Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

tworzą adwokaci-mediatorzy, których kompetencje i wiedza prawnicza gwarantuje profesjonalizm postępowania mediacyjnego od wielu lat.

Mediacja jest jedną z najskuteczniejszych form rozwiązywania sporów. Stanowi alternatywę i uzupełnienie postępowania sądowego i arbitrażu. Jest to poufny dialog stron przy udziale bezstronnego mediatora-adwokata, który zapewni profesjonalne postępowanie, uwieńczone prawidłowo sporządzoną ugodą.

W mediacji każdy wygrywa, a trwanie w konflikcie jest destrukcyjne. Dzięki mediacji następuje rozwiązanie sporu, przy zaoszczędzeniu zarówno czasu, jak i pieniędzy. Strony biorące udział w mediacji mają realny wpływ na rezultat, a mediator nie wydaje żadnych rozstrzygnięć.

Baza wiedzy

Mediacje w sprawach rodzinnych

Mediacja nie jest alternatywą dla postępowania sądowego, ale dodatkowym sposobem rozwiązania sporu cywilnoprawnego proponowanym przez ustawodawcę....

Międzykulturowe Aspekty Mediacji

Mediator, arbiter i każdy negocjator wie o tym, że ludzie różnych kultur przywiązują różne znaczenie do gestów, zachowań, doboru ludzi, a dalej...

Mediacja w postępowaniu administracyjnym

Metoda mediacji w postępowaniu administracyjnym jest alternatywnym sposobem do klasycznego i bardzo sformalizowanego postępowania...

Mediacja w sprawach z zakresu prawa pracy

Instytucja mediacji może być stosowana w sprawach z zakresu prawa pracy. Czy jest jednak potrzebna i efektywna? Moim zdaniem tak.
Jak zostać mediatorem?
zobacz
Wyższa Szkoła Bankowa Uniwersytet w Białymstoku Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw. Witolda Bayera Adwokatura Polska