Aktualności

Twają zapisy na "Podstawowe Szkolenie z Mediacji" - 31 lipca i 6-8 sierpnia 2021 r.

dodano: 2021-07-05

SZKOLENIE PODSTAWOWE Z MEDIACJI z częścią on-line 31 lipca i stacjonarną 6-8 sierpnia 2021 r., WARSZAWA


Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej postanowiło powrócić do organizacji szkoleń mediacyjnych w formie stacjonarnej z elementami ćwiczeń warsztatowych.

W dniach 31 lipca oraz 6-8 sierpnia 2021 roku Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej organizuje "Podstawowe szkolenie z mediacji", skierowane do adwokatów chcących uzyskać uprawnienia mediatora.

Szkolenie zostanie zrealizowane w formie wykładów oraz ćwiczeń warsztatowych, obejmujących łącznie 40 godzin, zgodnie z minimum programowym wiedzy i umiejętności niezbędnych w pełnieniu roli mediatora przyjętym w Standardach Szkolenia Mediatorów opracowanych przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Odbycie szkolenia z wynikiem pozytywnym, w tym obecność i aktywne uczestnictwo w każdym z 4 dni szkoleniowych (online 31 lipca i stacjonarnie 6-8 sierpnia 2021 r.), uprawnia do uzyskania numerowanego certyfikatu mediatora, a następnie wpisu na listę stałych mediatorów Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz listy sądowe przy prezesach sądów okręgowych. Udział w szkoleniu będzie uprawniał do uzyskania 24 punktów szkoleniowych.

Szkolenie zostanie podzielone na trzy części. Część online, która dzieli się na dwie części: jeden dzień szkoleniowy i dodatkowe prace w formie e-learningu oraz część stacjonarną, na którą składają się 3 dni szkoleniowe. Szkolenie stacjonarne będzie przeprowadzone w przeważającej części w formie warsztatów, aktywnie angażujących wszystkich Uczestników, którzy będą mogli od razu doskonalić nabyte umiejętności poprzez liczne praktyczne ćwiczenia. Część stacjonarna odbędzie się w siedzibie NRA w Warszawie, ul. Świętojerska 16.

Koszt szkolenia wynosi 1000 zł brutto. Państwa zgłoszenie będzie brane pod uwagę w momencie otrzymania zapłaty przez organizatora.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: centrum.mediacji@adwokatura.pl do dnia 16 lipca 2021 roku.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy.Złóż wniosek o mediację