Aktualności

Szkolenia specjalistyczne dla adwokatów - mediatorów

dodano: 2022-07-14

W lipcu tego roku odbędzie się cykl szkoleń dla adwokatów posiadających certyfikat mediatora.

  • 22 lipca 2022 roku (piątek) odbędzie się szkolenie z mediacji gospodarczych, które poprowadzi Magda Bellwon. Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 17.00 (8 h), z przerwą w godz. 13.00 - 14.00.

Magda Bellwon to mediatorka i trenerka. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji, kierunek prawo; prowadzi szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców, pracodawców, adwokatów i radców prawnych oraz sędziów z zakresu komunikacji, mediacji i negocjacji.

(Pobierz formularz zgłoszeniowy)

  • 27 lipca 2022 roku (środa) odbędzie się szkolenie pt. Techniki i narzędzia mediacyjne, którego trenerką będzie dr Ewa Kosowska-Korniak. Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00 - 17.00 (8 h), z przerwą w godz. 13.00 - 14.00.

Dr Ewa Kosowska-Korniak jest doktorem nauk prawnych, mediatorką sądową, specjalistką ds. public relations, dziennikarką, trenerką warsztatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; specjalizuje się w szkoleniach z mediacji i kompetencji miękkich.

(Pobierz formularz zgłoszeniowy)

  • 29 lipca 2022 roku (piątek) odbędzie się szkolenie z mediacji karnych. Szkolenie, poprowadzi adw. Martyna Maciejewska-Przyłucka, w godzinach 10.00 - 17.00 (8 h), z przerwą w godz. 13.00 - 14.00.

Adw. Martyna Maciejewska-Przyłucka to adwokatka i wieloletnia mediatorka sądowa wpisana do wykazu instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych w Sądzie Okręgowym w Szczecinie; jest doktorantką Uniwersytetu Szczecińskiego, trenerką umiejętności miękkich i autorką publikacji o mediacji.

(Pobierz formularz zgłoszeniowy)

Wszystkie szkolenia odbędą się w siedzibie NRA w Warszawie, ul. Świętojerska 16. Udział w nich będzie uprawniał do uzyskania 3 punktów szkoleniowych za każde szkolenie oraz otrzymania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia.

W przypadku szkolenia z mediacji karnych uzyskane zaświadczenie jest jednocześnie dokumentem wymaganym przy wpisie na listy mediatorów sądowych w sprawach karnych prowadzone przez prezesów sądów okręgowych.

Koszt szkolenia:

- dla adwokatów-mediatorów wynosi 250 zł netto (307,50 brutto),

- dla mediatorów niebędących adwokatami cena szkolenia to 500 zł netto (615 zł brutto).

Państwa zgłoszenie będzie brane pod uwagę w momencie otrzymania zapłaty przez organizatora. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego dotyczącego wybranego szkolenia (na każde szkolenie jest inny formularz) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za szkolenie na adres: centrum.mediacji@adwokatura.pl? do dnia 19 lipca 2022 roku (najbliższy wtorek).

Prosimy o zwrócenie uwagi przy dokonywaniu opłat za poszczególne szkolenia, ponieważ każde ze szkoleń ma wskazany inny numer konta bankowego do wpłaty.Złóż wniosek o mediację