Aktualności

Nowa oferta Fundacji Adwokatury - szkolenia z zakresu mediacji

dodano: 2023-05-17
-
Fundacja Adwokatury przedstawia ofertę szkoleniową skierowaną do praktykujących mediatorów oraz adwokatów i radców prawnych. Specjalistyczne szkolenia z mediacji (warsztaty z symulacjami) w wersji stacjonarnej i online poprowadzi dr Marta Janina Kuklo, doświadczony mediator, nauczyciel akademicki z doświadczeniem pracy w Polsce i USA.

1. SZKOLENIE STACJONARNE

SZKOLENIE MEDIACYJNE POGŁĘBIONE - warsztat z symulacjami

Szkolenie realizowane stacjonarnie (koszt 600 zł brutto)

termin: 1-2 lipca 2023

miejsce: Gdańsk, Centrum Szkoleniowe Pomorskiej Izby Adwokackiej, ul. Szymanowskiego 2

(przejdź do formularza zgłoszeń)


Szkolenie ogólne, pogłębione, będące kontynuacją szkolenia podstawowego w zakresie mediacji, pozwalające pogłębić wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas szkolenia podstawowego.


Szkolenie adresowane jest do praktykujących mediatorów, ale również adwokatów, czy radców prawnych biorących udział w mediacji i ma na celu praktyczne przećwiczenie prowadzenia i udziału w postępowaniach mediacyjnych poprzez udział w kilku symulacjach mediacji, jak również podniesienie kwalifikacji uczestników w zakresie rozwoju umiejętności komunikacyjnych czy negocjacyjnych wykorzystywanych w postępowaniach mediacyjnych.
W związku z tym podczas szkolenia dodatkowo zostaną omówione podstawowe bariery pojawiające się w procesie mediacji oraz strategie pokonania analizowanych barier.
Ponadto zostaną przypomniane postawy negocjacyjne prezentowane przez strony w mediacji i przećwiczone techniki pozwalające na efektywny udział każdej z tak prezentujących się stron w procesie mediacji. Szkolenie zostanie przeprowadzone aktywnymi metodami nauczania m.in. z wykorzystaniem symulacji.


Dzięki udziałowi w ww. wydarzeniu:

- poszerzysz swoją wiedzę z zakresu technik komunikacyjnych i negocjacyjnych wykorzystywanych w mediacji,
- przećwiczysz wskazane umiejętności w praktyce w ramach przeprowadzonych symulacji mediacji,
- odświeżysz wiedzę oraz przećwiczysz umiejętności zdobyte podczas szkolenia podstawowego w zakresie mediacji,
- sprawdzisz, jak w praktyce przełamywać bariery, które pojawią się w trakcie prowadzonych postępowań mediacyjnych.


2. SZKOLENIE ON-LINE

"JAK PRZYGOTOWAĆ STRONY DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU MEDIACYJNYM?"

Szkolenia prowadzone w formie online (500 zł brutto)

terminy na które mogą się Państwo zapisać:

29 maja, 26 czerwca, 22 lipca 2023

(przejdź do formularza zgłoszeń)


Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do adwokatów i radców prawnych, ale także praktykujących mediatorów i ma na celu podniesienie ich kwalifikacji w zakresie przygotowania stron do wzięcia udziału w postępowaniach mediacyjnych. W związku z tym podczas szkolenia zostanie omówiona problematyka współpracy w ramach tzw. trójkąta mediacyjnego tj. pomiędzy stronami, pełnomocnikami i mediatorem. Uczestnicy zostaną zapoznani z przepisami szczególnymi, które wskazują na konieczność przygotowania się określonej grupy podmiotów do udziału w mediacji. Ponadto w ramach szkolenia, zostaną omówione i przećwiczone strategie przygotowania się do mediacji oraz konkretne etapy, na których należy tego dokonać. Co więcej, prowadzący szkolenie zaprezentuje praktyczne rozwiązania w pracy ze stronami, w których strony przyszły nieprzygotowane do udziału w postępowaniu mediacyjnym.
Szkolenie zostanie przeprowadzone aktywnymi metodami nauczania m.in. z wykorzystaniem symulacji.


Dzięki udziałowi w wydarzeniu:

- pogłębisz swoją wiedzę w zakresie współpracy w ramach tzw. trójkąta mediacyjnego (mediator - strony postępowania - pełnomocnicy stron),
- zdobędziesz umiejętności praktyczne w zakresie wypracowania konkretnych strategii przygotowania określonych grup podmiotów do mediacji,
- sprawdzisz jakie konkretne korzyści niosą zaproponowane strategie w praktyce, w ramach przeprowadzonych symulacji,
- dowiesz się jakie umiejętności dalej rozwijać, aby efektywnie wspierać klientów w procesie mediacji lub efektywnie prowadzić postępowania mediacyjne.


Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania każdorazowo szkoleń w przypadku niezebrania się pełnej grupy uczestników.

Podczas zapisów wymagane jest wskazanie terminu szkolenia oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres mailowy Fundacji (fundacja.zamowienia@nra.pl).


Informacje o wykładowcy:

dr Marta Janina Kuklo

doktor nauk prawnych, adiunkt Katedra Finansów Publicznych i Prawa Finansowego, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

- od 18 lat nauczyciel akademicki wykładający prawo w języku polskim i angielskim, zarówno dla studentów z Polski, Europy jak i z USA
- przez 4 lata Koordynator Centrum Mediacji przy ANSL w Łomży oraz Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich przy ANSL w Łomży
- przez 14 lat Koordynator/zastępca Koordynatora Studenckiej Poradni Prawnej oraz Centrum Praktyk Sądowych przy UwB
- przez 13 lat Redaktor Naczelna/Zastępca Redaktora Naczelnego (obecnie członek Kolegium Redakcyjnego) ogólnopolskiego czasopisma naukowego "Klinika" i stały współpracownik ogólnopolskiego czasopisma naukowego "Edukacja Prawnicza"
- współtwórca Centrum Mediacji przy IPH w Białymstoku, Wschodniego Sądu Arbitrażowego przy IPH w Białymstoku, Centrum Mediacji przy ANSL w Łomży, Centrum Praktyk Sądowych na WP UwB, czy Kliniki Mediacji w Studenckiej Poradni Prawnej - Pracowni WP UwB
- stypendystka Fulbrighta w kategorii Fulbright Senior Award (2017) oraz Fundacji Kościuszkowskiej i Public Interest Law Initiative Scholarship (2006-207) prowadząca badania naukowa w USA
- badaczka koncentrująca wskazaną działalność na polubownych metodach rozwiązywania sporów (przede wszystkim różnych aspektach mediacji)
- autorka i współautorka ponad 90-ciu publikacji o charakterze naukowym w dziedzinie prawa
- prelegentka i aktywna uczestniczka około 40-tu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych
- certyfikowany trener (prawie 1000 godzin szkoleniowych)
- certyfikowany mediator, a także stały mediator sądowy z doświadczeniem międzynarodowym (ponad 400 przeprowadzonych mediacji)
- arbiter Wileńskiego Sądu Arbitrażowego
- specjalistka w zakresie ADR, klinicznego nauczania prawa, metodologii nauczania prawa, prawa handlowego, gospodarczego i cywilnegoZłóż wniosek o mediację