Aktualności

Trzeci termin szkolenia podstawowego z mediacji 14 i 27-29 maja

dodano: 2022-03-25

Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej organizuje kolejne "Podstawowe szkolenie z mediacji" pozwalające uzyskać certyfikat mediatora w dniach 14 maja (on-line) i 27-29 maja (stacjonarnie) 2022 roku.

Dodatkowe terminy powstały w związku z dużą ilością zgłoszeń na dwa poprzednie szkolenia dla adwokatów zainteresowanych uzyskaniem uprawnień mediatora.

Szkolenie zostanie zrealizowane w formie wykładów oraz ćwiczeń warsztatowych, obejmujących łącznie 40 godzin, zgodnie z minimum programowym wiedzy i umiejętności niezbędnych w pełnieniu roli mediatora przyjętym w Standardach Szkolenia Mediatorów opracowanych przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Odbycie szkolenia z wynikiem pozytywnym, w tym obecność i aktywne uczestnictwo w każdym z czterech dni szkoleniowych (online 14 maja i stacjonarnie 27-28-29 maja 2022 r.), uprawnia do uzyskania numerowanego certyfikatu mediatora, a następnie wpisu na listę stałych mediatorów Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz listy sądowe przy prezesach sądów okręgowych.

Udział w szkoleniu będzie uprawniał do uzyskania 24 punktów szkoleniowych.

Szkolenie zostanie podzielone na trzy części. Część online, która dzieli się na jeden dzień szkoleniowy i dodatkowe prace w formie e-learningu oraz część stacjonarną, na którą składają się 3 dni szkoleniowe.

Szkolenie stacjonarne będzie przeprowadzone w przeważającej części w formie warsztatów, aktywnie angażujących wszystkich Uczestników, którzy będą mogli od razu doskonalić nabyte umiejętności poprzez liczne praktyczne ćwiczenia. Część stacjonarna odbędzie się w siedzibie NRA w Warszawie, ul. Świętojerska 16.

Koszt szkolenia wynosi 1230 zł brutto. Państwa zgłoszenie będzie brane pod uwagę w momencie otrzymania zapłaty przez organizatora.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego na adres: centrum.mediacji@adwokatura.pl? do dnia 1 kwietnia 2022 roku.

(pobierz formularz zgłoszeniowy)Złóż wniosek o mediację