Aktualności

Warsztaty z mediacji - ELSA ŁÓDŹ

dodano: 2022-03-15
-
Dzięki uprzejmości Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, w jej siedzibie, studenci prawa - członkowie ELSA Łódź, wzięli udział w warsztatach z mediacji prowadzonych pod patronatem Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
Warsztaty składały się z dwóch części:
  • wykładowej dotyczącej teorii konfliktu, sposobów polubownego rozwiązywania konfliktów za pomocą mediacji i
  • praktycznej, która spotkała się ze szczególnie dobrym przyjęciem. Studenci brali udział w rozwiązywaniu ćwiczeń praktycznych, case study oraz w symulacjach mediacji. Uczestnicy pracowali z wielkim zaangażowaniem i poczuciem humoru.
Spotkanie z ramienia Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi otworzył Wicedziekan adw. Piotr Olszański,
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Łódź reprezentowała Pani Magdalena Pawełczyk, która również wzięła udział w warsztatach.
Szkolenie i część praktyczną przeprowadzili mediatorzy Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej - adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak i adw. Katarzyna Piotrowska - Mańko.


Złóż wniosek o mediację