Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

tworzą adwokaci-mediatorzy, których kompetencje i wiedza prawnicza gwarantuje profesjonalizm postępowania mediacyjnego od wielu lat.

Mediacja jest jedną z najskuteczniejszych form rozwiązywania sporów. Stanowi alternatywę i uzupełnienie postępowania sądowego i arbitrażu. Jest to poufny dialog stron przy udziale bezstronnego mediatora-adwokata, który zapewni profesjonalne postępowanie, uwieńczone prawidłowo sporządzoną ugodą.

W mediacji każdy wygrywa, a trwanie w konflikcie jest destrukcyjne. Dzięki mediacji następuje rozwiązanie sporu, przy zaoszczędzeniu zarówno czasu, jak i pieniędzy. Strony biorące udział w mediacji mają realny wpływ na rezultat, a mediator nie wydaje żadnych rozstrzygnięć.

Baza wiedzy

Rodzina w mediacji

Konflikty okołorozwodowe czy dotyczące małoletnich dzieci nierzadko dotyczą wyłącznie rodziców. Często niestety zdarza się, że w spór zaangażowani...

Każda ugoda jest lepsza od wyroku

Covid-19 nadal nie odpuszcza, nadal ponosimy konsekwencje niedawnego lockdownu. Mając kłopoty/spory lub przewidując, że mogą się one pojawić warto...

Mediacja z dłużnikiem

Już przed pandemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 zadłużenie czynszowe stanowiło poważny problem dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych. Z...

Mediacje cywilne - zarys

Mediacje cywilne są pojęciowo bardzo pojemne, obejmują spory pracownicze, rodzinne, gospodarcze, ze stosunku spółki etc. Przepisy o mediacjach...
Jak zostać mediatorem?
zobacz
Wyższa Szkoła Bankowa Uniwersytet w Białymstoku Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw. Witolda Bayera Adwokatura Polska