Kontakt


Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
ul. Świętojerska 16
00-202 Warszawa

NIP: 526-00-34-369

Biuro czynne w godz.:
pon.-pt. - 8.30 - 15.30

Sekretarz Centrum Mediacji:
Anna Luba-Kozłowska


Rachunek bankowy:
Naczelna Rada Adwokacka
78 1160 2202 0000 0000 6084 9149
Millenium Bank S.A.
SWIFT: BIGBPLPW

Tel. (22) 505 25 20
Kom. + 48 514 579 005
Fax (22) 505 25 08

E-mail: centrum.mediacji@adwokatura.pl
www.centrummediacji.nra.pl


Złóż wniosek o mediację