Baza wiedzy

DODANO 2022-06-13

Enola Holmes w mediacji.

Mediacja w sprawie naruszenia własności intelektualnej wydaje się być normą. Gdy chodzi o spory na gruncie prawa autorskiego, ochrony znaków towarowych czy wzorów przemysłowych, ale i czynów nieuczciwej konkurencji, ugoda to najczęstszy...
Autor: Mediator adw. Katarzyna Piotrowska-Mańko
DODANO 2022-03-18

Mediacje w sprawie kredytów frankowych.

Kredytobiorcy mogą korzystać z narzędzia, jakim jest mediacja zarówno w sporach sądowych z bankami jak i przed złożeniem pozwu do sądu. Mediacja jest doskonałym sposobem na rozwiązywanie sporów przede wszystkim trzeba podkreślić, że...
Autor: mediator adw. Anna Janicka
DODANO 2022-03-15

Mediacja w czasie konfliktu zbrojnego.

Większości osób wykorzystanie mediacji będzie kojarzyło się ze sprawami rodzinnymi, cywilnymi czy też gospodarczymi. Część praktyków zapewne mogła spotkać się z mediacjami w sprawach karnych. Nie oznacza to jednak, że mediacja musi być...
DODANO 2022-02-03

Mediacja-czym jest, jak przebiega, jakie są jej zalety

Postępowania sądowe wiążą się zazwyczaj z długim czasem oczekiwania na rozstrzygnięcie oraz z koniecznością poniesienia kosztów sądowych. Dlatego warto rozważyć pozasądowe możliwości rozwiązania sporu, wśród których istotne znaczenie ma...
Autor: mediator adw. Agata Koschel-Sturzbecher LL.M.
DODANO 2022-01-27

Mediacja-metoda wspierająca rozwiązywanie konfliktów.

Konflikty są częścią życia i raczej nie da się ich uniknąć. Pytanie, jak przez nie przejść, by sytuacje niszczące relacje z ludźmi zmieniać w relacje budujące. Jak uniknąć eskalacji konfliktu i wizyty w sądzie? Praktyka ostatniego...
Autor: mediator adw. Cezary Skrzypczak, mediator Krystyna Skrzypczak
DODANO 2022-01-25

Dygresja o dobrowolności w mediacji.

Po kilku latach od wprowadzenia do polskiego porządku prawnego nowych przepisów o mediacji, warto pochylić się nad zagadnieniem dobrowolności udziału stron w mediacji w kontekście jej funkcjonowania w praktyce i rozważenia jej znaczenia...
Autor: mediator adw. Izabela Beszczyńska-Kowalska
DODANO 2022-01-13

Koszty mediacji, a koszty procesu - pigułka wiedzy

Mediacje są często ogólnie określane jako tańszy sposób rozwiązywania konfliktów. Czy rzeczywiście tak jest? A jeśli mediacje są tańsze, to czy można ugodowo zakończyć już istniejący spór pomimo rozpoczęcia postępowania sądowego? I jak...
Autor: Mediator adw. Katarzyna Bugaj - Kotterba LL.M
DODANO 2022-01-10

E-mediacja, a mediacja transgraniczna

Mediacja on-line jest bardzo często używana podczas mediacji transgranicznych. Mediacja transgraniczna to mediacja, w której co najmniej jedna ze stron sporu lub konfliktu mieszka lub ma siedzibę w innym państwie niż państwo...
Autor: Mediator adwokat Paulina Rzeszut
DODANO 2021-12-20

Możliwość zastosowania mediacji w relacjach z pacjentami i sporach sądowych

Kiedy dochodzi do sporu na linii pacjent-lekarz i czy zawsze jest to spór pacjent-lekarz, a może pacjent-instytucja
Autor: Mediator adw. Katarzyna Piotrowska-Mańko
DODANO 2021-10-20

Rodzina w mediacji

Konflikty okołorozwodowe czy dotyczące małoletnich dzieci nierzadko dotyczą wyłącznie rodziców. Często niestety zdarza się, że w spór zaangażowani są również inni członkowie rodziny. Również praktyka wskazuje, że mają lub mogą oni mieć...
Autor: mediator adw. Marta Chmielewska
Złóż wniosek o mediację