Aktualności

Podstawowe szkolenie z mediacji organizowane przez Centrum Mediacji przy NRA - 26.03. i 1-3.04.2022r.

dodano: 2022-03-07

Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej organizuje ?Podstawowe szkolenie z mediacji?, skierowane do adwokatów chcących uzyskać uprawnienia mediatora. Szkolenia zaplanowano na 26 marca oraz 1-3 kwietnia 2022 roku.

Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej postanowiło powrócić do organizacji szkoleń mediacyjnych w formie stacjonarnej z elementami ćwiczeń warsztatowych. Zaprasza na szkolenia podstawowe z mediacji z

- część on-line w dniu 26 marca 2022 r.,

- część stacjonarna w dniach 1, 2, 3 kwietnia 2022 r., w siedzibie NRA


Szkolenie zostanie zrealizowane w formie wykładów oraz ćwiczeń warsztatowych, obejmujących łącznie 40 godzin, zgodnie z minimum programowym wiedzy i umiejętności niezbędnych w pełnieniu roli mediatora przyjętym w Standardach Szkolenia Mediatorów opracowanych przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Odbycie szkolenia z wynikiem pozytywnym, w tym obecność i aktywne uczestnictwo w każdym z 4 dni szkoleniowych (online 26 marca i stacjonarnie 1-3 kwietnia 2022 r.), uprawnia do uzyskania numerowanego certyfikatu mediatora, a następnie wpisu na listę stałych mediatorów Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz listy sądowe przy prezesach sądów okręgowych. Udział w szkoleniu będzie uprawniał do uzyskania 24 punktów szkoleniowych.

Szkolenie zostanie podzielone na trzy części. Część online, która dzieli się na dwie części: jeden dzień szkoleniowy i dodatkowe prace w formie e-learningu oraz część stacjonarną, na którą składają się 3 dni szkoleniowe. Szkolenie stacjonarne będzie przeprowadzone w przeważającej części w formie warsztatów, aktywnie angażujących wszystkich Uczestników, którzy będą mogli od razu doskonalić nabyte umiejętności poprzez liczne praktyczne ćwiczenia. Część stacjonarna odbędzie się w siedzibie NRA

Koszt szkolenia wynosi 1230 zł brutto. Państwa zgłoszenie będzie brane pod uwagę w momencie otrzymania zapłaty przez organizatora.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego na adres: centrum.mediacji@adwokatura.pl do dnia 11 marca 2022 roku.

(pobierz formularz)


Decyduje kolejność zgłoszeń.Złóż wniosek o mediację