Aktualności

Debata ekspercka: "Mediacje po NOWEMU" - 3 lipca 2023

dodano: 2023-06-27
-

Debata ekspercka "Mediacje po NOWEMU"

1. "Mediacje po NOWEMU" to temat debaty organizowanej przez Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi.

2. Na wydarzenie zapraszają Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi oraz Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

3. Debata odbędzie się online 3 lipca (poniedziałek) o godz. 18.00.

W dniu 1 lipca 2023 roku wchodzi w życie USTAWA O ZMIANIE USTAWY ? KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 614). Niewątpliwie najbliższa nowelizacja ustawy Kodeks postępowania cywilnego stała się inspiracją do podjęcia wspólnej dyskusji środowiska sędziów, przedstawicieli nauki, profesjonalnych pełnomocników, jak i mediatorów.

Podczas debaty "Mediacje po NOWEMU" omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Wybór sądu właściwego - ugoda obejmująca swą treścią różne postępowania sądowe.

2. Objęcie ugodą roszczeń nieobjętych pozwem w przypadku skierowania sprawy do mediacji z sądu.

3. Nowe obowiązki informacyjne mediatora.

4. Zmiany w zakresie sposobu pobierania wynagrodzenia mediatora.


W dyskusji prowadzonej online udział wezmą:

  • Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Anna Krawczyk, koordynator do spraw mediacji w Sądzie Okręgowym w Warszawie
  • Sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Piotr Chańko, koordynator do spraw mediacji w Sądzie Okręgowym w Łodzi
  • dr Tomasz Strumiłło, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego I, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Moderatorzy spotkania:

  • adwokat Justyna Kopałka-Siwińska, mediator Adwokackiego Centrum Mediacji w Łodzi
  • adwokat Zbigniew Bakalarczyk, mediator Adwokackiego Centrum Mediacji w Łodzi


Organizatorzy zapraszają do aktywnego udziału w dyskusji, wymiany doświadczeń i opinii, a także zadawania pytań prelegentom.

link do spotkania: https://lodz.adwokatura.pl/mediacje/mediacje-po-nowemu/

Złóż wniosek o mediację