubezpieczeniowego i budowlanego.

adw. Agnieszka Barbara Wisłocka

adw. Agnieszka Barbara Wisłocka

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa, tel. 500 366 420
e-mail: agnieszka@wislocka.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i karno-gospodarczego.

adw. Aleksander Wiśniowski

adw. Aleksander Wiśniowski

ul. Idzikowskiego 30a/3, 54-129 Wrocław, tel. 603 843 876
e-mail: kancelaria@kancelariawisniowski.pl

Magister prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, budowlanego i rodzinnego.

 adw. Agata Włodarczyk

adw. Agata Włodarczyk

ul. Warszawska 232, 42-202 Częstochowa, tel. 797 177 155
e-mail: aw_r.pr@wp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Częstochowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

 adw. Edyta Wojciechowska

adw. Edyta Wojciechowska

ul. Woźna 14a/3, 61-777 Poznań lub ul. Dworcowa 13, 62-510 Konin, tel. 601 069 001, 61 853 18 20
e-mail: adw@wojciechowska.net

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i karnego.

adw. dr Karolina Wojciechowska

adw. dr Karolina Wojciechowska

ul. Hlonda 10D/103, 02-972 Warszawa, tel. 608 866 288, 22 300 11 62
e-mail: kancelaria@karolinawojciechowska.pl

Doktor Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i budowlanego.

adw. Małgorzata Wojciechowska

adw. Małgorzata Wojciechowska

ul. Maurycego Mochnackiego 25/3, 35-016 Rzeszów, tel. 17 852 19 91, 662 406 157
e-mail: m.wojciechowska@kancelaria-rzeszow.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podkarpackiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego.

adw. Dariusz Wojnar

adw. Dariusz Wojnar

ul. Zachodnia 67, 90-402 Łódź, tel. 42 636 61 70
e-mail: kancelaria@dariuszwojnar.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Agnieszka Wolińska

adw. Agnieszka Wolińska

ul. Smolna 8 lok. 200, 00-375 Warszawa, tel. 501 212 130, 22 828 50 50
e-mail: agnieszka.wolinska@adwokatura.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego i gospodarczego.

adw. Jerzy Woliński

adw. Jerzy Woliński

ul. Smolna 8/200, 00-375 Warszawa, tel. 22 828 50 50
e-mail: kancelaria@wolinski.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Mariola Wolska-Wasiak

adw. Mariola Wolska-Wasiak

ul. Rondo ONZ 1, p. VIII, 00-124 Warszawa, tel. 690 486 426
e-mail: mariola.wolska-wasiak@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego, pracy i handlowego.

adw. Tomasz Wółkiewicz

adw. Tomasz Wółkiewicz

ul. Dworcowa 9a/1, 72-100 Goleniów, tel. 608 487 857, 91 350 11 27
e-mail: kancelariawolkiewicz@interia.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Szczecinie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

adw. Jarosław Wołos

adw. Jarosław Wołos

ul. P.O.W. 10, 05-600 Grójec, tel. 515 068 390
e-mail: jaroslaw.wolos@adwokatura.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Radomiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i karnego.

adw. Piotr Wołyniak

adw. Piotr Wołyniak

ul. Kwiatka 37/1, 09-400 Płock, tel. 605 545 995
e-mail: kancelaria@piotrwolyniak.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Płocku.
Mediacje prowadzi na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i karnego.

adw. Joanna Woźniak

adw. Joanna Woźniak

ul. Widok 8, 00-023 Warszawa, tel. 22 690 67 00
e-mail: joanna.wozniak@cottyn.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Karolina Wrąbel

adw. Karolina Wrąbel

ul. A. Zelwerowicza 6/3, 90-147 Łódź, tel. 695 677 270
e-mail: kancelaria@wrabel.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i nieruchomości.

adw. Anna Wręczycka

adw. Anna Wręczycka

ul. Dąbrowskiego 121.1 p. 8, 42-202 Częstochowa, tel. 665 452 410
e-mail: kancelaria-awreczycka@g.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Częstochowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego i opolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

adw. Dorota Wronka-Majewska

adw. Dorota Wronka-Majewska

ul. Warmińska 17/2, 10-545 Olsztyn, tel. 604 901 005, 89 527 26 97
e-mail: ol.kancelaria@o2.pl, dorotawronka@op.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Olsztynie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego i karno-gospodarczego.

adw. Joanna Wsołek, LL.M

adw. Joanna Wsołek, LL.M

ul. Zaleskiego 16/1, 31-525 Kraków, tel. 695 623 745
e-mail: jwsolek@wsoleklegal.com

Magister Prawa LL.M, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie: całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, karnego, ubezpieczeniowego, handlowego międzynarodowego, handlowego i nieruchomości.

adw. Barbara Wyleżoł

adw. Barbara Wyleżoł

Pl. Wolności 7, 62-620 Babiak, tel. 600 827 736
e-mail: b.sliwa@wp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Dorota Wyleżoł

adw. Dorota Wyleżoł

ul. Batorego 13/1, 43-100 Tychy, tel. 507 061 445
e-mail: mediator.tychy@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa rodzinnego, cywilnego, gospodarczego i karnego.

adw. Tomasz Wyleżoł

adw. Tomasz Wyleżoł

ul. Batorego 13/1, 43-100 Tychy, tel. 791 509 509
e-mail: t.wylezol@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego i małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Agnieszka Wyrwas

adw. Agnieszka Wyrwas

Al. Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź, tel. 505 420 003
e-mail: adw.wyrwas@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista z mediacji w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, budowlanego i handlowego.

adw. Katarzyna Ząbkiewicz

adw. Katarzyna Ząbkiewicz

ul. Ludwika Waryńskiego 41B/2, 16-400 Suwałki, ul. 3 Maja 41, 16-300 Augustów, ul. Plac Zwycięstwa 17A, 19-500 Gołdap, tel. 600 887 726
e-mail: katarzyna.zabkiewicz@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego, karnego i rodzinnego.

adw. Maciej Zaborowski

adw. Maciej Zaborowski

ul. Hoża 59A/1B, 00-681 Warszawa, tel. 502 627 836
e-mail: m.zaborowski@kkz.com.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa karno-gospodarczego, cywilnego, prasowego (mediów) i karnego.

adw. Anna Zagierska

adw. Anna Zagierska

ul. Iłłakowiczówny 4/4A, 60-789 Poznań, tel. 605 494 636
e-mail: anna.zagierska@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa handlowego, medycznego i własności intelektualnej.

adw. Karolina Zakrzewska

adw. Karolina Zakrzewska

ul. Konarskiego 8, 01-355 Warszawa, tel. 506 134 878

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski, też za granicą.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Konrad Zamirski

adw. Konrad Zamirski

ul. Owocowy Sad 33/2, 05-500 Piaseczno, tel. 503 976 500
e-mail: k.t.zamirski@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Siedlcach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, wyznaniowego i administracyjnego.

 adw. dr Karol Zawiślak

adw. dr Karol Zawiślak

ul. Grunwaldzka 13, 31-524 Kraków, tel. 608 133 948
e-mail: karol.zawislak@adwokatura.pl

Doktor Prawa, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego, małopolskiego i śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i karnego.

adw. Tomasz Zborowski

adw. Tomasz Zborowski

ul. Piekary 8/8, 61-823 Poznań, tel. 61 852 10 01, 601 720 126
e-mail: t.zborowski@kancelaria-zborowski.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: cywilnego, karno-gospodarczego i własności intelektualnej.

adw. Anna Zbroszczyk

adw. Anna Zbroszczyk

ul. Warszawska 28/11, 25-312 Kielce, tel. 603 430 110
e-mail: a.zbroszczyk@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Kielcach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa świętokrzyskiego i małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego i rodzinnego.

adw. Dorota Zdebska

adw. Dorota Zdebska

ul. Chodkiewicza 8/5, 30-532 Kraków, tel. 691 025 354
e-mail: zdebska.adwokat@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Piotr Zięba

adw. Piotr Zięba

ul. Sienkiewicza 10/12B lok. 7, 25-350 Kielce, tel. 665 566 499
e-mail: adwokat.zieba@gmail.com

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Kielcach.
Mediacje prowadzi na terenie województw małopolskiego i świętokrzyskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Małgorzata Zielińska-Kipieć

adw. Małgorzata Zielińska-Kipieć

ul. Czarnieckiego 4A/3, 73-100 Stargard Szczeciński, tel. 535 351 668
e-mail: zielinska@adwokaci-stargard.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Szczecinie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Anna Zielińska-Turek

adw. Anna Zielińska-Turek

ul. Linki 5/4, 10-534 Olsztyn, tel. 600 313 302, 89 523 58 30
e-mail: adwokat.kancelaria@op.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Olsztynie.
Mediacje prowadzi na terenie województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego,
mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i karnego.

adw. Magdalena Ziemba-Kozimor

adw. Magdalena Ziemba-Kozimor

ul. Przecławczyka 18, 38-100 Strzyżów, tel. 606 558 448
e-mail: adwokat@kozimor.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podkarpackiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, ubezpieczeniowego i nieruchomości.

adw. Piotr Żukowski

adw. Piotr Żukowski

ul. J. Sierakowskiego 4a/34, 03-712 Warszawa, tel. 501 464 953, 22 412 28 82
e-mail: zukowski@kancelariacgs.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa pracy.

 Na górę

Aktualności

Konferencja " Mediacje Rówieśnicze" - 20 marca 2020 roku w Warszawie

luty 2020

Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na konferencję "Mediacje Rówieśnicze w szkołach, jako forma edukacji prawnej dzieci i młodzieży, sposobem przeciwdziałania przemocy i konfliktom w szkołach", która odbędzie się w dniu 20 marca 2020 roku w Warszawie.

czytaj »

Konferencja "Czy i jak mediować w sektorze publicznym?" - 16 marca 2020 roku, Kraków

luty 2020

"Czy i jak mediować w sektorze publicznym? Mediacja w sprawach o należności cywilnoprawne z udziałem podmiotów objętych reżimem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - aspekty praktyczne" - konferencja poruszająca te zagadnienia odbędzie się 16 marca 2020r. w Krakowie.

czytaj »

Centrum Mediacji przy NRA kontynuuje szkolenia nadające adwokatom uprawnienia mediatora.

styczeń 2020

W 2020 roku Centrum Mediacji przy NRA będzie kontynuować szkolenia z uprawnieniami do uzyskiwania certyfikatu mediatora.czytaj »

Konferencja "Mediacja w Medycynie" - 24-25 stycznia 2020 roku w Krakowie

grudzień 2019

Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na pierwszą wspólna konferencję Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Naczelnej Izby Lekarskiej "Mediacja w Medycynie", która odbędzie się w dniach 24-25 stycznia 2020 roku w Krakowie.czytaj »

 Czytaj dalej

Międzynarodowe Szkolenie z podwójną certyfikacją - 13-15 grudnia 2019

listopad 2019

W dniach 13-15 grudnia 2019 roku w Warszawie odbędzie się Międzynarodowe Szkolenie Mediacyjne dla Adwokatów, którego celem jest uzyskanie przez uczestników podwójnej certyfikacji. Szkolenie organizuje Centrum Mediacji przy NRA przy współpracy z GRO Global.czytaj »

Międzynarodowy Konkurs Mediacyjny MEDIATE'19 - 9-12 grudnia 2019, Białystok

listopad 2019

Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej jest współorganizatorem Międzynarodowego Konkursu Mediacyjnego MEDIATE'19, który odbędzie się w dniach 9-12 grudnia 2019r. w Białymstoku.

czytaj »

Międzynarodowa Konferencja Mediacyjna "Prawo & Mediacja", 6-8 grudnia 2019r., Białystok

listopad 2019

W dniach 6-8 grudnia 2019r. w Białymstoku odbędzie się Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Mediacyjna "Prawo & Mediacja" organizowana przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

czytaj »

Centrum Mediacyjne przy NRA rozpoczęło kolejną edycję szkoleń na mediatora.

październik 2019

Z uwagi na duże zainteresowanie, Centrum Mediacyjne przy NRA postanowiło zorganizować kolejne szkolenia, które pozwolą na uzyskanie tytułu mediatora.

czytaj »

Konferencja Mediacyjna "IV ADR Study Space - standardy mediacji w Europie" - 10-11 października 2019

październik 2019

W dniach 10-11 października 2019r. Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu wraz z Uniwersytetem Wrocławskim, Politechniką Opolską oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych we Wrocławiu organizuje IV spotkanie ADR Study Space.

czytaj »

Kongres Mediacji w Krakowie - 11-12 września 2019

lipiec 2019

W dniach 11-12 września 2019 r. odbędzie się Kongres Mediacji połączony z II Dniem Mediacji Administracyjnej organizowany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.