Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

tworzą adwokaci-mediatorzy, których kompetencje i wiedza prawnicza gwarantuje profesjonalizm postępowania mediacyjnego od wielu lat.

Mediacja jest jedną z najskuteczniejszych form rozwiązywania sporów. Stanowi alternatywę i uzupełnienie postępowania sądowego i arbitrażu. Jest to poufny dialog stron przy udziale bezstronnego mediatora-adwokata, który zapewni profesjonalne postępowanie, uwieńczone prawidłowo sporządzoną ugodą.

W mediacji każdy wygrywa, a trwanie w konflikcie jest destrukcyjne. Dzięki mediacji następuje rozwiązanie sporu, przy zaoszczędzeniu zarówno czasu, jak i pieniędzy. Strony biorące udział w mediacji mają realny wpływ na rezultat, a mediator nie wydaje żadnych rozstrzygnięć.

Baza wiedzy

Enola Holmes w mediacji.

Mediacja w sprawie naruszenia własności intelektualnej wydaje się być normą. Gdy chodzi o spory na gruncie prawa autorskiego, ochrony znaków...

Mediacje w sprawie kredytów frankowych.

Kredytobiorcy mogą korzystać z narzędzia, jakim jest mediacja zarówno w sporach sądowych z bankami jak i przed złożeniem pozwu do sądu. Mediacja...

Mediacja w czasie konfliktu zbrojnego.

Większości osób wykorzystanie mediacji będzie kojarzyło się ze sprawami rodzinnymi, cywilnymi czy też gospodarczymi. Część praktyków zapewne mogła...

Mediacja-czym jest, jak przebiega, jakie są jej...

Postępowania sądowe wiążą się zazwyczaj z długim czasem oczekiwania na rozstrzygnięcie oraz z koniecznością poniesienia kosztów sądowych. Dlatego...
Jak zostać mediatorem?
zobacz
Wyższa Szkoła Bankowa Uniwersytet w Białymstoku Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw. Witolda Bayera Adwokatura Polska