Aktualności

KONFERENCJA - MEDIACJE RÓWIEŚNICZE I SZKOLNE EFEKTYWNYM SPOSOBEM ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW.

dodano: 2022-03-24

W dniu 18.03.2022 r. w I Liceum im. Mikołaja Kopernika w Katowicach odbyła się konferencja- MEDIACJE RÓWIEŚNICZE I SZKOLNE EFEKTYWNYM SPOSOBEM ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW.

Wydarzenie zorganizowane było przez Komisje Edukacji Prawnej działającą przy Izbie Adwokackiej w Katowicach oraz Centrum Mediacyjne Przy Izbie Adwokackiej w Katowicach.

Konferencja została objęta patronatem Centrum Mediacji Naczelnej Rady Adwokackiej.

Wydarzenie otworzył Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej adw. Roman Kusz oraz Wiceprezes Centrum Mediacji NRA adw. Robert Bogdzio.

Warsztaty z uczniami oraz młodzieżą prowadzili: Pani Mediator Sylwia Małachowska, Pani Mediator Aneta Tombarkiewicz Olszewska, Pan Mediator Marcin Szargiej.

W ramach wydarzenia w placówce szkolnej, w naturalnym dla młodzieży środowisku, odbyły się wykłady i warsztaty? dotyczące alternatywnego sposobu rozwiązywania sporu jakim jest mediacja.

Mediacje szkolne i rówieśniczkę są nie tylko szansą na zakończanie danego sporu, w którym uczestniczy młodzież/uczniowie, ale również mediacja mają potencjał wychowawczy.

Wykorzystanie mediacji w celu rozwiązywania sporów między uczniami to przykład kreatywnego spojrzenia na konflikty rówieśnicze.

Głównym celem mediacji szkolnej i rówieśniczej jest kształtowanie kompetencji w zakresie komunikacji społecznej w środowisku rówieśniczym, szkolnym, rodzinnym i lokalnym.
Złóż wniosek o mediację