Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /centrummediacji/cm_search/index.php:1) in /centrummediacji/cm_search/search_engine.php on line 4

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /centrummediacji/cm_search/index.php:1) in /centrummediacji/cm_search/search_engine.php on line 4
Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

O nas

Centrum Mediacyjne przy NRA zostało powołane uchwałą Nr 59/2011
Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 roku.

Dla stron

Centrum Mediacyjne prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe oraz świadczy pomoc w rozwiązywaniu konfliktów,
przy udziale mediatorów, będących jednocześnie adwokatami.

Centrum poza standardowymi sposobami prowadzenia mediacji, korzysta z platformy do prowadzenia mediacji za pomocą internetu
(e-mediacja). Jeżeli nie jest możliwe bezpośrednie spotkanie stron, mediator wówczas może prowadzić postępowanie mediacyjne
z wykorzystaniem tej metody, w sposób pośredni, przekazując uczestnikom informacje, propozycje i zajmowane przez każdego
z nich stanowisko, o ile interes stron nie stoi temu na przeszkodzie.

Serdecznie zachęcamy Państwa do korzystania z naszych usług dostępnych we wszystkich formach komunikacji
(internet, telefon, e-mediacja).

Dla adwokatów

Statutowym celem Centrum jest propagowanie i rozpowszechnianie idei mediacji wśród członków naszego samorządu,
ale także w społeczeństwie oraz edukacja w zakresie mediacji.

Dla adwokatów jest to dodatkowa możliwość wykonywania zawodu mediatora, która pozwala zapewnić stronom korzystającym
z tej alternatywnej metody rozwiązywania sporów profesjonalną pomoc i wsparcie przy mediowaniu.


 Na górę

Mediacja

Możesz wejść na drogę mediacji w dowolnej fazie sporu.
W mediacji każdy wygrywa, a trwanie w konflikcie jest niszczące dla wszystkich.
Na drodze mediacji możesz rozwiązać swój problem oszczędzając czas i pieniądze. MASZ WPŁYW NA REZULTAT.

Zalety mediacji

 • szybkość
 • niskie koszty
 • poufność
 • dobrowolność (zawsze można odstąpić)
 • obustronne korzyści
 • poczucie bezpieczeństwa
  (nie jest konieczny bezpośredni kontakt między stronami)
 • dostępność (dopóki nie zapadnie wyrok można wejść
  na drogę mediacji)

W Centrum Mediacyjnym

 • znajdziesz porady jak rozpocząć mediację
 • uzyskasz informacje o procedurach mediacyjnych
 • dowiesz się ile to kosztuje
 • możesz skorzystać ze szkolenia o mediacji
 • poznasz naszych mediatorów i ich kwalifikacje

Szybkie rozwiązanie sporu mniejszym kosztem

Mediacja jest historycznie pierwszą, a zarazem najważniejszą postacią alternatywnych metod rozwiązywania sporów, zbiorczo
nazywanych ADR - Alternative Dispute Resolution. W większości krajów na świecie, w tym USA będącej jej ojczyzną, mediacja na stałe
zakorzeniała się w świadomości społecznej stając się uznaną i powszechną metodą rozwiązywania wszelkiego rodzaju konfliktów.
Trudno bowiem nie zgodzić się i nie respektować decyzji, w której podejmowaniu brało się czynny i aktywny udział.

 Czytaj dalej

Mediacja jest metodą rozwiązywania sporów w trybie szczególnego rodzaju negocjacji prowadzonych przez strony przy pomocy neutralnej
osoby trzeciej - mediatora, który pomaga osiągnąć stronom porozumienie. Istotę mediacji najlepiej oddaje stwierdzenie, iż jest to "proces ludzki",
a nie sądowy, ze względu na mniej sformalizowaną procedurę oraz możliwość nawiązania dialogu miedzy stronami. Uczestnicy procesu
mediacyjnego mają możliwość podejmowania decyzji co do treści ugody nie tylko w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, ale także
w oparciu o normy pozaprawne, w tym etyczne i obyczajowe. To z kolei daje stronom możliwość lepszego wyartykułowania swoich interesów
oraz jest przejawem autonomii w kształtowaniu oczekiwanego porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron.

Mediacja jest procedurą, której można poddać każdy rodzaj sporu. Jedynym warunkiem wszczęcia i prowadzenia mediacji jest dobrowolna
zgoda stron na udział w procesie mediacyjnym. Strony mediacji mają równe prawa i są jednakowo traktowane, zaś wszystko co jest poruszane
na posiedzeniu mediacyjnym jest poufne, tak dla Sądu, osób trzecich, jak i innych instytucji państwowych. Pozytywny wynik mediacji jakim
jest ugoda kończy sprawę sądową. Ugoda zastępuje wyrok i nadaje się do egzekucji.

Rola mediatora w postępowaniu mediacyjnym sprowadza się do zorganizowania oraz wspomagania prowadzonych przez strony rozmów.
Mediator, jako osoba wybrana i zaakceptowana zgodnie przez obie strony nie wydaje jednak żadnych decyzji, ani nie narzuca własnych rozwiązań.
Celem jego działania jest jedynie ułatwienie komunikowania się stron oraz "stanie na straży" procedury mediacyjnej.

Niewątpliwym uzasadnieniem dla szerszego korzystania z instytucji mediacji jest także możliwość bardzo szybkiego uregulowania sporu
oraz o wiele niższe koszty postępowania mediacyjnego w porównaniu do częstokroć przewlekłego i kosztownego procesu sądowego.
Najważniejsze jednak, co można zyskać decydując się na mediację, to przede wszystkim szansa rzeczywistego i sprawnego rozwikłania
sporu bez potrzeby przeżywania czasochłonnego scenariusza sądowego w sposób satysfakcjonujący obie strony.

Zapraszamy!

 Czytaj dalej

Mediatorzy

Prezes Centrum Mediacji przy NRA <br>adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka

Prezes Centrum Mediacji przy NRA
adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka

ul. Nowy Świat 4/3, 15-453 Białystok, tel. 692 437 194
e-mail: agnieszka.zemke@adwokatura.pl

Doktor Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego i rodzinnego.


adw. Dariusz Adamczyk

adw. Dariusz Adamczyk

ul. Wernera 5/35, 26-600 Radom, tel. 790 847 590
e-mail: kancelaria.adamczyk@o2.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Radomiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego i gospodarczego.

adw. Maciej Adamowicz

adw. Maciej Adamowicz

ul. Nowy Rynek 5, 85-131 Bydgoszcz ORA; ul. Długa 62/2, 85-034 Bydgoszcz, tel. 608 267 029
e-mail: adwokat@maciejadamowicz.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Bydgoszczy.
Mediacje prowadzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i karno-gospodarczego.

adw. Katarzyna Agacka

adw. Katarzyna Agacka

ul. Sokolska 14/6, 40-086 Katowice, tel. 606 948 483, 32 258 08 69
e-mail: kancelaria@adwokat-agacka.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Marta Antoniak

adw. Marta Antoniak

ul. Mazowiecka 7/17, 00-052 Warszawa, tel. 502 464 807
e-mail: adwokat.antoniak@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego i rodzinnego.

adw. Aleksandra Araszczuk

adw. Aleksandra Araszczuk

ul. 3 Maja 47/8, 61-728 Poznań, tel. 509 445 430
e-mail: aleksandra.araszczuk@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i budowlanego.

adw. Joanna Augustynowicz-Tokarska

adw. Joanna Augustynowicz-Tokarska

ul. Lisa - Kuli 18/13, 35-025 Rzeszów, tel. 606 672 918, 17 853 53 84
e-mail: joannatokarska@vp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie.
Mediacje prowadzi na terenie miasta Rzeszów.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego i gospodarczego.

adw. dr Beata Augustyńska

adw. dr Beata Augustyńska

ul. Juliusza Słowackiego 4/4, 33-100 Tarnów, tel. 506 255 920
e-mail: adwokat@beataaugustynska.pl

Doktor Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, administracyjnego i rodzinnego.

adw. Anna Babiak

adw. Anna Babiak

ul. Racławicka 15/19 lok. 419, 53-149 Wrocław, tel. 790 813 399
e-mail: annababiak@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego.

adw. Małgorzata Bac-Matuszewska

adw. Małgorzata Bac-Matuszewska

ul. Grunwaldzka 13, 31-524 Kraków, tel. 602 655 955, 12 417 40 77
e-mail: mb@malgorzatabac.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, pracy i nieruchomości.

adw. Katarzyna Bachleda-Kominek

adw. Katarzyna Bachleda-Kominek

ul. Kościuszki 8, 34-500 Zakopane, tel. 512 157 518
e-mail: biuro@kancelaria-bachleda-kominek.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i nieruchomości.

adw. Karolina Bajtek

adw. Karolina Bajtek

Bóżnicza 1/107, 61-751 Poznań, tel. 600 225 332
e-mail: kancelaria@adwokatbajtek.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, pracy i rodzinnego.

adw. Agnieszka Bąk

adw. Agnieszka Bąk

ul. Stodolniana 1/7U, 98-300 Wieluń, ul. Teatralna 2/4 lok.7, 50-055 Wrocław, tel. 691 890 571
e-mail: adwokat.agnieszkabak@wp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego i łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Zbigniew Bakalarczyk

adw. Zbigniew Bakalarczyk

ul. Piotrkowska 211 lok. 6/6A, 90-451 Łódź, tel. 605 693 001
e-mail: zb@kancelariaswb.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i karno-gospodarczego.

adw. Robert Banasiak

adw. Robert Banasiak

ul. Grottgera 7/23-25, 58-500 Jelenia Góra, tel. 607 868 600
e-mail: r.banasiak@adwokacijg.pl

Magister prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Wałbrzychu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa handlowego, gospodarczego i spółek.

adw. Maria Banaszewska

adw. Maria Banaszewska

ul. Piłsudskiego 3/3, 50-048 Wrocław, tel. 509 397 705
e-mail: mb@banaszewscy.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, rodzinnego.

adw. Justyna Baniewska

adw. Justyna Baniewska

ul. Libelta 26/4, 61-707 Poznań, tel. 607 765 754

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, spółek i handlowego.

adw. Agnieszka Baran

adw. Agnieszka Baran

ul. Piłsudskiego 27, 35-074 Rzeszów, tel. 698 621 988
e-mail: a.baran@adwbaran.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podkarpackiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, ubezpieczeniowego i handlowego.

adw. Izabela Baran

adw. Izabela Baran

Pl. Solidarności 1/3/5 lok. 516, 53-661 Wrocław, tel. 882 564 242
e-mail: kancelaria.izabelabaran@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i majątkowego.

adw. Karolina Barnet-Kuźnik

adw. Karolina Barnet-Kuźnik

ul. Spółdzielcza 1/33, 42-300 Myszków, tel. 34 313 36 31, 508 285 136
e-mail: adw.k.barnet@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Częstochowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i ubezpieczeniowego.

adw. Ewa Bartosiewicz

adw. Ewa Bartosiewicz

ul. T.Kościuszki 42, 07-200 Wyszków, tel. 509 359 503
e-mail: adwokat.ewabartosiewicz@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Magdalena Baturo-Wilk

adw. Magdalena Baturo-Wilk

ul. Nowy Rynek 5, 85-131 Bydgoszcz , tel. 608 443 617
e-mail: kancelaria@adwokat-baturowilk.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Bydgoszczy.
Mediacje prowadzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Aneta Bęczkowska-Raczyńska

adw. Aneta Bęczkowska-Raczyńska

ul. Żelazna 82/84 lok. 55, 00-894 Warszawa, tel. 501 150 685
e-mail: abr@adwokat-abr.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego i ubezpieczeniowego.

adw. Andrzej Bednarczyk

adw. Andrzej Bednarczyk

ul. Konwiktorska 9 lok. 45/7, 00-216 Warszawa, tel. 608 014 016
e-mail: andrzej.bednarczyk@bednarczyk.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: administracyjnego, gospodarczego, cywilnego, spółek, karno-gospodarczego, karnego, ubezpieczeniowego, handlowego międzynarodowego, nowych technologii, bankowego, handlowego, budowlanego, umów dystrybucyjnych (franchising), własności intelektualnej, pracy, nieruchomości, farmaceutycznego, reklamy (mediów), telekomunikacyjnego (IT).

adw. Wojciech Bergier

adw. Wojciech Bergier

ul. Siemiradzkiego 21, 31-137 Kraków, tel. 502 434 334, 12 681 61 17
e-mail: bergier@mediacja360.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa karnego-gospodarczego, własności intelektualnej i reklamy.

adw. Izabela Beszczyńska-Kowalska

adw. Izabela Beszczyńska-Kowalska

ul. Rynek Staromiejski 9/1, 87-100 Toruń, tel. 664 703 303, 56 621 01 81
e-mail: adwokat@beszczynska-kowalska.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Toruniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Agnieszka Białek-Gaweł

adw. Agnieszka Białek-Gaweł

ul. Sukiennicza 6, 62-800 Kalisz, tel. 501 021 894, 62 502 62 32
e-mail: bialek-gawel@o2.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i ubezpieczeniowego.

adw. Anna Białkowska

adw. Anna Białkowska

ul. Suszki 29/2, 60-681 Poznań, tel. 504 057 525
e-mail: adwokat@annabialkowska.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i karnego-gospodarczego.

adw. Magdalena Biedrzycka

adw. Magdalena Biedrzycka

ul. Mokotowska 46A/2, 00-543 Warszawa, tel. 503 023 588
e-mail: biedrzycka@mbalaw.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i handlowego.

adw. Dariusz Biela

adw. Dariusz Biela

ul. Wawrzynowicza 8/59, 42-218 Częstochowa, tel. 500 494 645
e-mail: adwokatdariuszbiela@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Częstochowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, sportowego i rodzinnego

adw. Marta Bielan

adw. Marta Bielan

ul. Św. Stanisława 9/12, 62-800 Kalisz, tel. 509 897 077
e-mail: bielan.marta@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, ubezpieczeniowego i rodzinnego.

adw. Magdalena Bielska

adw. Magdalena Bielska

ul. Ułanów 11, 35-308 Rzeszów, tel. 606 644 350, 17 853 53 84
e-mail: adw.magdalena.bielska@gmail.com

Magister Prawa i absolwent MBA-International Master of Business Administration, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

adw. Magdalena Bobek

adw. Magdalena Bobek

ul. R. Traugutta 2, 65-025 Zielona Góra, tel. 791 375 882
e-mail: magdalenabobek@tlen.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Zielonej Górze.
Mediacje prowadzi na terenie województwa lubuskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i gospodarczego.

adw. Piotr Bocianowski, LL.M

adw. Piotr Bocianowski, LL.M

ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa, tel. 22 622 01 78
e-mail: piotr.bocianowski@adwokatura.pl

Magister Prawa LL.M, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa pracy.

adw. Halina Bogdan

adw. Halina Bogdan

ul. Staszica 19/2, 38-400 Krosno, tel. 600 358 340
e-mail: halina_bogdan@interia.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podkarpackiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, ubezpieczeniowego i rodzinnego.

adw. Eryk Bogdas

adw. Eryk Bogdas

Al. Wilanowska 67E/25, 02-765 Warszawa, tel. 603 555 555
e-mail: biuro@adwokaterykbogdas.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, lotniczego i turystycznego.

adw. dr Robert Bogdzio

adw. dr Robert Bogdzio

ul. Szpitalna 8/24, 00-031 Warszawa, tel. 607 990 000
e-mail: robert.bogdzio@outlook.com

Doktor Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego, karnego i pracy.

adw. Joanna Bojarczyk

adw. Joanna Bojarczyk

ul. Mickiewicza 83 lok. 3U/1, 15-257 Białystok, tel. 662 016 044
e-mail: jbojarczyk@wp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, spółek, karno-gospodarczego, karnego, ubezpieczeniowego, handlowego, budowlanego, własności intelektualnej i reklamy (mediów).

adw. Andrzej Bołtryk

adw. Andrzej Bołtryk

ul. Mickiewicza 83/16, 15-257 Białystok, tel. 692 222 871
e-mail: andrzej.boltryk@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego.

adw. Patrycja Borkowska

adw. Patrycja Borkowska

ul. Narutowicza 53/2a, 90-130 Łódź, tel. 509 037 100
e-mail: patrycja.borkowska@onet.eu

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: administracyjnego, gospodarczego, cywilnego, karno-gospodarczego, handlowego, przewozowego,sportowego, rodzinnego i pracy.

adw. Paweł Borowski

adw. Paweł Borowski

Pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa, tel. 882 176 665, 22 326 96 00
e-mail: p.borowski@kochanski.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, spółek, karno-gospodarczego, handlowego, handlowego międzynarodowego, nowych technologii, umów dystrybucyjnych (franchising), własności intelektualnej, farmaceutycznego i reklamy (mediów).

adw. Beata Bronowicka

adw. Beata Bronowicka

ul. Krasińskiego 15a/7, 50-449 Wrocław, tel. 71 792 72 27
e-mail: bronowicka.kancelaria@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, spółek, karno-gospodarczego, ubezpieczeniowego, handlowego, budowlanego, pracy i nieruchomości.

adw. Karolina Bućko

adw. Karolina Bućko

ul. Węgorka 20, 60-318 Poznań, tel. 604 484 633
e-mail: adwokatbucko@wp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i farmaceutycznego.

adw. Łukasz Budźko

adw. Łukasz Budźko

ul. Św. Mikołaja 1/33, 15-419 Białystok, tel. 502 382 930
e-mail: kancelaria.blk@wp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, karno-gospodarczego i handlowego.

adw. Katarzyna Bugaj-Kotterba, L.LM.

adw. Katarzyna Bugaj-Kotterba, L.LM.

ul. Matejki 22/1A, 58-500 Jelenia Góra, tel. 501 334 204
e-mail: kbk@bugaj-adwokaci.pl

Magister prawa, L.LM, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Wałbrzychu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, pracy i rodzinnego.

adw. Lena Burdzińska

adw. Lena Burdzińska

ul. Warszawska 13/2, 62-200 Gniezno, tel. 531 030 106
e-mail: kancelaria@adwokat-lenaburdzinska.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Krystyna Burska

adw. Krystyna Burska

Tyniec Mały, ul. Biskupicka 4, 55-040 Kobierzyce, tel. 603 927 617
e-mail: adw.k.burska@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa pracy, gospodarczego i rodzinnego.

adw. Aleksandra Bury

adw. Aleksandra Bury

ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski , tel. 604 931 456, 84 664 68 70
e-mail: olabury@wp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Lublinie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa lubelskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i ubezpieczeniowe.

adw. Emilia Cecerko

adw. Emilia Cecerko

ul. Świętojańska 21, 15-277 Białystok, tel. 608 180 799
e-mail: emicec@interia.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i handlowego.

adw. Marta Ceglarz-Borowska

adw. Marta Ceglarz-Borowska

ul. Nowowiejskiego 14B/7, 61-732 Poznań , tel. 504 041 393, 61 824 05 46
e-mail: m.ceglarz@lex24.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Aleksandra Cempura

adw. Aleksandra Cempura

os. Centrum B1/126, 31-926 Kraków, tel. 608 102 596
e-mail: kancelaria@acempura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi: na terenie województwa małopolskiego, śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego i karnego.

adw. Marta Charkiewicz

adw. Marta Charkiewicz

ul. Nowy Świat 4/3, 15-453 Białystok, tel. 509 166 959
e-mail: charkiewicz.marta.adwokatura@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, pracy i rodzinnego.

adw. Paulina Chebel

adw. Paulina Chebel

Al. Beliny-Prażmowskiego 61/1, 31-514 Kraków, tel. 735 403 630
e-mail: kancelaria@paulinachebel.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

adw. Justyna Chlastawa

adw. Justyna Chlastawa

ul. 1 Maja 3, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 602 216 732
e-mail: justyna.chlastawa@adwokatura.krakow.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, karno-gospodarczego i rodzinnego.

adw. Bartosz Chlebowicz

adw. Bartosz Chlebowicz

ul. Kaszubska 4/2, 59-700 Bolesławiec, tel. 609 208 239
e-mail: bchlebowicz@vp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Wałbrzychu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i handlowego.

adw. Marta Chmielewska

adw. Marta Chmielewska

ul. Sienna 93/31, 00-815 Warszawa, tel. 502 135 040
e-mail: adwokatchmielewska@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, karnego-gospodarczego i rodzinnego.

adw. Beata Chodorowska-Kęcik

adw. Beata Chodorowska-Kęcik

ul. Sienkiewicza 3, 32-700 Bochnia, tel. 505 964 968
e-mail: biuro@kancelariabochnia.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

adw. Agnieszka Chwiałkowska

adw. Agnieszka Chwiałkowska

Pl. Wielkopolski 10/11A/3, 61-746 Poznań, tel. 531 711 755
e-mail: adwokatchwialkowska@onet.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, pracy i rodzinnego.

adw. Katarzyna Cieślik

adw. Katarzyna Cieślik

ul. Bytomska 22, 41-600 Świętochłowice, tel. 608 354 172
e-mail: cieslikadwokat@wp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego i rodzinnego.

adw. dr Katarzyna Ciulkin-Sarnocińska

adw. dr Katarzyna Ciulkin-Sarnocińska

ul. Adama Mickiewicza 83/19, 15-257 Białystok, tel. 728 377 770
e-mail: adwokat@ciulkin-sarnocinska.pl

Doktor Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i spółek.

adw. Agata Cygan

adw. Agata Cygan

ul. Świerczewskiego 40/14 lok. 4, 55-011 Siechnice, tel. 600 856 637
e-mail: agata.cygan@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, pracy i rodzinnego.

adw. Małgorzata Cygan

adw. Małgorzata Cygan

ul. Kościelna 4, 87-300 Brodnica, tel. 697 676 544
e-mail: adw.malgorzatacygan@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Toruniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, administracyjnego i cywilnego.

adw. Wirginia Czaczkowska-Jabłońska

adw. Wirginia Czaczkowska-Jabłońska

ul. Namysłowska 2/64, 50-304 Wrocław, tel. 602- 590 355
e-mail: kancelaria@lexultima.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i ubezpieczeniowego.

adw. Anna Czamarska

adw. Anna Czamarska

ul. Szara 14/17, 00-420 Warszawa, tel. 601 375 973
e-mail: a.czamarska@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego i rodzinnego.

adw. Marzena Czartoryska

adw. Marzena Czartoryska

ul. Żytnia 15/15, 01-014 Warszawa, tel. 601 277 969, 22 862 62 01 do 03
e-mail: adwokat@czartoryska.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Marta Czermińska

adw. Marta Czermińska

ul. Konstytucji 3 Maja 7C, 09-200 Sierpc; ul. Grochowska 217/15, 04-077 Warszawa, tel. 697 021 565
e-mail: m.czerminska@o2.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Płocku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i własności intelektualnej.

adw. Magdalena Czerwień

adw. Magdalena Czerwień

ul. Przy Rondzie 53, 31-547 Kraków, tel. 12 294 19 77
e-mail: kancelaria@mczerwien.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego.

adw. Ewa Dąbrowska

adw. Ewa Dąbrowska

ul. Warszawska 25A/7, 25-512 Kielce, tel. 504 077 577
e-mail: ewawrobel.adwokat@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Kielcach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa świętokrzyskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego.

adw. Grzegorz Dacko

adw. Grzegorz Dacko

ul. Bezpieczna 28A/5, 51-114 Wrocław, tel. 579 319 485
e-mail: grzegorz.dacko@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, pracy i sportowego.

adw. Joanna Daczyńska

adw. Joanna Daczyńska

ul. Kielnieńska 111/6, 80-299 Gdańsk, tel. 573 323 375
e-mail: adwokat@joannadaczynska.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Gdańsku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, pracy i rodzinnego.

adw. Izabela Daniszewska-Stelmaszyńska

adw. Izabela Daniszewska-Stelmaszyńska

ul. Mickiewicza 83/U2, 15-257 Białystok, tel. 608 454 585
e-mail: daniszewska@aida.home.pl

Magister Prawa. adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i pracy.

adw. Marcjanna Dębska

adw. Marcjanna Dębska

ul. Grottgera 3/9, 00-785 Warszawa, tel. 22 115 76 09, 509 928 034
e-mail: md@barabaszdebska.pl

Magister prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, karno-gospodarczego i rodzinnego.

adw. Stanisław Dek

adw. Stanisław Dek

ul. Wyszyńskiego 15/U2, 15-888 Białystok, tel. 664 185 651, 85 742 83 77
e-mail: stanislaw.dek@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, karno-gospodarczego i rodzinnego.

adw. Dominika Dietrich-Miłobędzka

adw. Dominika Dietrich-Miłobędzka

ul. Narutowicza 53/2A, 90-130 Łódź, tel. 503 466 370
e-mail: ddm@prawomediacje.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Elżbieta Długołęcka

adw. Elżbieta Długołęcka

ul. B.Chrobrego 22/5, 85-047 Bydgoszcz, tel. 533 315 380
e-mail: adwdlugolecka@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Bydgoszczy.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski, też za granicą.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i karno-gospodarczego.

adw. Joanna Dobkowska

adw. Joanna Dobkowska

ul. Mokotowska 55 lok. 7, 00-542 Warszawa, tel. 604 418 841
e-mail: joanna_dobkowska@o2.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Iwona Dobkowska-Puławska

adw. Iwona Dobkowska-Puławska

Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, tel. 22 461-06-21 (do 23)
e-mail: idobkowska@marszalekipartnerzy.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, spółek, ubezpieczeniowego, handlowego, budowlanego, własności intelektualnej, nieruchomości, farmaceutycznego i reklamy (mediów).

adw. Paulina Dolata-Nowak

adw. Paulina Dolata-Nowak

ul. Kwiatowa 3/1, 62-052 Komorniki, tel. 660 327 455
e-mail: paulina.nowak@nowak-adwokaci.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, ubezpieczeniowego i rodzinnego.

adw. Anna Dolejsz-Świderska, LL.M, LL.B

adw. Anna Dolejsz-Świderska, LL.M, LL.B

ul. Mickiewicza 21/10, 69-100 Słubice, tel. 604 276 966
e-mail: dolejsz-swiderska@kbz24.com

Magister Prawa LL.M, LL.B, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Zielonej Górze.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: lubuskiego i dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego,spółek, rodzinnego i pracy.

adw. Rafał Andrzej Domański

adw. Rafał Andrzej Domański

ul. Hrubieszowska 7/11, 01-209 Warszawa, tel. 606 730 912
e-mail: kancelaria@adwokatdomanski.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: administracyjnego, gospodarczego, cywilnego, spółek, energetycznego, handlowego, budowlanego i nieruchomości.

adw. Klaudia Dominiak

adw. Klaudia Dominiak

ul. Rakowicka 1, 31-511 Kraków, tel. 790 405 401
e-mail: k.dominiak@krakowskiadwokat.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

adw. Krystyna Drozd

adw. Krystyna Drozd

ul. Zesłańców Sybiru 4/50, 20-008 Lublin, tel. 600 413 222, 81 532 53 66
e-mail: krystyna.drozd@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Lublinie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa lubelskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego i rodzinnego.

adw. Stanisław Drozd

adw. Stanisław Drozd

al. Ujazdowskie 10, 00-478 Warszawa, tel. 22 437 82 00
e-mail: stanislaw.drozd@wardynski.com.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski, też za granicą.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Katarzyna Drożdż

adw. Katarzyna Drożdż

ul. Mogielnicka 28/101, 05-600 Grójec, tel. 734 148 690
e-mail: adwokat.drozdz@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Radomiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, handlowego i pracy.

adw. Magdalena Dubel

adw. Magdalena Dubel

ul. Słowackiego 6, 34-100 Wadowice, tel. 796 118 391
e-mail: magdalenadubel@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego i małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i własności intelektualnej.

adw. Anna Dubicka

adw. Anna Dubicka

ul. Mickiewicza 12, 58-500 Jelenia Góra, tel. 602 726 637, 75 645 31 71
e-mail: anna_dubicka@poczta.onet.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Wałbrzychu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Marta Duda

adw. Marta Duda

ul. Piątkowska 122/4, 60-649 Poznań, tel. 505 391 927
e-mail: m.duda@dudakancelaria.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, spółek, karno-gospodarczego, ubezpieczeniowego, przewozowego, bankowego, handlowego, budowlanego, własności intelektualnej, pracy i nieruchomości.

adw. Marta Durkalec-Michalska

adw. Marta Durkalec-Michalska

Plac Wolności 18/510, 61-739 Poznań, tel. 667 838 538
e-mail: adwokat.durkalec@wp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

 adw. Marita Dybowska-Dubois

adw. Marita Dybowska-Dubois

ul. Wspólna 35/3, 00-519 Warszawa, tel. 609 085 158
e-mail: mdybowska-dubois@lms.waw.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i karnego.

adw. Agata Dziadkiewicz-Święch

adw. Agata Dziadkiewicz-Święch

ul. Ostrogórska 18/5, 41-200 Sosnowiec, tel. 602 253 427
e-mail: mecenas@op.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i nieruchomości.

adw. Klaudia Dzieweczyńska

adw. Klaudia Dzieweczyńska

ul. Powstańców Wlkp. 67, 62-300 Września, tel. 789 288 551
e-mail: kdzieweczynska@dzieweczynska.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa handlowego, budowlanego i rodzinnego.

adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak

adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak

ul. Zawiszy 14/55, 01-167 Warszawa, tel. 602 183 812
e-mail: katarzyna.effort@adwokatura.home.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, sportowego, handlowego, budowlanego, własności intelektualnej, nieruchomości i reklamy (mediów).

adw. Natasza Eider

adw. Natasza Eider

ul. Gierczak 43, 78-100 Kołobrzeg, tel. 602 717 391, 94 352 41 62
e-mail: natasza@eider.com.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Koszalinie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

adw. Aleksandra Fątowicz

adw. Aleksandra Fątowicz

ul. Chopina 21G/18, 62-510 Konin, tel. 601 327 600
e-mail: fatowicz@adwokatfatowicz.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Piotr Fik

adw. Piotr Fik

ul. Śląska 17/4, 42-210 Częstochowa, tel. 501 457 083
e-mail: piotrfik@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Częstochowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego

adw. Leszek Filipiak

adw. Leszek Filipiak

ul. Świdnicka 51/17, 58-200 Dzierżoniów, tel. 506 463 622
e-mail: leszek.filipiak@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Wałbrzychu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Ewa Filon-Żmojda

adw. Ewa Filon-Żmojda

ul. M. Kopernika 9/15, 15-377 Białystok, tel. 787 605 046
e-mail: ewa.filon@o2.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: administracyjnego, gospodarczego,cywilnego, ubezpieczeniowego, przewozowego, handlowego, budowlanego, własności intelektualnej, pracy i nieruchomości.

adw. Jakub Fornalik

adw. Jakub Fornalik

ul. Wilanowska 16, 00-422 Warszawa, tel. 606 619 847
e-mail: jakub@fornalik.law

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, budowlanego i sportowego.

 adw. Marta Frankiewicz

adw. Marta Frankiewicz

ul. Wólczańska 151, 90-525 Łódź, tel. 519 140 069
e-mail: marta@frankiewicz-adwokat.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Katarzyna Frankiewicz-Burda

adw. Katarzyna Frankiewicz-Burda

ul. Grunwaldzka 13, 31-524 Kraków, tel. 609 225 242
e-mail: adwokatkfb@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa rodzinnego i karno-gospodarczego.

adw. Monika Frydulska

adw. Monika Frydulska

ul. Wiatraczna 15/5, 04-364 Warszawa, tel. 608 019 016
e-mail: kancelariafrydulska@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

 adw. Katarzyna Fulko

adw. Katarzyna Fulko

ul. Piłsudskiego 85/87/403, 92-332 Łódź, tel. 503 135 919
e-mail: katarzyna.fulko@adwokatura.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego, mazowieckiego,
wielkopolskiego i małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Magdalena Gad-Nowak, LL.M

adw. Magdalena Gad-Nowak, LL.M

Al. Wyścigowa 14A/202, 02-681 Warszawa, tel. 500 309 028
e-mail: magdalena.gad-nowak@squirepb.com

Magister Prawa LL.M, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i własności intelektualnej.

adw. Zuzanna Gadzinowska-Hypki

adw. Zuzanna Gadzinowska-Hypki

Al. 1 Maja 8/18, 62-510 Konin, tel. 604 750 642
e-mail: adwokat.gadzinowska@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i karno-gospodarczego.

adw. Karolina Gagacka

adw. Karolina Gagacka

ul. Puławska 233/28, 02-715 Warszawa, tel. 509 856 364, 22 403 34 14
e-mail: karolina@gagacka.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa spółek, karnego, pracy i własności intelektualnej.

 adw. Magdalena Gajewska

adw. Magdalena Gajewska

ul. Romanowskiego 4/4, 33-300 Nowy Sącz, tel. 606 747 664
e-mail: mg@adwokatgajewska.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Olga Gardulska

adw. Olga Gardulska

ul. Kielecka 29 B, 31-523 Kraków,, tel. 12 421 38 08
e-mail: o.gardulska@sgbkancelaria.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego i śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Mateusz Gawlas

adw. Mateusz Gawlas

ul. Plac Kasztelański 3, 01-373 Warszawa, tel. 510 549 549
e-mail: mateusz.gawlas@kancelariagawlas.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, bankowego i cywilnego.

 adw. Aneta Gibek-Wiśniewska

adw. Aneta Gibek-Wiśniewska

ul. Kępska 7, 45-129 Opole, tel. 512 113 565
e-mail: agw@anetagibekwisniewska.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Opolu.
Mediacje prowadzi: na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i karnego.

adw. dr Julia Gierałtowicz

adw. dr Julia Gierałtowicz

ul. Świdnicka 2/3, 58-300 Dzierżoniów, tel. 74 831 22 24
e-mail: adwokat@gieraltowicz.pl

Doktor Prawa, członek Izby Adwokackiej w Wałbrzychu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego

adw. Ewa Glajzer

adw. Ewa Glajzer

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20A, 05-410 Józefów, tel. 660 700 200
e-mail: ewa.glajzer@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, ubezpieczeniowego i rodzinnego.

adw. Roman Gładysz

adw. Roman Gładysz

ul. Reymonta 14/4, 45-066 Opole, tel. 796 301 353
e-mail: roman.gladysz@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Opolu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa opolskiego i śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, karno-gospodarczego, karnego, bankowego i pracy.

adw. Agnieszka Głębocka

adw. Agnieszka Głębocka

ul. Chyców Potok 26/304, 34-500 Zakopane, tel. 607 143 005
e-mail: agnieszka.glebocka@adwokatura.krakow.pl


Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego i śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

adw. Agnieszka Godlewska

adw. Agnieszka Godlewska

ul. Garbary 95/6, 61-757 Poznań, tel. 61 853 26 84, 609 484 647
e-mail: adw.agnieszka.godlewska@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego i rodzinnego.

adw. Francesco Goldoni

adw. Francesco Goldoni

ul. Piłsudskiego 62, 64-600 Oborniki, ul. Nowowiejskiego 20/8 , 61-731 Poznań, tel. 660 933 388
e-mail: kancelaria@goldoni-adwokat.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: administracyjnego, gospodarczego,cywilnego, spółek, karno-gospodarczego, ubezpieczeniowego, pracy i nieruchomości.

adw. Anna Gólska

adw. Anna Gólska

ul. Mickiewicza 3/6, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 513 028 478
e-mail: anna.golska@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego i małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. dr Katarzyna Golusińska

adw. dr Katarzyna Golusińska

ul. Głogowska 48/5, 60-737 Poznań, tel. 602 199 422
e-mail: k.golusinska@dgip.pl

Doktor Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Karolina Gorczyca-Barszczewska

adw. Karolina Gorczyca-Barszczewska

ul. Lenartowicza 5/2, 31-138 Kraków, tel. 669 989 590
e-mail: k.gorczyca@kgb-adwokaci.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, pracy i rodzinnego.

adw. Krystian Górniak

adw. Krystian Górniak

ul. Główny Rynek 15/18, 62-800 Kalisz, tel. 609 199 104
e-mail: kancelaria@adwokat-gorniak.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i ubezpieczeniowego.

adw. Barbara Gradowska-Koprowska

adw. Barbara Gradowska-Koprowska

ul. Kopernika 33/2, 87-100 Toruń, tel. 668 853 858
e-mail: adwokat@gradowska-koprowska.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Toruniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, ubezpieczeniowego i rodzinnego.

adw. Anna Gręda-Adamczyk

adw. Anna Gręda-Adamczyk

ul. Politechniki 22/24 lok. 309, 93-590 Łódź, tel. 601 358 469
e-mail: anna.greda@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa rodzinnego, cywilnego i handlowego.

adw. Aleksandra Grochowina-Szeliga

adw. Aleksandra Grochowina-Szeliga

ul. A. Mickiewicza 19/5A, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 608 427 157
e-mail: szelus@vp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

 adw. Jowita Grochowska

adw. Jowita Grochowska

ul. Skłodowskiej 11, 15-275 Białystok, tel. 510 213 305, 85 742 66 40
e-mail: jowita.grochowska@wp.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Anna Groyecka-Kurdybelska

adw. Anna Groyecka-Kurdybelska

ul. Kochanowskiego 4/3, 40-035 Katowice, tel. 696 458 480
e-mail: biuro@mediatoragk.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i handlowego.

 adw. Małgorzata Gruszecka

adw. Małgorzata Gruszecka

ul. Teatralna 6/13, 50-055 Wrocław, ul. Daszyńskiego 16, 59-700 Bolesławiec, tel. 603 390 019
e-mail: kancelariagruszecka@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Filip Grycewicz

adw. Filip Grycewicz

ul. Emilii Plater 53, 28p., 00-113 Warszawa, tel. 695 523 209
e-mail: filip.grycewicz@cms-cmno.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na trenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, handlowego i ubezpieczeniowego.

adw. Dominika Gryz-Kacprowicz

adw. Dominika Gryz-Kacprowicz

ul. Sielecka 22/27-28, 00-737 Warszawa, tel. 504 914 701
e-mail: dominika.gryz-kacprowicz@adwokatura.home.pl

Magister prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i pracy.

adw. Andrzej Grzesik, LL.M.

adw. Andrzej Grzesik, LL.M.

ul. Stawki 8/48, 00-193 Warszawa, tel. 609 454 631
e-mail: agrzesik@gnplegal.pl

Magister Prawa, LL.M, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i pracy.

adw. Michał Grzeszczyk

adw. Michał Grzeszczyk

ul. Okrzei 23A/6, 10-266 Olsztyn, tel. 697 189 618
e-mail: grzeszczykmichal@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Olsztynie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, pracy i rodzinnego.

adw. Andrzej Gulik

adw. Andrzej Gulik

ul. Młyńska 3/13, 61-729 Poznań, tel. 661 750 356, 61 444 65 63
e-mail: andrzej.gulik@gw-adwokaci.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i ubezpieczeniowego.

adw. Aleksandra Gumna

adw. Aleksandra Gumna

ul. Osiedle Parkowe 7,66-470 Kostrzyn nad Odrą, tel. 724 467 967
e-mail: aleksandra.gumna@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Zielonej Górze.
Mediacje prowadzi na terenie województwa lubuskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i gospodarczego.

adw. Katarzyna Gumula-Kubicka

adw. Katarzyna Gumula-Kubicka

ul. Szlak 65 lok. 1008 i 904, 31-153 Kraków, tel. 609 610 013
e-mail: kancelaria@gumula-kubicka.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa handlowego, cywilnego i gospodarczego.

adw. Tomasz Gurdek

adw. Tomasz Gurdek

ul. Powstańców Warszawskich 15/3, 41-902 Bytom, tel. 502 914 588
e-mail: kancelaria@tomaszgurdek.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

adw. Maria Gutowska-Ibbs

adw. Maria Gutowska-Ibbs

ul. Wodna 15/5, 61-782 Poznań, tel. 605 231 311
e-mail: ibbs@kancelarie-poznan.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, ubezpieczeniowego, przewozowe i własności intelektualnej.

adw. Łukasz Haas

adw. Łukasz Haas

ul. P.O.W. 2A, 98-200 Sieradz, tel. 720 848 484
e-mail: kontakt@adwokathaas.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, handlowego i pracy.

adw. dr Ewa Habryn-Chojnacka

adw. dr Ewa Habryn-Chojnacka

ul. Młyńska 4/5, 61-729 Poznań, tel. 692 490 700, 64 853 25 30
e-mail: ehabryn@kancelaria-adwokaci.com.pl

Doktor Prawa, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. dr Monika Haczkowska

adw. dr Monika Haczkowska

ul. Wrocławska 28, 51-217 Pruszowice, ul. Piłsudskiego 91/3, 50-019 Wrocław, tel. 603 868 565
e-mail: monika.haczkowska@gmail.com

Doktor Prawa, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, spółek, handlowego, karnego i odpowiedzialności odszkodowawczej.

 adw. Piotr Hernik

adw. Piotr Hernik

ul. 17 Marca 40/1, 82-200 Malbork, tel. 606 667 936
e-mail: hernik@hlaw.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Gdańsku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego, spólek, handlowe międzynarodowe, nowych technologii, handlowe, budowlane, wlasności intelektualnej, nieruchomości, reklamy (mediów) i telekomunikacyjne (IT).

adw. Anna Hertmanowska-Kapusta

adw. Anna Hertmanowska-Kapusta

ul. Rynek 29, 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel. 798 064 406
e-mail: adw.hertmanowska.kapusta@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Wałbrzychu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

adw. Anna Hillebrand

adw. Anna Hillebrand

Al. T. Kościuszki 2, 98-220 Zduńska Wola, tel. 663 715 191
e-mail: anna.hillebrand@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Wojciech Hillebrand

adw. Wojciech Hillebrand

ul. Rynek 17/6, 98-200 Sieradz, tel. 509 354 375
e-mail: wojciech.hillebrand@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i pracy.

adw. Mateusz Horyza

adw. Mateusz Horyza

Al. Wolności 12/101, 62-800 Kalisz; ul. Koźmińska 34/2, 63-700 Krotoszyn, tel. 739 270 333, 722 066 444
e-mail: kancelaria@adwokat-horyza.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, ubezpieczeniowego i rodzinnego.

adw. Paulina Hućko

adw. Paulina Hućko

ul. Długa 33/3, 95-100 Zgierz, tel. 608 243 126
e-mail: paulina@hucko.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, budowlanego i nieruchomości.


adw. Paweł Ignatjew

adw. Paweł Ignatjew

Al. Jerozolimskie 55/8, 00-697 Warszawa, tel. 506 020 605
e-mail: pawel.ignatjew@jpdi.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Karolina Ilczyszyn-Jankowska

adw. Karolina Ilczyszyn-Jankowska

ul. Kościuszki 1/1, 50-037 Wrocław, tel. 662 092 050
e-mail: karolina.ilczyszyn@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województw: dolnośląskiego, śląskiego, wielkopolskiego i opolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, ubezpieczeniowego, rodzinnego i nieruchomości.

adw. Marta Imiołczyk-Porębska

adw. Marta Imiołczyk-Porębska

ul. Małachowskiego 1A, 41-200 Sosnowiec, tel. 608 363 782
e-mail: kancelaria@martaimiolczyk.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i karno-gospodarczego.

adw. Liliana Indan-Pykno

adw. Liliana Indan-Pykno

ul. Rynek Staromiejski 17/207, Toruń; filia: ul. Sterlinga 27/29 lok. 207 Łódź, tel. 502 264 880
e-mail: kancelaria@adwokatindan.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Toruniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: rodzinne, gospodarczego i cywilnego.

adw. Agnieszka Iwaniuk

adw. Agnieszka Iwaniuk

ul. Gnilna 23/4, 80-847 Gdańsk, tel. 507 193 962, 58 320 34 07
e-mail: iwaniukagnieszka@gmail.com

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Gdańsku.
Mediacje prowadzi na terenie województw: pomorskiego, mazowieckiego,
zachodnio-pomorskiego, kujawsko-pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i karnego.

adw. Łukasz Iwaniuk

adw. Łukasz Iwaniuk

ul. Nowy Świat 8/16, 15-453 Białystok, tel. 602 440 996
e-mail: lukasz.iwaniuk@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

adw. Joanna Jagiełłowicz-Bąkiewicz

adw. Joanna Jagiełłowicz-Bąkiewicz

ul. Gliwicka 16/32, 40-079 Katowice, tel. 601 167 453
e-mail: joanna.jagiellowicz-bakiewicz@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa karnego-gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Anna Janicka

adw. Anna Janicka

ul. Piotrkowska 270 lok. 15/13, 90-361 Łódź, tel. 601 316 932
e-mail: anna.janicka@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: łódzkiego i mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, karnego-gospodarczego, karnego, ubezpieczeniowego, sportowego, handlowego, umów dystrybucyjnych (franchising), reklamy (mediów) i telekomunikacyjnego (IT).

adw. Natalia Janowska

adw. Natalia Janowska

ul. M. Dębskiego 19C/3, 30-499 Kraków, tel. 693 198 071
e-mail: janowska.natalia@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

adw. Paula Janus

adw. Paula Janus

ul. gen. T. Kościuszki 11/117, 25-310 Kielce, tel. 668 828 239
e-mail: paula.i.janus@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Kielcach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, spółek i budowlanego.

adw. Paweł Janus

adw. Paweł Janus

ul. Wronia 45/175, 00-870 Warszawa, tel. 601 823 557
e-mail: biuro@kancelariajns.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i karno-gospodarczego.

adw. Marta Jarosz

adw. Marta Jarosz

ul. Jagiellońska 29/208, 96-100 Skierniewice, tel. 887 063 151
e-mail: adwokat.jarosz@o2.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, spółek i rodzinnego.

adw. Piotr Jarząb

adw. Piotr Jarząb

ul. Kurzy Targ 5/108, 50-103 Wrocław, tel. 602 851 689
e-mail: pjarzab@gmail.com

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: dolnośląskiego. Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, karno-gospodarczego, karnego, sportowego, handlowego, budowlanego i pracy.

adw. Alicja Jarzemska

adw. Alicja Jarzemska

ul. Długa 62/2, 85-034 Bydgoszcz, tel. 601 643 331
e-mail: alicja.jarzemska@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Bydgoszczy.
Mediacje prowadzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i karno-gospodarczego.

adw. Agata Jasiewicz-Żywczyńska

adw. Agata Jasiewicz-Żywczyńska

ul. Dunajewskiego 7, 33-300 Nowy Sącz, tel. 602 791 949
e-mail: adwokatjasiewicz@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

adw. Marta Jaskułowska

adw. Marta Jaskułowska

ul. Bazylijska 39L, 95-100 Zgierz, tel. 42 716 34 27, 501 393 900
e-mail: kancelaria@jaskulowska.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, nieruchomości i rodzinnego.

adw. Michał Zbigniew Jaszewski

adw. Michał Zbigniew Jaszewski

ul. Zamenhofa 7/4, 00-165 Warszawa, tel. 606 950 650
e-mail: jaszewski@adwokatwarszawa.eu

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, budowlanego, własności intelektualnej i farmaceutycznego.

adw. Joanna Jatczyszyn

adw. Joanna Jatczyszyn

ul. Staszica 22, 38-400 Krosno, tel. 694 649 269
e-mail: adwokatjatczyszyn@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Magdalena Jędruchniewicz

adw. Magdalena Jędruchniewicz

ul. Stryjeńskich 13c/94, 02-791 Warszawa, tel. 609 697 810
e-mail: magdalena.jedruchniewicz@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i handlowego.

adw. Tomasz Jędrychowski

adw. Tomasz Jędrychowski

ul. Włocławska 2a, 62-600 Koło, tel. 601 799 227
e-mail: adwokat@jedrychowscy.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, ubezpieczeniowego i bankowego.

adw. Angelika Jędryka-Pihut

adw. Angelika Jędryka-Pihut

ul. Ks. Henryka Mrossa 4c/1, 86-032 Niemcz, tel. 502 686 789, 52 327 97 64
e-mail: mediator@kancelaria-niemcz.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Bydgoszczy.
Mediacje prowadzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, karno-gospodarczego i rodzinnego.

adw. Anna Jelińska

adw. Anna Jelińska

ul. Armii Krajowej 21/46, 64-600 Oborniki, tel. 606 379 936
e-mail: anna.jelinska@jelinska-adwokat.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: cywilnego, karno-gospodarczego, karnego, ubezpieczeniowego, rodzinnego, budowlanego i nieruchomości.

adw. Katarzyna Jessa

adw. Katarzyna Jessa

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, tel. 512 192 867
e-mail: katarzyna.jessa@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

 adw. Magdalena Jucha

adw. Magdalena Jucha

ul. Daszyńskiego 67/3, 55-100 Trzebnica, tel. 602 715 250
e-mail: kancelaria@magdalena-jucha.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego, rodzinnego i karnego.

adw. Ewelina Jurga

adw. Ewelina Jurga

ul. Bułgarska 11/4, 60-320 Poznań, tel. 790 437 006
e-mail: ewelina-jurga@o2.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, ubezpieczeniowego i medycznego.

adw. Julia Kalamat

adw. Julia Kalamat

ul. Narutowicza 45/44, 90-130 Łódź, tel. 664 326 888
e-mail: julia.kalamat@adwokatura.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego,ubezpieczeniowego i nieruchomości.

adw. Dominika Kalisz-Łuczak

adw. Dominika Kalisz-Łuczak

ul. Młyńska 5A/6, 61-729 Poznań, tel. 605 596 352
e-mail: kaliszluczak@luczakadwokaci.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Paulina Kałkus

adw. Paulina Kałkus

ul. Warszawaska 14A/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel. 601 959 526
e-mail: p.kalkus@adwokat-gorzow.com.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Zielonej Górze.
Mediacje prowadzi na terenie województwa lubuskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i ubezpieczeniowego.

adw. Magdalena Kałuża

adw. Magdalena Kałuża

ul. Radwańska 4/1, 90-453 Łódź, tel. 507 148 403
e-mail: magdalena.kaluza@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Piotr Kamienobrodzki

adw. Piotr Kamienobrodzki

ul. Jasna 8/5, 20-077 Lublin, tel. 608 851 607, 81 479 37 70
e-mail: poczta@adwokatkamienobrodzki.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Lublinie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa lubelskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Magdalena Kamińska

adw. Magdalena Kamińska

ul. Przemysłowa 3/217, 44-203 Rybnik, tel. 505 862 740
e-mail: magdalena.kaminska@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, handlowego i pracy.

adw. Artur Kania

adw. Artur Kania

ul. Przemysłowa 3/217, 44-203 Rybnik, tel. 731 998 022
e-mail: kontakt@adwokat-kania.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa handlowego, cywilnego i gospodarczego.

adw. Piotr Wiesław Kapica

adw. Piotr Wiesław Kapica

ul. Lubelska 88/90, 23-200 Kraśnik, tel. 792 396 622, 661 507 734
e-mail: p.kapica79@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Lublinie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa lubelskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i nieruchomości.

adw. Daniel Karolkowski

adw. Daniel Karolkowski

ul. Niepodległości 44, 73-150 Łobez, tel. 790 690 515
e-mail: daniel.karolkowski@o2.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Szczecinie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i nieruchomości.

adw. Krzysztof Karpieszuk

adw. Krzysztof Karpieszuk

ul. Czerniakowska 81/83 lok. 24, 00-957 Warszawa, tel. 509 651 421
e-mail: krzysztof.karpieszuk@wp.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Anna Kasolik

adw. Anna Kasolik

Pl. Szczepańsi 5/108, 31-011 Kraków, tel. 501 861 853, 12 422 80 96
e-mail: a.kasolik@kpla.com.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, ubezpieczeniowego i handlowego.

adw. Judyta Kasperkiewicz

adw. Judyta Kasperkiewicz

ul. J. Piłsudskiego 10, 38-400 Krosno, tel. 507 205 077
e-mail: judyta.kasperkiewicz@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podkarpackiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa karno-gospodarczego, handlowego międzynarodowego i własności intelektualnej.

adw. Dominika Kaszyńska

adw. Dominika Kaszyńska

ul. Belgijska 11/1A, 02-511 Warszawa, tel. 660 481 715
e-mail: d.kaszynska@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i ubezpieczeniowego.

adw. Katarzyna Kawalec-Gwiazdowska

adw. Katarzyna Kawalec-Gwiazdowska

ul. Morawskiego 5/107, 30-102 Kraków, tel. 606 734 059
e-mail: katarzyna.kawalec@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, handlowego i nieruchomości.

adw. Anna Kaźmierczak-Łuczak

adw. Anna Kaźmierczak-Łuczak

ul. Marglowa 38, 26-600 Radom, tel. 663 053 535
e-mail: annakazmierczak.poczta@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Radomiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i ubezpieczeniowego.

adw. Marlena Kaźmierczak-Muślewska

adw. Marlena Kaźmierczak-Muślewska

ul. Sądowa 3/2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 509 865 688
e-mail: m.kazmierczak@adwokaci-ostrow.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa rodzinnego, cywilnego i gospodarczego.

adw. dr Katarzyna Kępka

adw. dr Katarzyna Kępka

Aleja Solidarności 119/125/73, 00-895 Warszawa, tel. 500 105 833
e-mail: adwokatkepka@gmail.com

Doktor Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Karolina Kicińska

adw. Karolina Kicińska

ul. Aleje 1 Maja 6/4, 62-510 Konin, tel. 697 289 131
e-mail: karolina.kicinska@wp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa rodzinnego, cywilnego i gospodarczego.

adw. Natalia Klima-Piotrowska

adw. Natalia Klima-Piotrowska

ul. Piotrowicka 93A/6, 40-724 Katowice, tel. 602 737 449, 32 353 06 98
e-mail: natalia.klima@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, nieruchomości i rodzinnego.

adw. Katarzyna Klimanek-Rychlik

adw. Katarzyna Klimanek-Rychlik

ul. Mickiewicza 7/2, 47-400 Racibórz, tel. 668 412 747
e-mail: kr.adwokat@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa rodzinnego, cywilnego i ubezpieczeniowego.

adw. Wojciech Knawa

adw. Wojciech Knawa

Krowoderska 61A/7, 31-158 Kraków, tel. 660 740 045
e-mail: wojciech.knawa@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, handlowego i budowlanego.

adw. Katarzyna Kojtych-Mierkiewicz

adw. Katarzyna Kojtych-Mierkiewicz

ul. Emilii Plater 34/1, 68-300 Lubsko, tel. 600 381 794
e-mail: katarzyna.kojtych@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Zielonej Górze.
Mediacje prowadzi na terenie województwa lubuskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa rodzinnego.

adw. Dorota Kołodko-Marszałkowska

adw. Dorota Kołodko-Marszałkowska

Rynek Kościuszki 5A/6, 15-091 Białystok, tel. 600 260 026
e-mail: dorota.kolodko@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, karno-gospodarczego i handlowego.

adw. Katarzyna Kołodziej

adw. Katarzyna Kołodziej

ul. Skwerowa 10, 30-317 Kraków, tel. 536 876 867
e-mail: adwokat@katarzynakolodziej.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i karno-gopodarczego.

adw. Małgorzata Kołodziejczyk-Lisowska

adw. Małgorzata Kołodziejczyk-Lisowska

ul. Warszawska 34/201 A, 25-312 Kielce, tel. 512 085 389
e-mail: adw.m.kolodziejczyk.lisowska@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Kielcach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa świętokrzyskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

adw. Sonia Konieczniak

adw. Sonia Konieczniak

ul. Świebodzka 4A/5, 50-046 Wrocław, tel. 790 321 442
e-mail: adwokat@kancelaria-konieczniak.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i ubezpieczeniowego

adw. Justyna Kopałka-Siwińska

adw. Justyna Kopałka-Siwińska

ul. Więckowskiego 20/6, 90-722 Łódź, tel. 505 102 978
e-mail: justyna.kopalka@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i handlowego.

adw. Liliana Kopczyk

adw. Liliana Kopczyk

ul. Szewska 22/7, 31-009 Kraków, tel. 661 600 900, 12 633 62 62
e-mail: kancelaria@lilianakopczyk.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podkarpackiego, małopolskiego i mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Dominika Kordas-Tarcholik

adw. Dominika Kordas-Tarcholik

ul. Kwartowa 8/2a, 31-419 Kraków, tel. 501 691 621
e-mail: dominika.kordas@grupaadwokacka.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, rodzinnego i własności intelektualnej.

adw. Katarzyna Korgól

adw. Katarzyna Korgól

ul. Więckowskiego 2A/2, 70-411 Szczecin, tel. 502 768 992
e-mail: katarzynamariakorgol@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Szczecinie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i bankowego.

adw. dr Anna Koropczuk

adw. dr Anna Koropczuk

ul. Grabiszyńska 53/2, 53-503 Wrocław, tel. 601 679 495
e-mail: kancelaria@adwokatkoropczuk.pl

Doktor Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Marta Korus

adw. Marta Korus

ul. Sądowa 4/23, 50-046 Wrocław, tel. 605 996 083
e-mail: kancelaria@adwokat-korus.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, budowlanego i rodzinnego.

adw. Justyna Korycka

adw. Justyna Korycka

ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, tel. 604 751 056
e-mail: justyna.korycka@olesinski.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego i mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, spółek, administracyjnego, handlowego i pracy.

adw. Andrzej Kosik

adw. Andrzej Kosik

ul. J. Sobieskiego 4/6/4, 65-071 Zielona Góra, tel. 601 949 348, 68 324 24 64
e-mail: akosik@man.zgora.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Zielonej Górze.
Mediacje prowadzi na terenie województwa lubuskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Barbara Kosińska

adw. Barbara Kosińska

Al. Kościuszki 46/13, 90-427 Łódź, tel. 515 241 117, 42 637 11 13
e-mail: kancelaria@kosciuszki46.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województw: łódzkiego, śląskiego, lubelskiego i małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Piotr Kostrzewa

adw. Piotr Kostrzewa

ul. Zegara Słonecznego 2/5, 26-600 Radom, tel. 500 219 993
e-mail: piotr.kostrzewa@protonmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Radomiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i nieruchomości.

adw. Anna Kotlarska-Honisz

adw. Anna Kotlarska-Honisz

ul. Rybnicka 36A, 43-180 Orzesze, tel. 606 340 440
e-mail: anna.kotlarska@wp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, karno-gospodarczego i rodzinnego.

adw. Łukasz Kowalczyk

adw. Łukasz Kowalczyk

ul. Chmielna 21/7, 00-021 Warszawa, tel. 608 679 238
e-mail: adw.lukaszkowalczyk@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa karno-gospodarczego, cywilnego i gospodarczego.

adw. Monika Kowalczyk-Stachowiak

adw. Monika Kowalczyk-Stachowiak

ul. Karpia 25B/20, 61-619 Poznań, tel. 606 685 550
e-mail: m.kowalczyk@adwokat-kowalczyk.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, handlowego i budowlanego.

adw. Jolanta Kowalczyk-Wawrzkiewicz

adw. Jolanta Kowalczyk-Wawrzkiewicz

ul. Obrońców Tobruku 25/225, 01-494 Warszawa, tel. 508 101 210
e-mail: kancelaria@kancelaria-kowalczyk.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: administracyjnego, gospodarczego, cywilnego, spółek, pracy, handlowego i służby cywilnej.

adw. Joanna Kowalik

adw. Joanna Kowalik

ul. Dąbrowskiego 24/10, 42-200 Częstochowa, tel. 665 155 260
e-mail: adwokat.joannakowalik@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Częstochowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i łowieckiego.

adw. Agnieszka Kowalik-Zgutka

adw. Agnieszka Kowalik-Zgutka

ul. Kościuszki 13/304-305, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 606 382 548
e-mail: kontakt@kancelariaakz.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Siedlcach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i karno-gospodarczego.

adw. Agnieszka Kowalska-Stasiak

adw. Agnieszka Kowalska-Stasiak

ul. Gdańska 74/10, 90-613 Łódź, tel. 42 624 26 16, 605 417 191
e-mail: agnieszka@kowalska-adwokat.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i ubezpieczeniowego.

adw. Paweł Kozak

adw. Paweł Kozak

ul. Kościelna 20/1, 33-400 Nowy Targ, tel. 660 524 887, 18 266 40 77
e-mail: adwokat.pawel.kozak@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, nieruchomości i rodzinnego.

 adw. Anna Koziołkiewicz-Kozak

adw. Anna Koziołkiewicz-Kozak

ul. Aldony 10/4, 80-438 Gdańsk, tel. 602 749 861
e-mail: annakoziolkiewicz@wp.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Gdańsku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: cywilnego, rodzinnego, ubezpieczeniowego,
przewozowego, handlowego i nieruchomości.

adw. dr Maria Kozłowska

adw. dr Maria Kozłowska

ul. Mogilska 58/10, 31-546 Kraków, tel. 602 128 265, 12 413 79 35
e-mail: maria.kozlowska@gmail.com

Doktor Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i nieruchomości.

 adw. dr Małgorzata Kożuch

adw. dr Małgorzata Kożuch

ul. Moniuszki 4/3, 31-513 Kraków, tel. 12 341 42 36
e-mail: malgorzata.kozuch@adwokatura.pl

Doktor Prawa, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski oraz za granicą.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Agnieszka Krakówka-Górska

adw. Agnieszka Krakówka-Górska

ul. Kilińskiego 10/9, 15-089 Białystok , tel. 502 054 059, 85 732 31 36
e-mail: akrakowka@wp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego.

adw. Anna Krawczyk

adw. Anna Krawczyk

ul. J. Sobieskiego 4/6/4, 65-071 Zielona Góra, tel. 609 806 933, 68 324 24 64
e-mail: adwokaci@kosik-krawczyk.eu

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Zielonej Górze.
Mediacje prowadzi na terenie województwa lubuskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i ubezpieczeniowego.

adw. Aleksandra Krawiec-Jazgar

adw. Aleksandra Krawiec-Jazgar

ul. Syrokomli 22/3, 30-102 Kraków, tel. 603 797 391
e-mail: a.krawiec@kancelaria.adwokacka.krakow.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa administracyjnego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Anna Kreczmer

adw. Anna Kreczmer

ul. Topolowa 36, 31-506 Kraków, tel. 602 139 308
e-mail: kanc.a.kreczmer@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego, karnego, karno-gospodarczego, ubezpieczeniowego i budowlanego.

adw. Emilia Krejza-Srocka

adw. Emilia Krejza-Srocka

ul. Świętojańska 12A, 15-082 Białystok, tel. 501 502 708
e-mail: emilia.srocka@srocka.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa budowlanego, gospodarczego i rodzinnego.

adw. Anna Krenc

adw. Anna Krenc

ul. Słupia Kapitulna 89B, 63-900 Rawicz, tel. 603 264 262
e-mail: krenc.ania@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego i rodzinnego.

adw. Monika Krenc

adw. Monika Krenc

Al. Wolności 10/10, 62-800 Kalisz, tel. 501 324 908
e-mail: adwokaci@krencgorski.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

adw. Maria Krężel

adw. Maria Krężel

ul. 6-go Sierpnia 14/5, Łódź, tel. 693 183 846
e-mail: m_krezel@yahoo.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Natalia Król-Rozkres

adw. Natalia Król-Rozkres

ul. Grottgera 10/3, 20-029 Lublin, tel. 576 404 041, 693 344 044
e-mail: nataliakrol.adwokat@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Lublinie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa lubelskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Piotr Królak

adw. Piotr Królak

ul. Cybisa 36, 02-784 Warszawa, tel. 603 705 834
e-mail: biuro@krolakpiotr.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: rodzinnego, spółdzielczego i spadkowego.

adw. Erwin Kruczoń

adw. Erwin Kruczoń

ul. Żeromskiego 57/10, 26-600 Radom, tel. 500 243 221
e-mail: kruczonerwin@o2.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Radomiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

adw. Karolina Krupińska

adw. Karolina Krupińska

Al. Karkonoska 10/210, 53-015 Wrocław, tel. 607 075 094
e-mail: biuro@kancelariakrupinska.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Paweł Krysmann

adw. Paweł Krysmann

ul. 27 Grudnia 11/3, 61-891 Poznań, tel. 697 715 876
e-mail: kancelaria@krysmann.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, ubezpieczeniowego i rodzinnego.

adw. Magdalna Krzewska-Kosior

adw. Magdalna Krzewska-Kosior

ul. Zesłańców Sybiru 4/50, 20-008 Lublin, tel. 608 013 191, 81 532 53 66
e-mail: mkrzewska1@poczta.onet.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Lublinie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa lubelskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i budowlanego.

adw. Ewelina Krzyżańska

adw. Ewelina Krzyżańska

ul. Piastowska 1A, 30-211 Kraków, tel. 784 333 443
e-mail: e.krzyzanska@prudentia-adwokaci.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, ubezpieczeniowego i rodzinnego.

adw. Ewelina Księżopolska-Moskal

adw. Ewelina Księżopolska-Moskal

ul. Lipowa 32/307, 15-427 Białystok, tel. 693 029 828
e-mail: ewelina.ksiezopolska@gmail.com


Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i pracy.

adw. Kamila Kuba

adw. Kamila Kuba

ul.Lisa-Kuli 7/1, 01-512 Warszawa, tel. 507 190 949
e-mail: kamila.kuba@adwokatura.net

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego,pracy i rodzinnego.

adw. Anna Kubica

adw. Anna Kubica

ul. Gołębia 3/4, 61-834 Poznań, tel. 602 488 059
e-mail: kubica@adwokat-kubica.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Grzegorz Kubik

adw. Grzegorz Kubik

ul. Garbary 100/3, 61-757 Poznań, tel. 723 925 049
e-mail: grzegorz.kubik@kancelaria-kubik.com.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

adw. Patrycja Kubik-Twardowska

adw. Patrycja Kubik-Twardowska

ul. Kilińskiego 72/74 lok. 12, 42-218 Częstochowa , tel. 502 101 601
e-mail: kpatrycja@wp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Częstochowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, pracy i rodzinnego.

adw. Paulina Kübler-Wójtowicz

adw. Paulina Kübler-Wójtowicz

ul. Batorego 17, 31-135 Kraków, tel. 606 287 887
e-mail: paulina.kubler@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i przewozowego.

adw. Sylwia Kucharska

adw. Sylwia Kucharska

Pl. Św. Mikołaja 614, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 694 056 957
e-mail: mediacjebielsko@wp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego i małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Tomasz Kucharski

adw. Tomasz Kucharski

ul. Artura Grottgera 17/4, 65-415 Zielona Góra, tel. 502 066 789
e-mail: adwokat.kucharski@gmail.com

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Zielonej Górze.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Joanna Kucharzewska

adw. Joanna Kucharzewska

ul. Warmińska 14/20, 10-545 Olsztyn, tel. 602 641 670, 89 527 70 90, 89 527 81 02
e-mail: joanna.kucharzewska@neostrada.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Olsztynie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i ubezpieczeniowego.

adw. Tomasz Kuczyński

adw. Tomasz Kuczyński

ul. Białostocka 24, 19-100 Mońki, tel. 510 403 810
e-mail: adwokat.kuczynski@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i spółek.

adw. Fryderyka Kulesza

adw. Fryderyka Kulesza

Al.Płk.Wł. Beliny-Prażmowskiego 37/6, 31-514 Kraków, tel. 512 229 778
e-mail: fryderyka.kulesza@adwokatura.krakow.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczo-karnego, rodzinnego i sportowego.

adw. Eliza Anna Kuna

adw. Eliza Anna Kuna

ul. Ogrodowa 10/26 lok. 67, 00-896 Warszawa, tel. 605 384 102, 22 110 50 49
e-mail: eliza.kuna@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

adw. Dominika Kupisz

adw. Dominika Kupisz

ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, tel. 502 714 144
e-mail: dominika.kupisz@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa administracyjnego, cywilnego i karno-gospodarczego.

adw. Marcin Kurasiewicz

adw. Marcin Kurasiewicz

ul. Karczówkowska 5A/110, 25-019 Kielce, tel. 508 149 870
e-mail: kancelaria@kurasiewicz.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Kielcach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa świętokrzyskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego,karno-gospodarczego i budowlanego.

adw. Marcin Kurzawa

adw. Marcin Kurzawa

ul. Zamenhofa 20/2, 90-510 Łódź, tel. 42 632 52 25
e-mail: marcin.kurzawa@hotmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego i nieruchomości.

adw. Wojciech Kuśnierz

adw. Wojciech Kuśnierz

ul. Łokietka 19/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel. 660 712 689
e-mail: w.kusnierz@gorzowadwokat.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Zielonej Górze.
Mediacje prowadzi na terenie województwa lubuskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i nieruchomości.

adw. Bogusława Kuta

adw. Bogusława Kuta

Al. Beliny-Prażmowskiego 61/1, 31-514 Kraków, tel. 880 968 519
e-mail: boguslawa.kuta@adwokatura.krakow.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

adw. Aleksandra Kutyma

adw. Aleksandra Kutyma

ul. Franciszkańska 8/2, 00-214 Warszawa, tel. 792 316 795
e-mail: aleksandra.kutyma@adwokatura.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Adam Kuza, LL.M

adw. Adam Kuza, LL.M

ul. Kilińskiego 14/16, 42-202 Częstochowa, tel. 601 972 326
e-mail: kancelaria@adwokatkuza.pl

Magister Prawa LL.M, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Częstochowie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Anna Kuzynowska

adw. Anna Kuzynowska

ul. Poznańska 6/2, 99-100 Łęczyca, tel. 600 874 554
e-mail: adwokat@annakuzynowska.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Płocku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

adw. Bartosz Kwiatkowski

adw. Bartosz Kwiatkowski

ul. Jezuicka 1/3 m 10, 20-113 Lublin, tel. 508 083 919, 697 758 637
e-mail: kancelaria@adwokat.lu

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Lublinie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa lubelskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i ubezpieczeniowego.

adw. Jędrzej Kwiczor

adw. Jędrzej Kwiczor

ul. Roosevelta 49b/7, 62-200 Gniezno, tel. 606 576 472
e-mail: kwiczor@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

adw. Karolina Lach-Guziak

adw. Karolina Lach-Guziak

ul. Skarbowców 23A, bud. B2, 53-025 Wrocław, tel. 608 046 026
e-mail: karolina.lach-guziak@okwlaw.com

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. dr Jacek Lachner

adw. dr Jacek Lachner

ul. Orląt Lwowskich 14/3, 31-518 Kraków, tel. 609 151 618
e-mail: jaceklachner@gmail.com

Doktor Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego i mazowieckiego.
specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, spółek, administracyjnego, handlowego międzynarodowego, handlowego, budowlanego, nieruchomości i własności intelektualnej.

adw. Łukasz Lasek

adw. Łukasz Lasek

Al. Ujazdowskie 10, tel. 606 623 234
e-mail: lukasz.lasek@wardynski.com.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski, też za granicą.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, handlowego międzynarodowego i nowych technologii.

adw. Marcin Lassota, LL.M.

adw. Marcin Lassota, LL.M.

ul. Józefińska 33/1, 30-529 Kraków, tel. 602 75 35 11, 12 421 78 80
e-mail: lassota@kancelarialassota.pl

Magister Prawa LL.M, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego, medycznego i własności intelektualnej.

adw. Krystian Legierski

adw. Krystian Legierski

ul. Lwowska 6/2, 00-658 Warszawa, tel. 505 030 130
e-mail: kancelaria@adwokat-legierski.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, handlowego i pracy.

adw. Michał Leń

adw. Michał Leń

Pl. Wielkopolski 10/11C/5, 61-746 Poznań, tel. 691 972 525
e-mail: kontakt@kancelaria-len.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, karnego-gospodarczego i rodzinnego.

adw. Jarosław Lenczewski

adw. Jarosław Lenczewski

ul. Narutowicza 49/5, 90-130 Łódź, tel. 42 631 94-86, 602 386 519
e-mail: jjlen@poczta.onet.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i nieruchomości.

adw. Dorota Lesińska-Komoda

adw. Dorota Lesińska-Komoda

ul. Kopernika 5/L6, 00-369 Warszawa, tel. 662 240 127
e-mail: kancelaria@adwdlk.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i nieruchomości.

adw. Ewa Leśnikowska

adw. Ewa Leśnikowska

ul. Lipowa 4/109, 15-427 Białystok, tel. 691 305 181
e-mail: adwokat@kancelarialesnikowska.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Dorota Leszczyńska

adw. Dorota Leszczyńska

ul. Armii Krajowej 16/5, 61-374 Poznań, tel. 662 709 485
e-mail: adw.dorotaleszczynska@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i pracy.

adw. Ewelina Leszczyńska

adw. Ewelina Leszczyńska

ul. Moniuszki 20/2, 26-600 Radom, tel. 48 363 15 98, 604 757 599
e-mail: leszczynska.adwokat@onet.eu

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Radomiu.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, karnego i rodzinnego.

adw. Maja Liberadzka

adw. Maja Liberadzka

ul. Sokołowska 9/14, 01-142 Warszawa, tel. 730 005 805
e-mail: adwokatliberadzka@wp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

adw. Kamilla Lidawska-Włodzimierska

adw. Kamilla Lidawska-Włodzimierska

ul. Wyzwolenia 2/208, 17-500 Giżycko, tel. 602 719 067, 87 428 51 73
e-mail: kancelaria-gizycko@wp.pl


Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: warmińsko-mazurskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, karno-gospodarczego, karnego i pracy.

adw. Patrycja Lipińska-Sołtysiak

adw. Patrycja Lipińska-Sołtysiak

ul. Piłsudskiego 28/1, 67-100 Nowa Sól, tel. +48 68 459 34 50, 607 699 903
e-mail: patrycja.lipinska-soltysiak@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Zielonej Górze.
Mediacje prowadzi na terenie województwa lubuskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Wojciech Lutrzykowski

adw. Wojciech Lutrzykowski

Al. Legionów 40/1, 18-400 Łomża, tel. 794 770 534
e-mail: wojciech.lutrzykowski@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i pracy.

adw. Monika Łazowska

adw. Monika Łazowska

ul. Osmańczyka 14/1, 01-494 Warszawa, tel. 534 663 884
e-mail: kancelaria@lazowska.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa pracy, cywilnego i rodzinnego.

adw. Agnieszka Łozińska

adw. Agnieszka Łozińska

ul. Bolesława Ulanowskiego 11/12, 53-144 Wrocław, tel. 600 879 911
e-mail: adwokat.lozinska@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

 adw. Monika Łuchniak

adw. Monika Łuchniak

ul. Sądowa 44, 50-046 Wrocław, tel. 609 645 817
e-mail: kancelarialuchniak@gmail.com

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Dawid Łuczak

adw. Dawid Łuczak

ul. Tumska 2/1, 62-200 Gniezno, tel. 660 766 165
e-mail: dawid.luczak@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

adw. Izabela Łukawska

adw. Izabela Łukawska

ul. Legionowa 9/1 lok. 6, 15-281 Białystok, tel. 605 932 800, 85 740 09 07
e-mail: adwokatlukawska@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, karno-gospodarczego i ubezpieczeniowego.

adw. Martyna Maciejewska-Przyłucka

adw. Martyna Maciejewska-Przyłucka

ul. Królowej Jadwigi 43/3, 70-300 Szczecin, tel. 792 128 297
e-mail: kancelaria@adwokat-przylucka.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Szczecinie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: zachodniopomorskiego, dolnośląskiego i mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, karno-gospodarczego i karnego.

adw. Iwona Magdziarz

adw. Iwona Magdziarz

ul. Pijarska 5, 22-100 Chełm, tel. 82 564 38 88, 508 638 068
e-mail: i.magdziarz@wp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Lublinie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa lubelskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, pracy i rodzinnego.

adw. Anna Majerek

adw. Anna Majerek

ul. Pytlasińskiego 10/12 lok. 14, 00-777 Warszawa, tel. 501 411 909
e-mail: kancelaria@annamajerek.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, ubezpieczeniowego, rodzinnego, pracy, medycznego i własności intelektualnej.

adw. Natalia Majewska

adw. Natalia Majewska

ul. Śródmiejska 4/1, 68-200 Żary, tel. 663 711 882
e-mail: adwokat.majewska@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Zielonej Górze.
Mediacje prowadzi na terenie województwa lubuskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego i rodzinnego.

adw. Michał Mąka

adw. Michał Mąka

ul. Dietla 50/12, 31-039 Kraków, tel. 694 241 323
e-mail: michal.maka@kkpw.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego i małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego

adw. dr Magdalena Makieła

adw. dr Magdalena Makieła

ul. Rynek Główny 30/43, 31-010 Kraków, tel. 501 148 545
e-mail: mediacja@adwokat-makiela.pl

Doktor Prawa, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie: całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego.

adw. Anna Makowska

adw. Anna Makowska

ul. Kościuszki 8/3, 62-100 Wągrowiec, tel. 608 306 082
e-mail: am@adwokat-makowska.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego i rodzinnego.

adw. Monika Makowska

adw. Monika Makowska

ul. Piłsudskiego 10, 97-400 Bełchatów, tel. 606 626 824
e-mail: adw.m.makowska@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa rodzinnego, cywilnego i karno-gospodarczego.

adw. Agnieszka Malczyk

adw. Agnieszka Malczyk

ul. Kazikowskiego 40, 05-300 Mińsk Maz.; ul. Mińska 25/404, 03-808 Warszawa, tel. 500 112 479, 25 752 25 51
e-mail: biuro@kancelariamalczyk.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Siedlcach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego, karno-gospodarczego, spółek,
handlowego i podatkowego.

adw. Paweł Malec-Lewandowski

adw. Paweł Malec-Lewandowski

ul. Bielowicza 36, 32-040 Świątniki Górne, tel. 530 191 868, 12 270 46 66
e-mail: pmaleclewandowski@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Łucja Malinowska

adw. Łucja Malinowska

ul. Piotrkowska 249/251 lok. 8a, 90-456 Łódź, tel. 601 293 914
e-mail: l.malinowska@adwokat.lex.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, rodzinnego, nieruchomości i ubezpieczeniowego.

adw. Monika Malinowska-Wągrowska

adw. Monika Malinowska-Wągrowska

ul. 9 Maja 22, 98-100 Łask, tel. 608 585 557
e-mail: monika.malinowska-wagrowska@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Jan Malinowski

adw. Jan Malinowski

ul. Piotrkowska 249/251 lok. A-8a, 90-456 Łódź, tel. 42 636 78 78, 601 452 020
e-mail: j.malinowski@adwokat.lex.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

adw. Katarzyna Małacha-Kardasz

adw. Katarzyna Małacha-Kardasz

ul. Adama Mickiewicza 19/5a, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 531 103 844
e-mail: katarzyna_mal@vp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Izabela Małopolska-Zawartka

adw. Izabela Małopolska-Zawartka

ul. Smoleńska 25/4, 31-108 Kraków, tel. 602 738 218
e-mail: izabela.malopolska-zawartka@adwokatura.home.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

 adw. Paweł Mały

adw. Paweł Mały

ul. Kościuszki 26/5, 40-048 Katowice, tel. 603 798 571, 322 555 143
e-mail: pawel.a.maly@gmail.com

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Mediacje prowadzi na terenie województw: śląskiego, mazowieckiego,
opolskiego i dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Dorota Miriam Marcinkowska

adw. Dorota Miriam Marcinkowska

ul. Wardyńskiego 15B, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 41 266 45 20, 606 900 494
e-mail: adw.d.m@poczta.fm

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Kielcach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa świętokrzyskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, karno-gospodarczego i medycznego.

adw. Kinga Martuszewska

adw. Kinga Martuszewska

Pl. Koprenika 3/7, 44-200 Rybnik, tel. 884 353 522
e-mail: adwokatmartuszewska@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, rodzinnego i podatkowego.

adw. Magdalena Marzec-Karasińska

adw. Magdalena Marzec-Karasińska

ul. Andrzeja 29/7, 40-061 Katowice, tel. 518 128 436
e-mail: m.karasinska@kancelariekatowice.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa handlowego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Dagna Matras

adw. Dagna Matras

ul. Lubelska 2e/102, 24-100 Puławy; ul. Nowogrodzka 62b/2, 02-002 Warszawa, tel. 22 828 38 97, 694 071 195
e-mail: dagna.matras@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego i lubelskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, pracy i rodzinnego.

adw. Aleksandra Matwiejko-Demusiak

adw. Aleksandra Matwiejko-Demusiak

ul. Filtrowa 59/13, 02-056 Warszawa, tel. 503 131 888
e-mail: aleksandra.matwiejko@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego i zachodniopomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego.

adw. Adam Matyszewski

adw. Adam Matyszewski

Al. Unii Lubelskiej 18/65, 94-208 Łódź, tel. 736 857 227
e-mail: kancelaria@adwokatmatyszewski.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i ubezpieczeniowego.

adw. Ewelina Mazurek

adw. Ewelina Mazurek

ul. Piotra Sciegiennego 139A, 60-304 Poznań, tel. 600 677 808, 61 867 69 84
e-mail: adwokat.ewelinamazurek@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, rodzinnego i cywilnego.

adw. dr Aneta Mendrek

adw. dr Aneta Mendrek

ul. Górna 5A/8, 30-094 Kraków, tel. 504 173 979
e-mail: aneta.mendrek@bgmadwokaci.pl

Doktor Prawa, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego, rodzinnego i karnego.

adw. Agnieszka Michalak-Niedziułka

adw. Agnieszka Michalak-Niedziułka

ul. Wyszyńskiego 29A, 21-400 Łuków, tel. 607 099 713
e-mail: adwokatmichalak.niedziulka@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Siedlcach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa lubelskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa pracy, rodzinnego i podatkowego.

adw. Jakub Michalski

adw. Jakub Michalski

ul. Śniadeckich 28/4, 60-774 Poznań, tel. 500 084 194
e-mail: biuro@michalskiprawnicy.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: administracyjnego, gospodarczego, cywilnego, karno-gospodarczego, ubezpieczeniowego, handlowego, budowlanego, podatkowego i nieruchomości.

adw. Zuzanna Michałek-Strzelewicz

adw. Zuzanna Michałek-Strzelewicz

ul. Solna 9/2, 61-736 Poznań, tel. 601 720 456, 61 853 34 55
e-mail: z.michalek@michalekipartnerzy.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, handlowego i rodzinnego.

adw. Martyna Mierzejewska

adw. Martyna Mierzejewska

Al. Solidarności 119/125 lok. 67, 00-897 Warszawa, tel. 500 146 122
e-mail: kancelaria@adwokat-mierzejewska.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa rodzinnego (konflikty okołorozwodowe), gospodarczego i cywilnego.

adw. Dorota Mika

adw. Dorota Mika

ul. Bieżanowska 14/2, 30-812 Kraków, tel. 784 046 226
e-mail: dorota_mika@wp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

adw. Dagmara Miler

adw. Dagmara Miler

ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954 Warszawa, tel. 731 037 975
e-mail: dagmara.miler@k2legal.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa handlowego, reklamy i mediów oraz własności intelektualnej.

adw. Marcin Miś

adw. Marcin Miś

ul. Włodkowica 10/10, 50-072 Wrocław, tel. 604 113 313, 71 343 47 33
e-mail: mis@adwonet.net

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i budowlanego.

adw. Paulina Miśta-Grobarek

adw. Paulina Miśta-Grobarek

ul. Wólczańska 151, 90-525 Łódź, tel. 603 393 235
e-mail: kancelariapmg@gmail.com

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: łódzkiego i mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, ubezpieczeniowego i handlowego.

adw. Julia Mlost-Łyszczarz

adw. Julia Mlost-Łyszczarz

ul. Kielecka 4/5, 31-523 Kraków, tel. 502 589 089
e-mail: adwokat@juliamlost.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego .

adw. Przemysław Mogiełka

adw. Przemysław Mogiełka

ul. Jana III Sobieskiego 217/4, 84-200 Wejherowo, tel. 692 158 783, 58 671 20 06
e-mail: pmogielka@kapm.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Gdańsku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Alicja Mól

adw. Alicja Mól

ul. Targowa 10, 33-100 Tarnów, tel. 608 411 911
e-mail: kancelaria@alicjamol.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, pracy i rodzinnego.

adw. Robert Moraljan

adw. Robert Moraljan

ul. Parkowa 18/18, 15-224 Białystok, tel. 602 503 001
e-mail: r.moraljan@kdpm.com.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: administracyjnego, gospodarczego, cywilnego, spółek, karno-gospodarczego, ubezpieczeniowego, handlowego międzynarodowego, przewozowego, handlowego, budowlanego, dystrybucyjnego (franchising) i podatkowego.

adw. Kamila Morawska

adw. Kamila Morawska

ul. Bagatela 10/6, 00-585 Warszawa, tel. 607 163 863
e-mail: kamila.morawska@km-law.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego.

adw. Gracjana Mordasiewicz

adw. Gracjana Mordasiewicz

ul. Ceynowy 2A/1, 84-240 Reda, tel. 503 168 080, 58 736 17 16
e-mail: gm@hebel-masiak.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Gdańsku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa administracyjnego, cywilnego i nieruchomości.

adw. Katarzyna Mroczkowska

adw. Katarzyna Mroczkowska

ul. Noniewicza 95, 16-400 Suwałki, tel. 664 913 912, 87 565 51 55
e-mail: kancelaria@mroczkowska.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, karno-gospodarczego i rodzinnego.

adw. Marta Mróz

adw. Marta Mróz

ul. Schroegera 40/2, 01-822 Warszawa, tel. 509 733 001
e-mail: adwokat.martamroz@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, pracy i rodzinnego.

adw. dr Kamila Mrozek

adw. dr Kamila Mrozek

ul. Sądowa 4, 50-076 Wrocław, tel. 513 156 060
e-mail: adw.kamila.mrozek@outlook.com

Doktor Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i karno-gospodarczego.

adw. Zygmunt Mrożek

adw. Zygmunt Mrożek

ul. Dąbrowskiego 18/8, 42-200 Częstochowa, tel. 795 484 945, 34 343 01 16
e-mail: zygmuntmrozek@tlen.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Częstochowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i karno-gospodarczego.

adw. Magdalena Nadgowska-Makarewicz

adw. Magdalena Nadgowska-Makarewicz

ul. Warszawska 28/11, 25-312 Kielce, tel. 506 133 257
e-mail: nadgowska_m@interia.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Kielcach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa świętokrzyskiego i małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego i rodzinnego.

adw. Małgorzata Nalikowska

adw. Małgorzata Nalikowska

ul. Zesłańców Sybiru 4/50, 20-008 Lublin, tel. 607 323 320, 81 532 53 66
e-mail: gochanalik@op.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Lublinie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa lubelskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i budowlanego.

adw. Aleksandra Narewska-Bidas

adw. Aleksandra Narewska-Bidas

ul. Mickiewicza 22, 27-600 Sandomierz, tel. 607 436 657, 607 316 100
e-mail: adwokat.narewskabidas@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, pracy i rodzinnego.

adw. Milena Narożna

adw. Milena Narożna

ul. Legionowa 9/1 lok. 156, 15-281 Białystok, tel. 886 133 131
e-mail: adw.narozna@o2.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie całej województwa podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, pracy i rodzinnego.

adw. Agata Niemczuk

adw. Agata Niemczuk

ul. Wincentego Witosa 9A, 72-320 Trzebiatów, tel. 509 717 664
e-mail: kancelaria.niemczuk@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Szczecinie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i ubezpieczeniowego.

adw. Magdalena Niewelt

adw. Magdalena Niewelt

ul. Średnia 3, 41-800 Zabrze, tel. 662 969 996
e-mail: kancelaria@adwokatniewelt.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, własności intelektualnej i mody.

adw. Piotr Nowaczyk

adw. Piotr Nowaczyk

ul. Z. Słomińskiego 19/113, 00-195 Warszawa, tel. 605 324 502
e-mail: arb@piotrnowaczyk.com

Magister Prawa, adwokat, czlonek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie Warszawy.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, handlowego międzynarodowego, nowych technologii, sportowego, bankowego, handlowego, budowlanego, umów dystrybucyjnych (franchising), wlasności intelektualnej, reklamy (mediów) i telekomunikacyjnego (IT).

adw. Łukasz Nowak

adw. Łukasz Nowak

ul. Chrobrego 17/2, 64-100 Leszno, tel. 721 315 698, 65 520 64 24
e-mail: nowak@kancelaria-msm.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, handlowego i pracy.

 adw. Beata Nowakowska

adw. Beata Nowakowska

ul. Hallera 140, 80-416 Gdańsk, tel. 606 455 353
e-mail: poczta@adwokatnowakowska.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Gdańsku.
Mediacje prowadzi na terenie województw: pomorskiego, zachodnio-pomorskiego,
warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Anna Nowakowska-Moch

adw. Anna Nowakowska-Moch

ul. Młyńska 12/217, 61-730 Poznań, tel. 608 570 789
e-mail: adwokat@nowakowska-moch.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, karnego-gospodarczego i rodzinnego.

adw. Marcin Nowicki

adw. Marcin Nowicki

ul. Rajców 10, 00-220 Warszawa, tel. 22 506 55 07, 796 518 202
e-mail: marcin@mnowicki.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i spółek.

adw. Damian Nyckowski

adw. Damian Nyckowski

ul. Św. Katarzyny 9/11, 87-800 Toruń, tel. 502 623 350
e-mail: kontakt@nyckowski.com.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Toruniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Damian Opalski

adw. Damian Opalski

ul. Radziwiłłowska 29/4, 31-026 Kraków, tel. 606 710 258
e-mail: adwokat@kancelariaopalski.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i ubezpieczeniowego.

adw. Magdalena Opielewicz-Prochera

adw. Magdalena Opielewicz-Prochera

ul. Słowackiego 20 A, 58-300 Wałbrzych, tel. 604 976 401
e-mail: kancelaria.opielewicz@interia.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Wałbrzychu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: administracyjnego, gospodarczego, cywilnego, karno-gospodarczego,ubezpieczeniowego, przewozowego, sportowego, bankowego, handlowego,budowlanego, pracy, nieruchomości, farmaceutycznego, własności intelektualnej i reklamy (mediów).

adw. Daniel Ostaszewski

adw. Daniel Ostaszewski

ul. Św. Marcin 25/7, 61-804 Poznań, tel. 511 030 795
e-mail: d.ostaszewski@cno-legal.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, spółek i handlowego.

 adw. Marta Ostrowska

adw. Marta Ostrowska

ul. F. Nullo 42/27, 31-543 Kraków, tel. 12 202 04 35, 609 573 765
e-mail: ostrowskam@wp.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego, śląskiego,
świętokrzyskiego, podkarpackiego, mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Piotr Otłowski

adw. Piotr Otłowski

ul. Belgijska 11/1 A, 02-511 Warszawa, tel. 699 200 051
e-mail: piotr_otlowski@o2.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, ubezpieczeniowego i nieruchomości.

adw. Jolanta Otworowska

adw. Jolanta Otworowska

ul. Dworcowa 1/3,41-500 Chorzów, tel. 600 370 199, 32 726 39 01
e-mail: jolaotw@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, karno-gospodarczego i rodzinnego.

adw. Anna Pakalska

adw. Anna Pakalska

ul. Świerkowa 19, 91-487 Łódź, tel. 603 916 156
e-mail: a.pakalska@onet.eu

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa administracyjnego, gospodarczego i cywilnego.

adw. Anna Palak

adw. Anna Palak

ul. Kozubszczyzna 91A/10, 21-030 Motycz, tel. 792 160 991
e-mail: info@adwokatpalak.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Lublinie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa lubelskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i budowlanego.

adw. Aleksandra Anna Paluch

adw. Aleksandra Anna Paluch

ul. Zamkowa 16/9, 30-301 Kraków, tel. 602 330 263
e-mail: ap@dybus-piwowarski.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i administracyjne.

adw. dr Barbara Pawlak

adw. dr Barbara Pawlak

ul. Narutowicza 53, 90-130 Łódź, tel. 607 444 001
e-mail: mail@adrlaw.pl

Doktor Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa budowlanego i nieruchomości.

adw. Karolina Pawlikowska

adw. Karolina Pawlikowska

ul. Piłsudskiego 15, 97-400 Bełchatów, tel. 500 024 241
e-mail: pawlikowska.kancelaria@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Częstochowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego i śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i pracy.


adw. Gabriela Pawlus-Łapa

adw. Gabriela Pawlus-Łapa

Pl. Szczepańsi 5/108, 31-011 Kraków, tel. 600 886 020
e-mail: g.pawlus@kpla.com.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa budowlanego, pracy i rodzinnego.

adw. Michał Paź

adw. Michał Paź

ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, tel. 602 309 116, 22 308 08 56
e-mail: kancelaria@paz.com.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa administracyjnego, cywilnego i budowlanego.

adw. Agata Pęgiel-Kornecka

adw. Agata Pęgiel-Kornecka

ul. Grunwaldzka 13, 31-524 Kraków, tel. 606 799 102, 12 417 40 77
e-mail: mediator.kornecka@gmail.com

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: cywilnego, budowlanego, rodzinnego, nieruchomości i pracy.

adw. Paweł Pelc

adw. Paweł Pelc

ul. Kielcecka 29B, 31-523 Kraków, tel. 606 971 961, 12 292 08 00
e-mail: p.pelc@sgbkancelaria.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa handlowego, cywilnego i gospodarczego.

adw. Katarzyna Piasecka-Bąk

adw. Katarzyna Piasecka-Bąk

ul. Okrężna 20/6, 56-400 Oleśnica, tel. 693 518 988
e-mail: adwokat.piasecka.bak@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu..
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, ubezpieczeniowego i rodzinnego.

adw. Marzena Piątek

adw. Marzena Piątek

Plac Słowiański 7/6, 65-001 Zielona Góra, tel. 606 726 980
e-mail: marzena.piatek@kancelariapiatek.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Zielonej Górze.
Mediacje prowadzi na terenie województwa lubuskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i gospodarczego.

adw. Przemysław Piątek

adw. Przemysław Piątek

Plac Słowiański 7/6, 65-001 Zielona Góra, tel. 691 543 460
e-mail: kancelaria@kancelariapiatek.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Zielonej Górze.
Mediacje prowadzi na terenie województwa lubuskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i gospodarczego.

adw. Urszula Piątkowska

adw. Urszula Piątkowska

ul. Śniadeckich 10, 00-636 Warszawa, tel. 664 165 164
e-mail: kancelaria@uplegal.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i karno-gospodarczego.

adw. Katarzyna Piąty

adw. Katarzyna Piąty

ul. Rynek Dębnicki 6/1, 30-319 Kraków, tel. 608 051 271, 12 656 36 36
e-mail: katarzyna.piaty@adwokatura.krakow.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa rodzinnego, cywilnego i pracy.

adw. Patrycja Piechaczek-Sokołowska

adw. Patrycja Piechaczek-Sokołowska

ul. Rybnicka 82, 44-240 Żory, tel. 788 883 280
e-mail: kancelaria@adwokat-pps.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa pracy, cywilnego i ubezpieczeniowego

adw. Szymon Pieczyński, LL.M.

adw. Szymon Pieczyński, LL.M.

ul. Młyńska 5A/6, 61-729 Poznań, tel. 663 527 052
e-mail: pieczynski@adwokacigp.pl

Magister Prawa L.LM., adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Arkadiusz Pietrzak

adw. Arkadiusz Pietrzak

ul. Ducha Świętego 20/5, 87-100 Toruń, tel. 608 749 512
e-mail: kancelaria@adwokatpietrzak.eu

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Toruniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, rodzinnego i cywilnego.

adw. Marcin Pikul

adw. Marcin Pikul

ul. Rynek 11, 33-300 Nowy Sącz, tel. 503 731 597
e-mail: adwokat@marcinpikul.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, karno-gospodarczego i rodzinnego.

 adw. Marta Piotrowska

adw. Marta Piotrowska

Al. Wojska Polskiego 69/21, 70-478 Szczecin, tel. 509 669 370
e-mail: kancelaria@adwokatpiotrowska.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Szczecinie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Katarzyna Piotrowska-Mańko, LL.M.

adw. Katarzyna Piotrowska-Mańko, LL.M.

ul. E. Orzeszkowej 27, 91-479 Łódź, tel. 605 090 569
e-mail: katarzyna.piotrowska@adwokatura.pl

Magister Prawa LL.M., adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa własności intelektualnej, reklamy (mediów) i cywilne.

adw. Maciej Piwowarski

adw. Maciej Piwowarski

ul.Madalińskiego 19/9, 30-303 Kraków, tel. 601 572 027
e-mail: mp@dybus-piwowarski.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i nieruchomości.

adw. Jakub Płażyński

adw. Jakub Płażyński

ul. Jasna 1/329, 00-013 Warszawa, tel. 22 535 37 02
e-mail: j.plazynski@plazynski.com

Magister Prawa LL.M, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego i budowlanego.

adw. Ewelina Płóciennik

adw. Ewelina Płóciennik

Pl. Wojewódzki 3/33, 98-200 Sieradz, tel. 505 230 062
e-mail: plociennikewelina@wp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i ubezpieczeniowego.

adw. Justyna Podgórska

adw. Justyna Podgórska

ul. Mały Rynek 9, 32-600 Oświęcim, tel. 796 411 123
e-mail: kancelaria@adwokatpodgorska.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego i małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Agnieszka Podgórska-Zaets

adw. Agnieszka Podgórska-Zaets

ul. Dworkowa 3, 00-783 Warszawa, tel. 604 632 811, 22 881 19 10
e-mail: ap@adwokatwaw.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa:  gospodarczego,cywilnego i rodzinnego.

adw. Marcin Podsiadło

adw. Marcin Podsiadło

ul. Zwycięzców 42/52, 03-938 Warszawa, tel. 602 234 863
e-mail: marcin.podsiadlo@adwokatura.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, papierów wartościowych, spółek, handlowego, rynków kapitałowych, karno-gospodarczego i karnego.

adw. Monika Podsiadło

adw. Monika Podsiadło

Al.Solidarności 161/104, 00-877 Warszawa, tel. 792 778 104
e-mail: kancelaria@monikapodsiadlo.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i pracy.

 adw. Tamara Pokrzywka-Bensalem

adw. Tamara Pokrzywka-Bensalem

ul. Limanowskiego 26/5, 30-534 Kraków, tel. 690 921 465
e-mail: pokrzywka.bensalem@pbkb.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Edyta Polak-Kukuła

adw. Edyta Polak-Kukuła

ul. Zb. Romaszewskiego 21, 62-080 Tarnowo Podgórne, tel. 509 453 721
e-mail: kancelaria@adwokat-epolak.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i energetycznego.

adw. Magdalena Pomianowska

adw. Magdalena Pomianowska

al. Piastów 74/11, 70-326 Szczecin, tel. 91 488 37 14, 737 185 000
e-mail: kancelaria@pomianowska.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Szczecinie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa zachodniopomorskiego, również za granicą.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: cywilnego, karno-gospodarczego, papierów wartościowych, prawa rodzinnego, handlowego, budowlanego, umów dystrybucyjnych (franchising), własności intelektualnej i nieruchomości.

adw.Beata Ponikau

adw.Beata Ponikau

Plac Sobieskiego 2, 33-100 Tarnów, tel. 14 688 99 19, 515 157 059
e-mail: beata.ponikau@adwokatura.krakow.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, ubezpieczeniowego i rodzinnego.

adw. Joanna Popławska-Skorupka

adw. Joanna Popławska-Skorupka

ul. Glebowa 63, 95-200 Pabianice, tel. 42 215 58 91, 606 743 402
e-mail: adwokat@poplawska-skorupka.home.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, karnego, ubezpieczeniowego i nieruchomości.

adw. Adam Popławski

adw. Adam Popławski

ul. Księcia Bogusława X 40/2, 70-441 Szczecin, tel. 662 043 998
e-mail: poplawski.lex@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Szczecinie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Joanna Poradzisz-Laśkiewicz

adw. Joanna Poradzisz-Laśkiewicz

Plac Słowiański 10/1B, 68-100 Żagań, tel. 793 955 800
e-mail: joanna@poradzisz.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Zielonej Górze.
Mediacje prowadzi na terenie województwa lubuskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i nieruchomości.

adw. Barbara Prokop

adw. Barbara Prokop

Kordeckiego 57, 62-800 Kalisz, tel. 667 788 004
e-mail: barbara.a.prokop@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województw: łódzkiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, spółek, karno-gospodarczego, ubezpieczeniowego, przewozowego, bankowego, handlowego, pracy oraz reklamy (mediów).

adw. Magda Pronobis

adw. Magda Pronobis

ul. Wardyńskiego 15B, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 509 572 777
e-mail: kontakt@adwokatostrowiec.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Kielcach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa świętokrzyskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i budowlanego.

adw. dr Michał Prus

adw. dr Michał Prus

ul. Karola Miarki 10/1-2u, 55-200 Oława, tel. 602 692 218, 71 303 31 55
e-mail: michal.prus@novalex.pl

Doktor Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i nieruchomości.

adw. Paweł Przełomski

adw. Paweł Przełomski

ul. Waryńskiego 41B/2, 16-400 Suwałki, tel. 660 778 877, 87 563 22 23
e-mail: pawel.przelomski@adwokatura.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.  
Mediacje prowadzi na terenie województwa: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, spólek, karno-gospodarczego, sportowego, handlowego, budowlanego i nieruchomości.

adw. Aleksandra Przybył-Owczarek

adw. Aleksandra Przybył-Owczarek

ul. Warszawaska 14A/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel. 604 292 183
e-mail: a.przybyl@adwokat-gorzow.com.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Zielonej Górze.
Mediacje prowadzi na terenie województwa lubuskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i ubezpieczeniowego.

adw. Sylwia Przybyła

adw. Sylwia Przybyła

ul. Moniuszki 9/5, 65-409 Zielona Góra, tel. 725 696 111
e-mail: s.przybyla@kancelariaprzybyla.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Zielonej Górze.
Mediacje prowadzi na terenie województwa lubuskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i gospodarczego.

adw. Łukasz Przybyszewski

adw. Łukasz Przybyszewski

ul. Krótka 6/3A, 18-400 Łomża, tel. 539 777 997
e-mail: adwokat.przybyszewski@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i karno-gospodarczego.

adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska

adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska

ul. Szpitalna 8/26, 00-031 Warszawa, tel. 22 522 77 11
e-mail: katarzyna.przyluska-ciszewska@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski, też za granicą.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

 adw. Grażyna Psiuch

adw. Grażyna Psiuch

ul. Józefa Piłsudskiego 33, 75-501 Koszalin, tel. 94 341 10 35, 94 346 26 36, 94 346 31 86
e-mail: psiuch.grazyna@wp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Koszalinie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

adw. dr Katarzyna Purc-Kurowicka

adw. dr Katarzyna Purc-Kurowicka

ul. Podwisłocze 46, 35-309 Rzeszów, tel. 698 622 609
e-mail: katarzyna.purc.kurowicka@gmail.com

Doktor Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: podkarpackiego i świętokrzyskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, karnego-gospodarczego, ubezpieczeniowego i rodzinnego.

adw. Bartosz Pustkowski

adw. Bartosz Pustkowski

ul. Targ Rakowy 5/6/405, 80-806 Gdańsk, tel. 695 665 086
e-mail: bartosz.pustkowski@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Gdańsku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, ubezpieczeniowego i rodzinnego.

adw. Michał Pyrzowski, LL.M

adw. Michał Pyrzowski, LL.M

ul. Kościuszki 26/8, 40-048 Katowice, tel. 608 094 751, 32 747 02 19
e-mail: m.pyrzowski@pyrzowski.com.pl

Magister Prawa LL.M., adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, małopolskiego,łódzkiego, mazowieckiego i pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, handlowego i spółek.

adw. Monika Ramlow

adw. Monika Ramlow

ul. A. Mickiewicza 19/5A, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 660 370 358
e-mail: monikaramlow@wp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Agnieszka Reczyńska

adw. Agnieszka Reczyńska

ul. Puławska 66/70/54, 02-603 Warszawa, tel. 504 904 038
e-mail: areczynska@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego i małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego, spółek, handlowego, budowlanego, umowy dystrybucyjne i nieruchomości.

adw. Anna Reterska-Trzaskowska

adw. Anna Reterska-Trzaskowska

ul. Piotrkowska 111, 90-425 Łódź, tel. 609 454 981
e-mail: a.reterska@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa ubezpieczeniowego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Dominika Rodoń

adw. Dominika Rodoń

ul. 3 Maja 7/1, 41-200 Sosnowiec, tel. 606 973 130
e-mail: dominika.rodon@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego i rodzinnego.

adw. Cezary Rogula

adw. Cezary Rogula

Al. Płk. Wł. Beliny-Prażmowskiego 5/2, 31-514 Kraków, tel. 608 460 131
e-mail: cezary@rogula.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego, śląskiego i mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, administracyjnego i własności intelektualnej.

adw. Magdalena Romańczuk

adw. Magdalena Romańczuk

, tel. 605 784 609
e-mail: magdaromanczuk@o2.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Siedlcach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa administracyjnego, gospodarczego i prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

adw. Katarzyna Romaniuk

adw. Katarzyna Romaniuk

ul. Wielkopolska 29/1, 70-451 Szczecin, tel. 502 403 344, 91 307 73 44
e-mail: k.romaniuk@kancelariaromaniuk.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Szczecinie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i karno-gospodarczego.

adw. Katarzyna Rostkowska

adw. Katarzyna Rostkowska

ul. Goraszewska 12, 02-910 Warszawa, tel. 605 650 785
e-mail: rostkowska@wp.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie: całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa:gospodarczego, cywilnego, ubezpieczeniowego, medycznego, handlowego, budowlanego,nieruchomości, farmaceutycznego i własności intelektualnej.

 adw. Magdalena Roth

adw. Magdalena Roth

ul. Szczytnicka 40/19, 50-382 Wrocław, tel. 71 305 02 92, 508 876 013, 500 064 607
e-mail: magdalena.roth@adwokatura.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, karnego i rodzinnego.

adw. Kamil Rudol

adw. Kamil Rudol

ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa, tel. 606 374 300
e-mail: k.rudol@dubois-kancelaria.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i nieruchomości.

adw. Iwona Rudzka

adw. Iwona Rudzka

ul. Malmeda 15A/10, 15-440 Białystok, tel. 662 140 851
e-mail: kancelaria@iwonarudzka.com.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, karnego, ubezpieczeniowego, handlowego,budowlanego, nieruchomości i pracy.

adw. Maria Ruiz López

adw. Maria Ruiz López

ul. Chocimska 35/10, 00-791 Warszawa, tel. 695 530 999
e-mail: mariaruiz@abogado.pl

Magister Prawa, adwokat hiszpański, członek Izby Adwokackiej w Warszawie (wpisana na listę prawników zagranicznych).
Prowadzi mediacje w języku polskim, hiszpańskim i angielskim.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, spółek, handlowego międzynarodowego,handlowego, pracy i nieruchomości.

adw. Marta Ruszkiewicz

adw. Marta Ruszkiewicz

ul. Gołębia 3/4, 61-834 Poznań, tel. 785 532 885
e-mail: kancelaria@adwokat-ruszkiewicz.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa rodzinnego.

adw. Piotr Ruszkiewicz

adw. Piotr Ruszkiewicz

ul. F.Ratajczaka 42/13, 61-816 Poznań, tel. 502 653 322
e-mail: ruszkiewicz@mrip.com.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
specjalista w zakresie mediacji z prawa: cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, spółek, karno-gospodarczego, ubezpieczeniowego, handlowego, budowlanego, pracy, nieruchomości, umów dystrybucyjnych (franchising), reklamy (mediów) i telekomunikacyjnego (IT).

adw. Justyna Rysula

adw. Justyna Rysula

ul. Mariacka 17/11, 40-014 Katowice, tel. 664 179 971
e-mail: justyna.rysula@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa pracy, cywilnego i rodzinnego.

adw. Paulina Rzeszut

adw. Paulina Rzeszut

ul. Wolności 35, 41-500 Chorzów, tel. 508 432 507
e-mail: adwokat.rzeszut@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, budowlanego i reklamy.

adw. Ewa Samoiłło-Dąbrowska

adw. Ewa Samoiłło-Dąbrowska

ul. Kościuszki 79/1, 10-552 Olsztyn, tel. 603 841 958
e-mail: ewa_samoillo@wpl.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Olsztynie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa pracy i karnego.

adw. Marek Sawicki

adw. Marek Sawicki

ul. Legionów Polskich 1/37, 62-700 Turek, tel. 501 523 988, 669 292 669
e-mail: adwokat.sawicki@sawickimarciniak.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i ubezpieczeniowego.

adw. Romana Schubert

adw. Romana Schubert

ul. Rynek 16/3, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 508 222 989
e-mail: romana@schubert-adwokat.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Wioleta Sejbuk

adw. Wioleta Sejbuk

ul.Kazachska 5/161, 02-999 Warszawa, tel. 508 803 702
e-mail: wioletasejbuk@gmail.com


Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, pracy i własności intelektualnej.

adw. Jolanta Seredyńska-Słota

adw. Jolanta Seredyńska-Słota

ul. Mickiewicza 19/5A, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 502 745 414
e-mail: mediator.bielskobiala@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Magdalena Seweryn-Misztal

adw. Magdalena Seweryn-Misztal

ul. Danka 8/25-26, 31-229 Kraków, tel. 606 365 651, 12 294 19 70
e-mail: seweryn-misztal@gladyszowski.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i gospodarcze.

adw. Małgorzata Siemieniacka

adw. Małgorzata Siemieniacka

ul. Piękna 44/1, 00-672 Warszawa, tel. 660 746 329
e-mail: kancelaria@adwokat-siemieniacka.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, administracyjnego, spółek, handlowego, budowlanego, umów dystrybucyjnych, nieruchomości, własności intelektualnej, farmaceutycznego i reklamy (mediów).

adw. Natasza Sienkiewicz-Zarówna

adw. Natasza Sienkiewicz-Zarówna

ul. Długa 4a/20, 67-100 Nowa Sól, tel. 606 599 678
e-mail: natzar@wp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Zielonej Górze.
Mediacje prowadzi na terenie województwa lubuskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, handlowego i medycznego.

adw. Agnieszka Sikorska

adw. Agnieszka Sikorska

ul. Konopnickiej 1/2, 58-300 Wałbrzych, tel. 787 453 612
e-mail: kancelaria@adwokatsikorska.pl

Magister prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Wałbrzychu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Natalia Sikorska

adw. Natalia Sikorska

ul. Klimasa 43E/16, 50-515 Wrocław, tel. 785 699 035
e-mail: n.sikorska@kancelaria-sgc.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: dolnośląskiego i wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego i pracy.

 adw. Aleksander Sikorski

adw. Aleksander Sikorski

pl. Powstańców Śląskich 19/ 7, 53-329 Wrocław, tel. 501 158 122
e-mail: aleksander.sikorski@vp.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

 adw. Karol Sikorski

adw. Karol Sikorski

ul. Wielka 21, 61-775 Poznań, tel. 609 677 490
e-mail: adwokat@karol-sikorski.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Matylda Skalimowska

adw. Matylda Skalimowska

ul. Waszyngtona 12/68, 15-269 Białystok, tel. 604 477 087
e-mail: skalimowska@wp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podlaskiego.
specjalista w zakresie mediacji z prawa: karno-gospodarczego, ubezpieczeniowego, sportowego, budowlanego, pracy, nieruchomości i reklamy (mediów).

adw. Lilianna Skiba

adw. Lilianna Skiba

ul. Żeromskiego 1/89, 01-887 Warszawa, tel. 509 119 178
e-mail: lilianna.skiba@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa rodzinnego, pracy i cywilnego.

adw. Paulina Skonieczna-Masternak

adw. Paulina Skonieczna-Masternak

Al. Marcinkowskiego 2A/3, 61-745 Poznań, tel. 608 110 565
e-mail: mediator@skoniecznamasternak.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, pracy i rodzinnego.

adw. Jakub Skowronek

adw. Jakub Skowronek

ul. Siemiradzkiego 21/1, 31-137 Kraków, tel. 696 046 169, 12 422 50 62
e-mail: kancelaria@jakubskowronek.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa karno-gospodarczego i medycznego.

adw. Katarzyna Skowrońska

adw. Katarzyna Skowrońska

ul. Skwierzyńska 21/6, 53-521 Wrocław, tel. 601 160 246
e-mail: katarzyna.skowronska@adwokatura.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Gabriela Skowrońska-Wrona

adw. Gabriela Skowrońska-Wrona

Pl. Wolności, 36-100 Kolbuszowa, tel. 500 143 382
e-mail: g.skowronska-wrona@wp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego i rodzinnego.

adw. Katarzyna Skrzeszowska

adw. Katarzyna Skrzeszowska

ul. Śląska 22/16, 42-200 Częstochowa, tel. 887 040 202
e-mail: mediator@skrzeszowska.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Częstochowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa ubezpieczeniowego, budowlanego i rodzinnego.

adw. Cezary Skrzypczak

adw. Cezary Skrzypczak

ul. Kościelna 2/1, 78-600 Wałcz, tel. 67 250 06 53, 609 563 767
e-mail: cezaryskrzypczak@poczta.onet.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Ewa Śliwoń

adw. Ewa Śliwoń

Al. Legionów 4, 41-902 Bytom, tel. 513 123 171
e-mail: kancelaria@ewasliwon.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i handlowego.

adw. Monika Słotwińska-Buba

adw. Monika Słotwińska-Buba

ul. Peowiaków 90B, 22-400 Zamość, tel. 508 557 055
e-mail: adw.slotwinskabuba@gmail.com

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Lublinie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa lubelskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i karnego-gospodarczego.

adw. Justyna Słowińska-Wiecha

adw. Justyna Słowińska-Wiecha

ul. Piotrkowska 114/B25, 90-006 Łódź, tel. 721 219 499
e-mail: adwokat@slowinska-wiecha.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i bankowego.

adw. Hanna Sługocka-Ziomek

adw. Hanna Sługocka-Ziomek

ul. Wschodnia 31/27, 90-272 Łódź, tel. 695 980 242, 42 639 26 00
e-mail: hanna.slugocka-ziomek@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa handlowego, karnego, budowlanego i rodzinnego.

adw. Anna Smagowicz-Tokarz

adw. Anna Smagowicz-Tokarz

ul. Skałeczna 2, 31-065 Kraków, tel. 691 472 573, 600 346 782
e-mail: anna.smagowicz-tokarz@roedl.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa pracy, gospodarczego i spółek.

adw. Ewelina Sobczak

adw. Ewelina Sobczak

ul. Półwiejska 3/1, 61-885 Poznań, tel. 782 411 773
e-mail: kancelaria@sobczak-adwokat.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

adw. Bartłomiej Solarz

adw. Bartłomiej Solarz

ul. Mogilska 15B/5, 31-542 Kraków, tel. 697 933 830
e-mail: bartlomiej.solarz@adwokatura.krakow.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, pracy i gospodarczego.

adw. Sylwia Solarz-Grabczak

adw. Sylwia Solarz-Grabczak

ul. Rynek 6/12, 22-200 Włodawa, tel. 607 244 943
e-mail: solarzgrabczak@poczta.fm

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Lublinie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa lubelskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego i rodzinnego.

adw. Dominika Solipiwko

adw. Dominika Solipiwko

ul. Modrzejowska 11/3, 41-200 Sosnowiec, tel. 503 948 685
e-mail: kancelaria@adwokat-solipiwko.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, ubezpieczeniowego i nowych technologii.

 adw. Adam Sornek

adw. Adam Sornek

ul. Wojska Polskiego 15/2, 05-091 Ząbki, tel. 794 156 961
e-mail: adam@sornek.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Iwona Sosnowska-Kubiak

adw. Iwona Sosnowska-Kubiak

ul. J. Mościckiego 38/1, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, tel. 572 092 677
e-mail: kancelaria@adwokat-sosnowska-kubiak.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Częstochowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczo-karnego, cywilnego i rodzinnego.

adw. dr Michał Sowa

adw. dr Michał Sowa

Pl. Bohaterów Getta 17/6, 30-547 Kraków, tel. 502 316 174
e-mail: mediacje@m-sowa.pl

Doktor Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, opolskiego i świętokrzyskiego.
Specjalista w mediacji z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego i budowlanego.

adw. Krzysztof Spelak

adw. Krzysztof Spelak

ul. Libelta 10/6, 61-706 Poznań, tel. 604 064 889
e-mail: kspelak@wp.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Monika Spieler

adw. Monika Spieler

ul. Ogrodowa 1a/6, 00-893 Warszawa, tel. 502 532 087
e-mail: monika.spieler@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, karno-gospodarczego, karnego, ubezpieczeniowego, nowych technologii, rodzinnego, bankowego, budowlanego, własności intelektualnej, pracy, nieruchomości i reklamy.

adw. Igor Kajetan Spławski

adw. Igor Kajetan Spławski

ul. Bolesława Prusa 14/108, 62-600 Koło, tel. 691 620 768, 63 261 95 94
e-mail: igorsplawski@wp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

adw. Iwona Spychalska

adw. Iwona Spychalska

ul. Piłsudskiego 133D/421, 92-318 Łódź, tel. 609 659 223
e-mail: i.spychalska@gazeta.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Krystyna Sroczyńska-Trzebińska

adw. Krystyna Sroczyńska-Trzebińska

ul. Topolowa 36, 31-506 Kraków, tel. 602 788 434
e-mail: adwokattrzebinska@trzebinski.net

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, pracy i nieruchomości.

adw. Aleksandra Stachowiak

adw. Aleksandra Stachowiak

ul. Marszałkowska 55/73 lok. 68, 02-101 Warszawa, tel. 605 555 041
e-mail: astachowiak@op.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa rodzinnego, ubezpieczeniowego i reklamy.

adw. Anna Stachowiak-Gauden

adw. Anna Stachowiak-Gauden

ul. Mielżyńskiego 18/ 4, 61-725 Poznań, tel. 501 741 047, 61 851 91 29
e-mail: a.stachowiak@kowalczyk-stachowiak.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Rafał Stańczewski

adw. Rafał Stańczewski

os. Złotej Jesieni 6/16, 31-826 Kraków, tel. 501 313 757
e-mail: adwokat@stanczewski.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i nieruchomości.

adw. Monika Stasica

adw. Monika Stasica

ul. Wiktorska 6/2, 02-587 Warszawa, tel. 660 440 113
e-mail: m.stasica@kancelaria-stasica.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, sportowego i rodzinnego.

adw. Dorota Stelągowska-Kurczyn, L.LM.

adw. Dorota Stelągowska-Kurczyn, L.LM.

ul. Adama Mickiewicza 16/3, 58-500 Jelenia Góra, tel. 605 245 648
e-mail: adwokat@stelagowska.pl

Magister Prawa LL.M., adwokat, członek Izby adwokackiej w Wałbrzychu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, rodzinnego i cywilnego.

adw. Agnieszka Stopka-Cycoń

adw. Agnieszka Stopka-Cycoń

ul. Wolności 76, 34-220 Maków Podhalański, tel. 531 141 095
e-mail: kancelaria@agnieszkastopka.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa karno-gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Michał Strojek

adw. Michał Strojek

ul. Jana Sobieskiego 10/14, 31-136 Kraków, tel. 570 210 001
e-mail: biuro@strojekkancelaria.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i własności intelektualnej.

adw. Anna Strumpf-Rybicka

adw. Anna Strumpf-Rybicka

ul. Mikulskiego 22, 52-420 Wrocław, tel. 606 947 395, 71 342 43 11
e-mail: a_strumpf@tlen.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: rodzinnego, gospodarczego, cywilnego i pracy.

adw. Wojciech Studziński, LL.M

adw. Wojciech Studziński, LL.M

ul. Okrzei 21/1, 57-300 Kłodzko, tel. 74 647 50 71
e-mail: wojciech.studzinski@adwokatura.pl

Magister prawa LL.M, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Wałbrzychu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i nieruchomości.

adw. Anna Stuglik-Rotarska

adw. Anna Stuglik-Rotarska

ul. A. Frycza-Modrzewskiego 27, 42-431 Zawiercie, tel. 601 085 917
e-mail: asr@asr-kancelaria.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i spółek.

adw. Marta Styrna

adw. Marta Styrna

ul. Lubomirskiego 27/1, 31-509 Kraków, tel. 608 205 925
e-mail: marta.styrna@adwokatura.krakow.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Katarzyna Sulecka

adw. Katarzyna Sulecka

ul. 3 Maja 18/4, 43-400 Cieszyn, tel. 609 799 286
e-mail: adwokat@sulecka.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego i małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego, farmaceutycznego i medycznego.

adw. Anita Supłacz

adw. Anita Supłacz

ul. Zelwerowicza 6/2, 90-147 Łódź, tel. 600 032 055
e-mail: biuro@kancelaria-suplacz.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i ubezpieczeniowego.

adw. Marta Supronowicz

adw. Marta Supronowicz

ul. Pl. Niepodległości 4/5, 19-200 Grajewo, tel. 664 002 771
e-mail: supronowiczmarta@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, pracy i rodzinnego.

adw. Jan Surzycki

adw. Jan Surzycki

ul. Stary Targ 1/2, 43-400 Cieszyn, tel. 606 506 180
e-mail: jan.surzycki@wp.eu

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Joanna Susło

adw. Joanna Susło

ul. Hermanowska 6A, 54-314 Wrocław, tel. 668 841 990
e-mail: j.suslo@kjslegal.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i spółek.

adw. Renata Sutor

adw. Renata Sutor

ul. Gilówka 92, 34-700 Rabka-Zdrój, tel. 575 364 664
e-mail: adwokatsutor@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, kanonicznego i rodzinnego.

adw. Agnieszka Światłoń

adw. Agnieszka Światłoń

ul. Piłsudskiego 10, 32-400 Myślenice; ul. Bandurskiego 48/6, 31-515 Kraków, tel. 886 316 827
e-mail: kancelaria@agnieszkaswiatlon.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, karnego-gospodarczego i rodzinnego.

adw. Natalia Święch-Czech

adw. Natalia Święch-Czech

ul. Ostrogórska 18/5, 41-200 Sosnowiec, tel. 602 607 606
e-mail: swiechczech@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego i rodzinnego.

adw. Agnieszka Świegoda

adw. Agnieszka Świegoda

ul. Łokietka 135/8, 31-263 Kraków, tel. 698 260 238, 12 444 79 032
e-mail: a.swiegoda@op.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i spółek.

adw. Ewelina Świerczek-Żurek

adw. Ewelina Świerczek-Żurek

Plac Żwirki i Wigury 3, 23-800 Brzesko, tel. 513 269 433
e-mail: swierczekzurek@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i ubezpieczeniowego.

adw. Marcin Świeszkowski

adw. Marcin Świeszkowski

ul. Sterlinga 17/8, 90-217 Łódź; ul. Nowa 8/A, 99-400 Łowicz, tel. 42 678 89 66, 608 471 880
e-mail: marcin.swieszkowski@mecenas.eu

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, handlowego i nowych technologii.

adw. Monika Świtała

adw. Monika Świtała

ul. Słodowa 2, 83-400 Kościerzyna, tel. 509 536 403
e-mail: adwokatswitala@wp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Gdańsku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Adrian Sylwanowicz

adw. Adrian Sylwanowicz

ul. M. Skłodowskiej-Curie 12/1A, 15-097 Białystok, tel. 509 215 345
e-mail: adrianjanusz@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i nieruchomości.

adw. Paweł Sysło

adw. Paweł Sysło

ul. Grabiszyńska 17/1, 53-501 Wrocław, tel. 721 155 148
e-mail: kancelaria@syslo.eu

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, handlowego i nieruchomości.

adw. Grzegorz Szafraniec

adw. Grzegorz Szafraniec

ul. Jana Kilińskiego 1, 32-400 Myślenice, tel. 533 487 025
e-mail: grzegorz.szafraniec@proiuris.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego i gospodarczego.

adw. Patrycja Szałas-Maciąga

adw. Patrycja Szałas-Maciąga

ul. Rejtana 17/18, 02-516 Warszawa, tel. 604 244 544
e-mail: patrycja.szalas-maciaga@wp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, karno-gospodarczego, pracy i rodzinnego.

adw. Beata Szarszewska

adw. Beata Szarszewska

ul. Wita Stwosza 6/6, 87-100 Toruń, tel. 730 079 914
e-mail: beata.szarszewska@wp.eu

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Toruniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, handlowego i cywilnego.

adw. Anna Szczepaniak

adw. Anna Szczepaniak

ul. Zamenhofa 20/2, 90-510 Łódź, tel. 42 632 52 25
e-mail: a.szczepaniak@iurislink.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: cywilnego, rodzinnego, handlowego pracy i nieruchomości.

adw. Monika Szczepara

adw. Monika Szczepara

ul. Górnicza 2, 32-300 Olkusz, tel. 600 047 178
e-mail: mszczepara.adwokat@gmail.com

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego i małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i nieruchomości.

adw. Jakub Szczepkowski

adw. Jakub Szczepkowski

ul. Bora-Komorowskiego 35/157, 03-982 Warszawa, tel. 665 583 329
e-mail: j.szczepkowski@kancelaria-szczepkowski.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

adw. Katarzyna Szczerba

adw. Katarzyna Szczerba

ul. Sądowa 4/23, 50-046 Wrocław, tel. 511 862 334
e-mail: adwokat.szczerba@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa ubezpieczeniowego, reklamy i mediów oraz franchisingu i umów dystrybucyjnych.

 adw. Małgorzata Szczypińska - Kozioł

adw. Małgorzata Szczypińska - Kozioł

ul. Kalwaryjska 35A/202, 30-504 Kraków, tel. 501 059 087
e-mail: malgorzatakoziol@op.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego i śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Urszula Szewczyk, LL.M.

adw. Urszula Szewczyk, LL.M.

ul. Armii Krajowej 13/205, 59-900 Zgorzelec, tel. 886 448 134
e-mail: adwokat@kancelaria-szewczyk.eu

Magister prawa LL.M., adwokat, członek Izby Adwokackiej w Wałbrzychu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, karno-gospodarczego i rodzinnego.

adw. Anna Szirch

adw. Anna Szirch

ul. Piłsudskiego 43 lok. 1/2, 50-032 Wrocław, tel. 692 485 222
e-mail: mediacje@wroclaw-adw.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Ewa Szkiłądź

adw. Ewa Szkiłądź

ul. Mickiewicza 83/21, 15-257 Białystok, tel. 606 699 467
e-mail: ewa_s21@wp.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku. 
Mediacje prowadzi na terenie województwa: podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: administracyjnego, gospodarczego, cywilnego, karno-gospodarczego,ubezpieczeniowego, przewozowego, handlowego, budowlanego, własności intelektualnej, nieruchomości i pracy.

adw.Przemysław Szlachetka

adw.Przemysław Szlachetka

ul. Małeckiego 23/3, 60-708 Poznań, tel. 604 846 605, 61 223 18 18
e-mail: p.szlachetka@adwszlachetka.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: administracyjnego, gospodarczego, cywilnego, spółek, ubezpieczeniowego, nowych technologii, handlowego, budowlanego, umów dystrybucyjnych (franchising), własności intelektualnej, pracy i nieruchomości.

adw. Joanna Szleszyńska-Łogosz

adw. Joanna Szleszyńska-Łogosz

ul. Ogrodowa 1A/6, 00-893 Warszawa, tel. 604 551 368
e-mail: adwokatjoannaszleszynska@gmail.com

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, sportowego i rodzinnego.

adw. Ewa Szostak

adw. Ewa Szostak

ul. Traugutta 86/1, 82-300 Elbląg, tel. 501 413 243
e-mail: kancelaria@ewaszostak.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Gdańsku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa rodzinnego.

adw. Joanna Szpiega - Bzdoń

adw. Joanna Szpiega - Bzdoń

ul. Siemiradzkiego 20A/4, 31-137 Kraków, tel. 502 600 290
e-mail: j.szpiega@jksadwokaci.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Anna Szterleja

adw. Anna Szterleja

ul. Hutnicza 14/1, 41-506 Chorzów, tel. 694 761 050
e-mail: adwokat@kancelariaszterleja.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, karnego-gospodarczego i rodzinnego.

adw. Ewa Szuber-Bednarz

adw. Ewa Szuber-Bednarz

ul. Spółdzielców 3/6, 62-510 Konin; ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa, tel. 606 245 285
e-mail: adwokat.ewaszuber@gmail.com

Doktor Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego, wielkopolskiego i lubuskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i pracy.

adw. Karolina Szulc-Nagłowska

adw. Karolina Szulc-Nagłowska

ul. Świebodzka 4a/5 50-046 Wrocław, tel. 609 000 099
e-mail: kancelaria@mecenas.biz

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: mazowieckiego i dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, ubezpieczeniowego, wlasności intelektualnej, nowych technologii i reklamy (mediów). 


adw. Małgorzata Szwedowska

adw. Małgorzata Szwedowska

ul. Wiktorska 69/16, 02-582 Warszawa, tel. 608 197 963
e-mail: m.a.szwedowska@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, karnego, handlowego, budowlanego, spółek i umów dystrybucyjnych. (franchising).

adw. Marcin Szymielewicz

adw. Marcin Szymielewicz

ul. Piłsudskiego 11/15 lok. 104, 75-501 Koszalin, tel. 606 363 651, 94 717 09 93, 94 717 09 94
e-mail: marcin.szymielewicz@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Koszalinie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i pracy.

adw. Agnieszka Tabak

adw. Agnieszka Tabak

ul. Smoleńsk 25A/4, 31-108 Kraków, tel. 511 752 174
e-mail: agnieszka.tabak@adwokatura.krakow.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

adw. Filip Tajsner

adw. Filip Tajsner

ul. Rynek-Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław, tel. 609 607 233
e-mail: mediator@tajsner.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i administracyjnego.

adw. Monika Tarasiuk-Król

adw. Monika Tarasiuk-Król

ul. Grottgera 10/3, 20-029 Lublin, tel. 606 658 580
e-mail: adwokaci@krolkrol.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Lublinie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa lubelskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Sylwia Targońska-Kołodko

adw. Sylwia Targońska-Kołodko

ul. Mickiewicza 39/26, 15-213 Białystok, tel. 600 341 412, 85 679 50 46
e-mail: sylwia.kolodko@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

adw. Małgorzata Tatucha

adw. Małgorzata Tatucha

ul. Sterlinga 16/18 lok. 306, 90-217 Łódź, tel. 507 137 695
e-mail: malgorzata.tatucha@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: cywilnego, ubezpieczeniowego, rodzinnego, pracy i nieruchomości.

adw. Marta Tetzlaw-Dering

adw. Marta Tetzlaw-Dering

ul. Mickiewicza 21/10, 69-100 Słubice, tel. 600 202 389
e-mail: marta.tetzlaw-dering@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Zielonej Górze.
Mediacje prowadzi na terenie województwa lubuskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, spółek i handlowego.

adw. Adriana Tomasik-Łabyś

adw. Adriana Tomasik-Łabyś

ul. Wzgórze 19/7, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 812 32 20, 660 573 848
e-mail: adriana.tomasik@interia.pl

Magister Prawa, adwokat, członek izby Adwokackiej w Bielsku-Białej.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Maciej Tomczykiewicz

adw. Maciej Tomczykiewicz

ul. Chrobrego 3, 43-200 Pszczyna; ul. Francuska 34, 40-028 Katowice, tel. 600 103 456
e-mail: mediator@tomczykiewicz.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, ubezpieczeniowego i rodzinnego.

adw. Anna Tomeczkowska

adw. Anna Tomeczkowska

ul. Ceynowy 2A/1, 84-240 Reda, tel. 889 829 731, 58 736 17 16
e-mail: annatomeczkowska@hebel-masiak.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Gdańsku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, karno-gospodarczego i rodzinnego.

adw. Nina Tomicka

adw. Nina Tomicka

ul. Św. Jadwigi 7/112, 55-100 Trzebnica, tel. 607 308 729
e-mail: tomickakancelaria@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i nieruchomości.

 adw. Magdalena Tomsia-Jabłońska

adw. Magdalena Tomsia-Jabłońska

ul. Miechowska 10/1, 30-103 Kraków, tel. 668 807 755
e-mail: mtomsia@puwalski.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa świętokrzyskiego, małopolskiego,
podkarpackiego i śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Dobrosława Tomzik

adw. Dobrosława Tomzik

ul. Rapackiego 22, 42-520 Dąbrowa Górnicza, tel. 698 382 533
e-mail: adwokatdtomzik@interia.pl


Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, pracy i rodzinnego.

adw. Ewa Trela-Rutkowska

adw. Ewa Trela-Rutkowska

ul. Narcyza Gryzla 7, 95-200 Pabianice, tel. 690 261 896
e-mail: ewa.trela-rutkowska@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa rodzinnego, cywilnego i ubezpieczeniowego.

adw. Joanna Trudnowska

adw. Joanna Trudnowska

Pl. św. Anny 21, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. 606 809 138
e-mail: jtrudnowska@mediator-adwokat.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego i lubuskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i ubezpieczeniowego.

adw. dr Robert Trzaskowski

adw. dr Robert Trzaskowski

ul. Piotrkowska 111, 90-425 Łódź, tel. 694 935 727
e-mail: kancelaria@adwokat-lodz.net

Doktor Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Dorota Trzcińska

adw. Dorota Trzcińska

ul. Kasprowicza 11/1, 65-061 Zielona Góra, tel. 698 680 092
e-mail: dorota_trzcinska@wp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Zielonej Górze.
Mediacje prowadzi na terenie województwa lubuskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i gospodarczego.

adw. Barbara Trzeciak

adw. Barbara Trzeciak

ul. Pełczyńskiego 16/15, 01-471 Warszawa, tel. 602 190 575
e-mail: barbara.trzeciak@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego..
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i ubezpieczeniowego.

adw. Dorota Tumkiewicz

adw. Dorota Tumkiewicz

ul. Krakowska 5/603, 15-875 Białystok, tel. 85 742 01 37, 601 246 060
e-mail: adwokat.tumkiewicz@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podlaskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego, budowlanego i rodzinnego.

adw. Renata Tyczyńska-Tuzin

adw. Renata Tyczyńska-Tuzin

ul. Warszawska 47, 95-200 Pabianice, tel. 42 215 42 64, 517 342 946
e-mail: renata.tyczynska@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na trenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa rodzinnego.

adw. Michał Ubik

adw. Michał Ubik

ul. Kościelna 30/1, 41-200 Sosnowiec, tel. 507 113 471
e-mail: kancelaria@ubikmichal.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego.

adw. Amanda Wadas

adw. Amanda Wadas

ul. Konarskiego 4, 33-100 Tarnów, tel. 507 509 836, 14 307 00 87
e-mail: kancelaria@amandawadas.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i karno-gospodarczego.

adw. Przemysław Walasek

adw. Przemysław Walasek

ul. Mokotowska 1 , 00-640 Warszawa, tel. 22 584 97 40
e-mail: p.walasek@taylorwessing.com

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, spólek, nowych technologii, sportowego, handlowego, wlasności intelektualnej, reklamy(mediów) i telekomunikacyjnego (IT).

adw. Agata Walczak

adw. Agata Walczak

ul. Krawiecka 3/81, 50-148 Wrocław, Filia: ul. Andersa 14 IIp., 59-220 Legnica, tel. 790 306 775
e-mail: agata.walczak@wikk-adwokaci.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: gospodarczego, cywilnego, karno-gospodarczego, rodzinnego i pracy

adw. Anna Walkiewicz

adw. Anna Walkiewicz

Plac Dąbrowskiego 4, 90-249 Łódź, tel. 605 561 388
e-mail: anna.walkiewicz@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, ubezpieczeniowego i rodzinnego.

adw. Agata Wantuch

adw. Agata Wantuch

ul. Rzemieślnicza 6, 30-363 Kraków, tel. 602 355 303
e-mail: a.wantuch@wantuch.com.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i podatkowego.

adw. Waldemar Warat

adw. Waldemar Warat

ul. Sienkiewicza 9, 26-900 Kozienice, tel. 508 157 932
e-mail: waldemar_warat_adwokat@pro.onet.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Radomiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego.

adw. Katarzyna Wcisło

adw. Katarzyna Wcisło

Pl. Szczepańsi 5/108, 31-011 Kraków, tel. 889 195 327, 12 422 80 96
e-mail: k.wcislo@kpla.com.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa bankowego, pracy i spółek.

adw. Magdalena Węgiel-Kowalska

adw. Magdalena Węgiel-Kowalska

ul. Skłodowskiej 21, 05-420 Józefów, tel. 603 129 494
e-mail: mwegiel_kowalska@op.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa karnego i rodzinnego.

adw. Błażej Więcław

adw. Błażej Więcław

Plac Szkolny Dwór 27, 21-500 Biała Podlaska, tel. 663 239 039
e-mail: blazejwieclaw@wp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Siedlcach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa lubelskiego i mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego i gospodarczego.

adw. Małgorzata Wielgus

adw. Małgorzata Wielgus

ul. Chopina 12/2, 20-021 Lublin, tel. 691 395 793
e-mail: wielgus.m@o2.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Lublinie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa lubelskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, pracy i rodzinne.

adw. Karolina Wilamowska

adw. Karolina Wilamowska

ul. Szeroka 5/4, 88-100 Inowrocław, tel. 796 982 424
e-mail: karolina@krokos-adwokat.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Bydgoszczy.
Mediacje prowadzi na terenie województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego, administracyjnego i pracy.

adw. Krzysztof Wilamowski

adw. Krzysztof Wilamowski

ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław, tel. 606 744 015
e-mail: k_wilamowski@o2.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Bydgoszczy.
Mediacje prowadzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i handlowego.

adw. Ewa Winarska

adw. Ewa Winarska

ul. M.Curie-Skłodowskiej 3, 15-094 Białystok, tel. 693 708 437
e-mail: ewawinarska@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Białymstoku.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa: administracyjnego, gospodarczego, cywilnego, spółek, karno-gospodarczego, bankowego, ubezpieczeniowego, handlowego międzynar., nowych technologii, energetycznego, przewozowego, sportowego, rynków kapitałowych, handlowego, budowlanego, u. dystrybucyjnych, pracy, nieruchomości, farmaceutycznego, podatkowego i reklamy.

adw. Justyna Wisińska-Kurpiel

adw. Justyna Wisińska-Kurpiel

ul. Paderewskiego 13, 05-820 Piastów, tel. 510 082 478
e-mail: justyna@wisinska-kurpiel.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, ubezpieczeniowego i budowlanego.

adw. Agnieszka Barbara Wisłocka

adw. Agnieszka Barbara Wisłocka

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa, tel. 500 366 420
e-mail: agnieszka@wislocka.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i karno-gospodarczego.

adw. Aleksander Wiśniowski

adw. Aleksander Wiśniowski

ul. Idzikowskiego 30a/3, 54-129 Wrocław, tel. 603 843 876
e-mail: kancelaria@kancelariawisniowski.pl

Magister prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa dolnośląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, budowlanego i rodzinnego.

adw. Paulina Witczak-Bruś

adw. Paulina Witczak-Bruś

ul. ks. J. Skorupki 11/13, 31-519 Kraków; ul. Dąbrowskiego 15/22/3, 42-202 Częstochowa, tel. 607 189 100
e-mail: kancelaria@adwokatwitczak.pl

Doktor Prawa, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i medycznego.

 adw. Agata Włodarczyk

adw. Agata Włodarczyk

ul. Warszawska 232, 42-202 Częstochowa, tel. 797 177 155
e-mail: aw_r.pr@wp.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Częstochowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Elżbieta Włodarczyk

adw. Elżbieta Włodarczyk

ul. Mogilska 58/10, 31-546 Kraków, tel. 881 424 999
e-mail: elzbieta.wlodarczyk@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Kielcach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, karno-gospodarczego i rodzinnego.

 adw. Edyta Wojciechowska

adw. Edyta Wojciechowska

ul. Woźna 14a/3, 61-777 Poznań lub ul. Dworcowa 13, 62-510 Konin, tel. 601 069 001, 61 853 18 20
e-mail: adw@wojciechowska.net

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i karnego.

adw. dr Karolina Wojciechowska

adw. dr Karolina Wojciechowska

ul. Hlonda 10D/103, 02-972 Warszawa, tel. 608 866 288, 22 300 11 62
e-mail: kancelaria@karolinawojciechowska.pl

Doktor Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i budowlanego.

adw. Małgorzata Wojciechowska

adw. Małgorzata Wojciechowska

ul. Maurycego Mochnackiego 25/3, 35-016 Rzeszów, tel. 17 852 19 91, 662 406 157
e-mail: m.wojciechowska@kancelaria-rzeszow.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa podkarpackiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego.

adw. Robert Wójcik

adw. Robert Wójcik

ul. Piłsudskiego 8/2, 26-600 Radom, tel. 508 010 247
e-mail: rob_wojcik@interia.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Radomiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, pracy i rodzinnego.

adw. Magdalena Wojdyło

adw. Magdalena Wojdyło

ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, tel. 606 580 275
e-mail: wojdylo@swadwokaci.pl

Magister prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, rodzinnego i gospodarczego.

adw. Dariusz Wojnar

adw. Dariusz Wojnar

ul. Zachodnia 67, 90-402 Łódź, tel. 42 636 61 70
e-mail: kancelaria@dariuszwojnar.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Agnieszka Wolińska

adw. Agnieszka Wolińska

ul. Smolna 8 lok. 200, 00-375 Warszawa, tel. 501 212 130, 22 828 50 50
e-mail: agnieszka.wolinska@adwokatura.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego i gospodarczego.

adw. Jerzy Woliński

adw. Jerzy Woliński

ul. Smolna 8/200, 00-375 Warszawa, tel. 22 828 50 50
e-mail: kancelaria@wolinski.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Anastazja Wolska-Ryl

adw. Anastazja Wolska-Ryl

ul. Św. Marcin 9/8, 61-803 Poznań, tel. 662 051 971
e-mail: kancelaria.awr@gmail.com

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i pracy.

adw. Mariola Wolska-Wasiak

adw. Mariola Wolska-Wasiak

ul. Rondo ONZ 1, p. VIII, 00-124 Warszawa, tel. 690 486 426
e-mail: mariola.wolska-wasiak@adwokatura.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego, pracy i handlowego.

adw. Tomasz Wółkiewicz

adw. Tomasz Wółkiewicz

ul. Dworcowa 9a/1, 72-100 Goleniów, tel. 608 487 857, 91 350 11 27
e-mail: kancelariawolkiewicz@interia.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Szczecinie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

adw. Jarosław Wołos

adw. Jarosław Wołos

ul. P.O.W. 10, 05-600 Grójec, tel. 515 068 390
e-mail: jaroslaw.wolos@adwokatura.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Radomiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i karnego.

adw. Piotr Wołyniak

adw. Piotr Wołyniak

ul. Kwiatka 37/1, 09-400 Płock, tel. 605 545 995
e-mail: kancelaria@piotrwolyniak.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Płocku.
Mediacje prowadzi na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i karnego.

adw. Joanna Woźniak

adw. Joanna Woźniak

ul. Widok 8, 00-023 Warszawa, tel. 22 690 67 00
e-mail: joanna.wozniak@cottyn.pl

Magister Prawa, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego i cywilnego.

adw. Karolina Wrąbel

adw. Karolina Wrąbel

ul. A. Zelwerowicza 6/3, 90-147 Łódź, tel. 695 677 270
e-mail: kancelaria@wrabel.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i nieruchomości.

adw. Anna Wręczycka

adw. Anna Wręczycka

ul. Dąbrowskiego 121.1 p. 8, 42-202 Częstochowa, tel. 665 452 410
e-mail: kancelaria-awreczycka@g.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Częstochowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa śląskiego i opolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.

adw. Wioleta Wróbel

adw. Wioleta Wróbel

ul. Kilińskiego 9, 98-300 Wieluń, tel. 691 370 995, 574 724 200
e-mail: wioleta.wrobel@kancelariawielun.pl

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa rodzinnego, cywilnego i pracy.