Oferta szkoleń

Doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej Adw. Monika Spieler

Jak mówić o mediacji, żeby sprzedać jako usługę Adw. Anna Janicka

Mediacja a planowanie spadkowe Adw. Anna Janicka

Mediacje ze skierowania sądu a mediacje prywatne Adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak

Pierwszy kontakt mediatora z klientem Adw. Aneta Gibek- Wiśniewska

Przedmiot mediacji w postępowaniu karnym Adw. Martyna Maciejewska-Przyłucka

Przygotowanie sprawy do mediacji w aspekcie proceduralnym i materialnym Adw. Martyna Maciejewska- Przyłucka

Rezyliencja - zestaw zagadnień dla mediatora Adw. Monika Spieler

Sposoby prowadzenia mediacji i dokumentacja w mediacji Adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak

Wartościowanie mediatora w stosunku do ilości zawierania ugód Adw. Aneta Gibek-Wiśniewska

Złóż wniosek o mediację