Aktualności

Nowe standardy szkolenia mediatorów

dodano: 2023-05-05
- Nowe standardy szkolenia mediatorów, rekomendowane przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości (Rada ADR), uchwalone w dniu 23 marca 2023 r., opublikowane zostały w dniu 4 maja 2023 r. Zmiany skutkują zwiększeniem liczby godzin szkoleń dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień mediatora.

Poniżej publikujemy nowe standardy szkoleń mediatorów (Uchwała nr 1/2023 Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia standardów szkolenia mediatorów), opublikowana w dniu 4 maja 2023 r.

(pobierz uchwałę)Złóż wniosek o mediację