Aktualności

wywiad - Rozwód w mediacji

dodano: 2022-03-23

Mówiąc o rozwodzie, wielokrotnie jawi się obraz długotrwałej i wyniszczającej walki w sądzie, a polskie rozwody słyną z burzliwości. Jako przykład można wskazać małżeńską szarpaninę o łyżeczki, bądź niestety wielokrotnie, co oczywiście gorsze, posługiwanie się dziećmi jako narzędziem w tej walce. Dzięki mediacji rozwodowej małżonkowie zauważą, że można rozwieść się z klasą i z odpowiedzialnością za własne decyzje. Wspólne poszukiwanie przez nich akceptowalnych warunków przeprowadzenia rozwodu zwiększa szansę na szybsze zakończenie sporu i zachowanie optymalnych relacji, które pozostają niezmiernie istotne w sytuacji, kiedy para ma małoletnie dzieci. Mediacja jest przy tym najlepszym wyrazem dbania o interesy wspólne, jak i indywidualne. W ramach mediacji rozwodowej małżonkowie mogą przy obecności swoich pełnomocników ustalić warunki rozwodu, kwestie związane z dziećmi, czy też uzgodnić podział majątku, i co najważniejsze polubownie, w spokojnej atmosferze dialogu i rzeczowych argumentów. Wyróżnienia dla tego dżentelmeńskiego sposobu wyjścia z małżeństwa, zakończenia pewnego etapu w życiu, przy jednoczesnym podjęciu próby pozostawienia dobrych korelacji pomiędzy małżonkami wciąż brakuje w naszej świadomości prawnej.

Warto pamiętać, że mediacja rozwodowa może być prowadzona na każdym etapie, czy to przedsądowym (przed złożeniem pozwu w sądzie), czy już sądowym (po złożeniu pozwu). W obu przypadkach mediację można rozpocząć z inicjatywy jednego z małżonków, składając wniosek o jej przeprowadzenie do wybranego przez siebie mediatora na etapie przedsądowym albo składając wniosek do sądu, w sytuacji kiedy sprawa zawisła już w sądzie. W mediacji umownej, czyli tej gdzie mediacja prowadzona jest na podstawie umowy o mediację zawartej pomiędzy zainteresowanymi osobami, a mediatorem spotkać się z następującymi sytuacjami. Do mediatora zgłasza się jeden z małżonków informując, że chciałby w drodze mediacji porozmawiać ze współmałżonkiem. Wtedy mediator przejmuje inicjatywę, kierując do drugiego z małżonków zaproszenie do mediacji. Często się jednak zdarza tak, że małżonkowie zainteresowani chęcią podjęcia próby polubownego ustalenia wszystkich kwestii okołorozwodowych, przychodzą do wybranego przez siebie mediatora razem.

Czy wystarczy złożyć wniosek, aby można było prowadzić mediację i czy można zmusić małżonków/współmałżonka do przeprowadzenia mediacji?

W jakich sytuacjach warto przeprowadzić mediację, a w jakich jest ona zbędną stratą czasu?

Co jeszcze mogą małżonkowie zyskać dzięki mediacji rozwodowej?

Czy w mediacji obowiązują jakieś zasady?

Mówi się, że mediacja jest szybsza od postępowania sądowego, ile właściwie trwa?

Co jeszcze mogą małżonkowie zyskać dzięki mediacji rozwodowej?

Na te i inne pytania odpowiedź można znaleźć w audycji radiowej z mediator?adwokat Karoliną Wrąbel, którą prowadziła Pani Monika Miszczak w Halo Radio. Zapraszamy do posłuchania.Złóż wniosek o mediację