Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej - zakres działania

Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej może pochwalić się wieloletnią działalnością w zakresie mediacji, jak i w zakresie edukacji i promocji tej polubownej metody rozwiązywania sporów.

Centrum zostało powołane przez Naczelną Radę Adwokacką uchwałą Nr 59/2011 w dniu 19 listopada 2011 roku.

Profesjonalne mediacje sądowe i pozasądowe

Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej skupia mediatorów będących adwokatami, którzy prowadzą profesjonalnie mediacje sądowe i pozasądowe oraz świadczą pomoc w rozwiązywaniu konfliktów. Mediatorzy skupieni w Centrum łączą doświadczenie i ekspercką wiedzę adwokacką z umiejętnościami rozwiązywania konfliktów, metodami skutecznej komunikacji i profesjonalnymi technikami mediacyjnymi.

Gwarancja najwyższych standardów mediacji

Mediatora będącego adwokatem obowiązują nie tylko zasady etyczne związane z prowadzeniem mediacji, ale także kodeks etyki adwokackiej, co daje dodatkową gwarancję przestrzegania najwyższych standardów mediacji.

Nowoczesne rozwiązania

Wykorzystywane są do prowadzenia mediacji nowoczesne rozwiązania pozwalające mediować na odległość, prowadzone są mediacje online z wykorzystaniem informatycznych rozwiązań takich jak dedykowane platformy mediacyjne.

Idea mediacji

Statutowym celem Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej jest propagowanie i rozpowszechnianie idei mediacji i rzetelnej wiedzy o niej, wśród członków naszego samorządu, a także edukacja i popularyzacja mediacji w społeczeństwie.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Adwokat mediator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) związanej z wykonywaniem funkcji mediatora.

Bezpieczny wybór

Adwokat mediator to bardzo dobry i bezpieczny wybór, aby przejść przez konfliktową sytuację i rozwiązać złożony spór w każdej dziedzinie prawa.
Chcesz wiedzieć więcej lub masz pytania ? Napisz do nas. Chętnie porozmawiamy o mediacji.

Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej - struktura organizacyjna Centrum

Statut Centrum Mediacji przy NRA

Regulamin Centrum Mediacji przy NRA

Centra mediacji

Złóż wniosek o mediację