Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Naczelna Rada Adwokacka(dalej "NRA”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętojerskiej 16, 00-202 Warszawa, e-mail: nra@nra.pl.
 2. W Naczelnej Radzie Adwokackiej został powołany Inspektor Ochrony Danych Michał Sztąberek, z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: IOD@nra.pl lub droga listowną poprzez wysłanie listu na adres Administratora danych osobowych z dopiskiem "Do inspektora ochrony danych”.
 3. Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO) w następujących celach:

  W zakresie uczestników szkoleń
  • organizacji i przeprowadzenia szkolenia tj. w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną tj. art 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy i/lub do czasu wygaśnięcia roszczeń mogących wyniknąć z wykonania umowy. Podanie danych jest konieczne celem zawarcia i realizacji umowy;
  • ochrony praw i roszczeń administratora, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora tj. art 6 ust. 1 lit f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń mogących wyniknąć z wykonania umowy;
  • w przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie wizerunku, Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie i celu wyrażonego zezwolenia tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO do czasu wycofania zezwolenia. Wyrażenie zezwolenia jest dobrowolne i nie wpływu na realizację usług.

  W zakresie uczestników mediacji
  • prowadzenia Centrum Mediacji, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji mediacji tj. art. 6 ust. 1 lit b RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy i/lub do czasu wygaśnięcia roszczeń mogących wyniknąć z wykonania umowy. Podanie danych jest konieczne celem zawarcia i realizacji umowy;
  • wpisania na listę mediatorów, weryfikacji uprawnień na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO. W zakresie danych przekazanych dobrowolnie przez Mediatora np. wizerunek, dane będą przetwarzane na podst. zgody tj. art. 6 ust. 1 lit a RODO. Wyrażenie zgody na wykorzystywanie wizerunku jest dobrowolne i nie ma wpływu na realizację usługi. Podanie danych z pozostałym zakresie jest konieczne celem wpisania na listę mediatorów. Dane osobowe zależnie od podstawy prawnej będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub do czasu wygaśnięcia roszczeń mogących wyniknąć z wykonania umowy;
  • wyegzekwowania i ochrony roszczeń na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń mogących wyniknąć z wykonania umowy.

  W zakresie kontaktu drogą telefoniczną lub email
  • udzielenia odpowiedzi na zadane pytania drogą e mail lub za pośrednictwem formularza kontaktowego i utrzymywania kontaktu z Panią/Panem co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do nawiązania kontaktu.

  W zakresie Subskrybentów newsletteru
  • wysyłki informacji drogą elektroniczną w tym newslettera – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne celem otrzymywania informacji drogą elektroniczną. Dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu.

 4. Odbiorcą danych będą podmioty udzielające wsparcia NRA na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. podmioty świadczące usługi marketingowe, informatyczne, prawne, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz pracownicy i współpracownicy Administratora. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywanie wizerunku, odbiorcami danych osobowych mogą być także użytkownicy stron internetowych www.adwokatura.pl, www.palestra.pl lub centrummediacji.nra.pl lub tzw. social mediów, na których mogą zostać upublicznione nagrania.
 5. W przypadku publikacji nagrania mogącego zawierać Pana/Pani dane osobowe będą one dostępne na całym świecie, np. również w krajach spoza obszaru UE/EOG („kraje trzecie”). W tego rodzaju krajach trzecich występuje niższy – w porównaniu do UE/EOG – stopień ochrony danych, co może skutkować utrudnieniem lub niemożnością realizacji praw
 6. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do przenoszenia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody – przysługuje Panu/Pani prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody można wysłać drogą listowną poprzez wysłanie listu na adres siedziby Administratora z dopiskiem "do inspektora danych osobowych” lub na adres e-mail IOD@nra.pl. W przypadku wycofania zgody wizerunek zostanie natychmiast niezwłocznie usunięty lub zanonimizowany.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO.

Złóż wniosek o mediację