Aktualności

III Międzynarodowa Konferencja Mediacyjna

dodano: 2022-06-13
-

  • W dniach 3-4 czerwca br. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się III Międzynarodowa Konferencja organizowana przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Tematem konferencji była "Profesjonalizacja zawodu mediatora i mediacji".
  • Konferencja zgromadziła wielu uczestników zarówno tych obecnych na sali jak i uczestniczących w transmisji on-line. Wydarzenie spotkało się z bardzo pozytywnym odzewem w mediach społecznościowych oraz zostało odnotowana jako ciekawe i bardzo merytoryczne przez środowisko mediacyjne zarówno prawnicze jak i pozaprawnicze.
  • Za zorganizowanie konferencji podziękowania należą się organizatorom zarówno z Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej tj. adw. dr Agnieszce Zemke-Góreckiej, jak i Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, w tym adw. dr Katarzynie Golusińskiej.
  • Na konferencji poruszane były tematy związane między innymi z projektem Krajowego Rejestru Mediatorów. Do szeroko dyskutowanych tematów należały także kwestie związane z kwalifikacjami mediatorów, stałym podnoszeniem kompetencji, elementami współpracy mediatorów z sądami i innymi organami wymiaru sprawiedliwości. Poruszono temat zasadności, czy też potrzeby przygotowania ustawy o zawodzie mediatora. Podniesiony został także ważny temat związany z wynagradzaniem mediatorów i stawek za przeprowadzenie mediacji oraz wskazywano na konieczność zmian w tym zakresie.
  • Prelegenci zwracali również uwagę na zasadność kształcenia studentów z zakresu mediacji i innych metod ADR na studiach I stopnia jak i na studiach podyplomowych oraz na potrzebę rozpowszechniania wiedzy o mediacji wśród społeczeństwa.
  • Znaczną grupę prelegentów stanowili mediatorzy Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz członkowie Rady Konsultacyjnej Centrum.Złóż wniosek o mediację