Baza wiedzy

DODANO 2021-10-20

Rodzina w mediacji

Konflikty okołorozwodowe czy dotyczące małoletnich dzieci nierzadko dotyczą wyłącznie rodziców. Często niestety zdarza się, że w spór zaangażowani są również inni członkowie rodziny. Również praktyka wskazuje, że mają lub mogą oni mieć...
Autor: mediator adw. Marta Chmielewska
DODANO 2021-10-08

Każda ugoda jest lepsza od wyroku

Covid-19 nadal nie odpuszcza, nadal ponosimy konsekwencje niedawnego lockdownu. Mając kłopoty/spory lub przewidując, że mogą się one pojawić warto zwrócić się w stronę mediacji i dowiedzieć dlaczego jest tak znakomitym narzędziem do...
Autor: mediator adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak
DODANO 2021-06-22

Mediacja z dłużnikiem

Już przed pandemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 zadłużenie czynszowe stanowiło poważny problem dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że na skutek upadłości wielu firm, wraz ze...
Autor: Mediator adw. Monika Frydulska
DODANO 2021-06-02

Mediacje cywilne - zarys

Mediacje cywilne są pojęciowo bardzo pojemne, obejmują spory pracownicze, rodzinne, gospodarcze, ze stosunku spółki etc. Przepisy o mediacjach cywilnych zostały wprowadzone do Kodeksu postępowania cywilnego w 2005 roku . Celem...
Autor: Mediator adw. dr Robert Bogdzio, Julianna Pawlak, Maciej Kaczmarek
DODANO 2021-05-27

Mediacje z seniorami..

Rosnąca populacja seniorów wymaga podejmowania działań mających na celu wypracowania dla Nich ułatwień w funkcjonowaniu w społeczeństwie.
Autor: mediator adw. Anna Janicka
DODANO 2021-05-10

Wszczęcie mediacji pozasądowej a przerwanie biegu terminów przedawnienia

Wprowadzenie instytucji mediacji do przepisów postępowania cywilnego zaowocowało istotną zmianą treści artykułu 123 kc. Ustawa z 28.07.2005 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła do...
Autor: Liliana Indan-Pykno
DODANO 2021-04-26

Spory z wykonawcami remontów, roszczenia przeciwko developerowi? - warto...

Niewątpliwie każdy zarządca czy administrator nieruchomości, w szczególności we wspólnotach mieszkaniowych spotkał się z problemami związanymi z jakością wykonanych remontów i robót budowlanych na rzecz wspólnoty. Problemy pojawiają się...
Autor: Mediator adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak
DODANO 2021-04-16

Mediacje w sprawach rodzinnych

Mediacja nie jest alternatywą dla postępowania sądowego, ale dodatkowym sposobem rozwiązania sporu cywilnoprawnego proponowanym przez ustawodawcę. Czy zatem warto ?tracić? czas na spotkanie z mediatorem i rozmawiać z małżonkiem, z którym...
Autor: Mediator adwokat Marta Chmielewska
DODANO 2021-04-06

Międzykulturowe Aspekty Mediacji

Mediator, arbiter i każdy negocjator wie o tym, że ludzie różnych kultur przywiązują różne znaczenie do gestów, zachowań, doboru ludzi, a dalej również do doboru słów. Te cztery elementy: gesty, zachowania, dobór ludzi, a następnie dobór...
Autor: Mediator adwokat Piotr Nowaczyk
DODANO 2021-04-01

Mediacja w postępowaniu administracyjnym

Metoda mediacji w postępowaniu administracyjnym jest alternatywnym sposobem do klasycznego i bardzo sformalizowanego postępowania administracyjnego, w którym wyjaśnia się i bada wszelkie okoliczności faktyczne i prawne sprawy, za...
Autor: Mediator adwokat Jakub Szczepkowski
Złóż wniosek o mediację