Baza wiedzy

DODANO 2021-04-16

Mediacje w sprawach rodzinnych

Mediacja nie jest alternatywą dla postępowania sądowego, ale dodatkowym sposobem rozwiązania sporu cywilnoprawnego proponowanym przez ustawodawcę. Czy zatem warto ?tracić? czas na spotkanie z mediatorem i rozmawiać z małżonkiem, z którym...
Autor: Mediator adwokat Marta Chmielewska
DODANO 2021-04-06

Międzykulturowe Aspekty Mediacji

Mediator, arbiter i każdy negocjator wie o tym, że ludzie różnych kultur przywiązują różne znaczenie do gestów, zachowań, doboru ludzi, a dalej również do doboru słów. Te cztery elementy: gesty, zachowania, dobór ludzi, a następnie dobór...
Autor: Mediator adwokat Piotr Nowaczyk
DODANO 2021-04-01

Mediacja w postępowaniu administracyjnym

Metoda mediacji w postępowaniu administracyjnym jest alternatywnym sposobem do klasycznego i bardzo sformalizowanego postępowania administracyjnego, w którym wyjaśnia się i bada wszelkie okoliczności faktyczne i prawne sprawy, za...
Autor: Mediator adwokat Jakub Szczepkowski
DODANO 2021-03-23

Mediacja w sprawach z zakresu prawa pracy

Instytucja mediacji może być stosowana w sprawach z zakresu prawa pracy. Czy jest jednak potrzebna i efektywna? Moim zdaniem tak.
Autor: Mediator adwokat Liliana Indan-Pykno
DODANO 2021-03-17

Mediacja w sprawach gospodarczych.

W świecie profesjonalistów na pierwszy rzut oka mediacja wydaje się być stratą czasu, przecież przedsiębiorcy - znakomici negocjatorzy, potrafią zawrzeć każdą umowę, a w przypadku sporu rozstrzygnięcie sądu jawi się jako niepodważalna...
Autor: Mediator adw. Zbigniew Bakalarczyk
DODANO 2021-03-12

Informacja w sprawie - pozakodeksowy dokument w mediacji

W mediacji cywilnej, prowadzonej na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego występują dwojakiego rodzaju dokumenty: protokół z mediacji i ugoda. Nie są to jednak wszystkie dokumenty, jakie w toku mediacji sądowej mogą się...
Autor: Mediator adw. dr Anna Koropczuk
DODANO 2021-03-05

Mediacje karne zarys

Mediacja pozwala zaktywizować sprawcę czynu, przy jednoczesnym przyjęciu przez niego odpowiedzialności za wyrządzoną krzywdę
Autor: Mediator adw. dr Robert Bogdzio
DODANO 2021-03-04

Szacowanie ryzyk sprawy sądowej.

Mocodawca podejmując decyzję o sposobie rozwiązania swojego sporu winien mieć pełną możliwość oszacowania kosztów związanych zarówno z wniesieniu pozwu do sądu jak i z rozpoczęciem mediacji.
Autor: Mediator adw. Anna Janicka
DODANO 2021-02-23

Komu sprzyja adwokat mediator?

Co mogą zyskać strony jeśli ich postępowanie mediacyjne będzie prowadził mediator - adwokat.
Autor: mediator adw. Katarzyna Romaniuk
DODANO 2020-11-09

Wywiad z Prezes Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

Złóż wniosek o mediację