Aktualności

Wydłużenie terminu wejścia w życie zmian w zakresie standardów szkolenia mediatorów.

dodano: 2023-06-06
-

Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości (Rada ADR) w dniu 2 czerwca 2023 roku ponownie dokonała zmian w sprawie przyjętych przez siebie w dniu 23 marca 2023r., a opublikowanych w dniu 4 maja 2023r. standardów szkolenia mediatorów, wydłużając termin wejścia w życie uchwały do 1 września 2023 roku.


Nowe standardy szkolenia mediatorów, rekomendowane przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości skutkujące zwiększeniem liczby godzin szkoleń dla osób zainteresowanych uzyskaniem tytułu mediatora zgodnie z nową uchwałą wejdą w życie od dnia 1 września 2023 roku.

Poniżej przypominamy nowe standardy szkoleń mediatorów (Uchwała nr 1/2023 Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia standardów szkolenia mediatorów, opublikowana w dniu 4 maja 2023 r.) oraz zmiany w zakresie daty wejścia w życie nowych standardów (Uchwała nr 2/2023 Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1/2023).


UCHWAŁA NR 1/2023

(pobierz uchwałę)


UCHWAŁA NR 2/2023

SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW ALTERNATYWNYCH METOD ROZWIĄZYWANIA

SPORÓW PRZY MINISTRZE SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 2 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1/2023 Społecznej Rady Do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów Przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia standardów szkolenia mediatorów na podstawie par. 6 ust 1 Regulaminu Pracy Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości przyjętego uchwałą Nr 2/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Rady ds. ADR uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się nadać nowe brzmienie § 4 w ten sposób, że: "§ 4 Uchwała wchodzi w życie

z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2023 r."

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Złóż wniosek o mediację