Aktualności

Tydzień Mediacji w izbie łódzkiej

dodano: 2021-10-20
1. Mediatorzy Adwokackiego Centrum Mediacji w Łodzi rozpoczęli tegoroczny Tydzień Mediacji od udziału w spotkaniu organizacji mediacyjnych, w tym także Adwokackiego Centrum Mediacji, z sędziami wydziałów cywilnych i rodzinnych Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. Spotkanie odbyło się w dniu 18 października 2021 roku i było formą wymiany doświadczeń i pogłębiania wiedzy praktycznej dla obu grup: sędziów i mediatorów.

2. W ramach obchodów Tygodnia Mediacji 2021 mediatorzy Adwokackiego Centrum Mediacji w Łodzi dyżurują w dniach 18-22 października 2021 stacjonarnie w następujących sądach województwa łódzkiego:
Sąd Okręgowy w Łodzi, Sąd Okręgowy w Sieradzu, Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa, Sąd Rejonowy w Łowiczu, Sąd Rejonowy w Pabianicach, Sąd Rejonowy w Zgierzu, Sąd Rejonowy w Brzezinach, Sąd Rejonowy w Sieradzu, Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli, Sąd Rejonowy w Skierniewicach.
Na stronach internetowych sądów dostępne są informacje w jakich godzinach dyżurują dla zainteresowanych mediatorzy Adwokackiego Centrum Mediacji w Łodzi.

3. W ramach współpracy z pismem "Kronika" powstanie cykl artykułów o tematyce mediacyjnej pt. "mediujMY". To będzie miejsce na wpisy autorskie mediatorów Adwokackiego Centrum Mediacji w Łodzi, wywiady z sędziami, psychologami, przedstawicielami innych zawodów. Artykuły będą publikowane w formie elektronicznej, bądź papierowej. W październikowym wydaniu Kroniki pojawi się wywiad z sędzią Piotrem Chańko, przewodniczącym XIII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, który przeprowadziła adw. Justyna Kopałka-Siwińska.

4. Na dzień 21 października 2021 roku zaplanowane jest spotkanie przedstawicieli zarządu Adwokackiego Centrum Mediacji w Łodzi w osobach adw. Katarzyna Florczak-Bojanowska i adw. Karolina Wrąbel z II Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej nt. "Omówienia mediacji z rozszerzeniem o mediację karną, możliwości jej wykorzystania w postępowaniu wykonawczym". O spotkaniu poinformowano Biuro Kuratora Okręgowego. Spotkanie będzie miało charakter wykładowy, jak również będzie stanowiło okazję do wypracowania pól współpracy pomiędzy mediatorami Adwokackiego Centrum Mediacji w Łodzi a kuratorami sądowymi w najbliższym czasie.


Złóż wniosek o mediację