Aktualności

Tydzień mediacji w innych izbach

dodano: 2021-10-20
W ramach działań mediacyjnych wpisanych w Tydzień Mediacji w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu organizowane zostanie w grudniu 2021 roku III Szkolenie mediacyjne oraz specjalistyczne szkolenie dla adwokatów mediatorów.
Z uwagi na obostrzenia związane z COVID-19 dotychczas organizowane dyżury w sądach okręgu wrocławskiego nie odbędą się.

Dyżury Mediacyjne zaplanowane przez izbę siedlecką odbędą się natomiast w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej. Mediatorzy-adwokaci będą tam udzielać informacji na temat mediacji w dniach od 18 X do 22 X 2021 roku.

W izbie toruńskiej we współpracy z Sądem Okręgowym w Toruniu do pełnienia dobrowolnych dyżurów zgłosiła się adw. Izabela Beszczyńska-Kowalska, która w okresie 18-22 października 2021 r. (19 października 2021 w godz. 9.00-13.00 i
21 października w godz. 12.00-15.00) będzie pełniła dyżur przy użyciu dostępnych elektronicznych form komunikacji na odległość (e-mail, telefon, komunikatory).

Natomiast Centrum Mediacyjne przy izbie w Rzeszowie zaplanowało następujące działania:
- Prezes CM przy ORA Rzeszów uczestniczyła w dniu 20.10.2021 w Konferencji poświęconej mediacjom jako prelegent,
- członkowie CM przy ORA w sposób aktywny będą brali udział w dyżurach mediacyjnych w sądach rejonowych Apelacji Rzeszowskiej oraz w spotkaniach organizowanych przez koordynatorów mediacji przy sądach okręgowych i rejonowych.


Złóż wniosek o mediację