Aktualności

Konferencja "Mediacje rówieśnicze i szkolne sposobem przeciwdziałania konfliktom w szkołach"

dodano: 2021-12-06
Centrum Mediacji przy NRA przeprowadziło w dniach 3-4 grudnia 2021r. Konferencję "Mediacje rówieśnicze i szkolne sposobem na przeciwdziałanie konfliktom w szkołach".
Konferencja odbyła się w SP nr 143 w Warszawie dzięki Prezes Centrum Mediacji przy NRA dr adw. Agnieszce Zemke - Góreckiej oraz gościnności dyrektora placówki pani Krystyny Jakubowskiej, w wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście między innymi Marcin Romanowski, podsekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości oraz Bożena Przybyszewska, zastępca burmistrza dzielnicy Praga Południe m.st Warszawy jak również przedstawiciele adwokatury Prezes NRA Przemysław Rosati, Wiceprezes NRA i Prezes Centrum Mediacji przy NRA dr adw. Agnieszka Zemke-Górecka oraz adw. Andrzej Zwara, członek Prezydium NRA i prezes Biblioteki Palestry. Przy konferencji współpracowała także Komisja Edukacji Prawnej NRA.
Inauguracją konferencji była uroczystość związana z objęciem Szkoły Podstawowej nr 143 w Warszawie patronatem Centrum Mediacji przy NRA i utworzenie Klubu Mediatora w placówce.
Po pierwszym dniu konferencji, w sobotę odbyły się warsztaty dla uczniów szkoły, którzy zostać mają mediatorami rówieśniczymi. Młodzież szkolna aktywnie i z zainteresowaniem uczestniczyła zarówno w konferencji jak i sobotnich warsztatach praktycznych
Szczegółowe informacje i dostęp do nagrania z konferencji pod poniższym linkiem:

https://www.adwokatura.pl/konferencje-i-szkolenia/mediacje-rowiesnicze-pomoga-w-rozwiazywaniu-szkolnych-konfliktow/


Złóż wniosek o mediację