Aktualności

Konferencja: "Kaptalizowanie doświadczeń. Jak kompetencje adwokata wykorzystać w mediacji?" - 16 grudnia 2022

dodano: 2022-12-02

Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na konferencję "Kapitalizowanie doświadczeń - jak kompetencje adwokata wykorzystać w mediacji?", która odbędzie się 16 grudnia 2022 roku w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Celem konferencji, kierowanej do adwokatów, mediatorów i arbitrów, jest przybliżenie pełnomocnikom procesu mediacji oraz zwrócenie uwagi na aspekty praktyczne w mediacji i arbitrażu, w tym wskazanie różnic między obiema metodami polubownego rozwiązywania sporów.

Konferencja odbędzie się wyłącznie w formie stacjonarnej, w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej przy ul. Świętojerskiej 16 w Warszawie.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zapytania na temat konferencji oraz zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy Centrum Mediacji przy NRA: centrum.mediacji@adwokatura.pl.

Program konferencji:

9.00 - 9.45 Rejestracja uczestników

9.45 - 10.00 Otwarcie konferencji

10.00 - 11.30 Panel I: Czy i jak działa mediacja?

Przygotowanie mediacji po stronie pełnomocnika (analiza FRIS, PIN, BATNA, WATNA, ZOPA)

Mapowanie procesu mediacji - podział ról adwokat / klient w mediacji - ku zwiększonej efektywności procesu

Techniki zadawania pytań - argumentacja i horyzont wartości

Metoda Hampela - jak cross examination może wpływać na proces mediacji?


11.30 - 11.45 Przerwa kawowa

11.45 - 13.15 Panel II: Mediacja i arbitraż - co pełnomocnik powinien wiedzieć, a co rozważyć?

Uzupełniające czy konkurujące procesy - zdolność mediacyjna i zdolność arbitrażowa

Aspekty praktyczne w mediacji i arbitrażu - wybór mediator i wybór arbitra, klauzule mediacyjne i arbitrażowe

Ugoda i wyrok arbitrażowy "by consent" - jaki jest potencjalny zakres i jakie są następstwa osiągniętego konsensusu

Specyfika mediacji karnych i mediacji o podział majątku

13.15 - 14.15 Przerwa lunchowa


14.15 - 15.45 Sieć ośrodków mediacji - ich struktura i model pracy

Wykorzystanie ośrodka mediacji w promocji Izby i życiu publicznym

Wykorzystanie ośrodka mediacji w rozwoju osobistym adwokata i karierze zawodowej

Obszary wsparcia - rozwój etyczny i standardy pracy

Mentoring, superwizja, interwizja - kto, kiedy, jaką metodą?

Prezentacja 2 struktur lokalnych i 1 międzynarodowego ośrodka mediacji (MIKK)

Kryzys w organizacji - jak radzić sobie z pasywnością i konfliktem wewnętrznym

Podsumowanie części głównej


15.45 - 16.00 Przerwa kawowa


16.00 - 17.00 Rozwój osobisty mediatora

Warsztaty po godzinach
Złóż wniosek o mediację