Baza wiedzy

Mediacje w sprawie kredytów frankowych.

dodano: 2022-03-18
-

Kredytobiorcy mogą korzystać z narzędzia, jakim jest mediacja zarówno w sporach sądowych z bankami jak i przed złożeniem pozwu do sądu. Mediacja jest doskonałym sposobem na rozwiązywanie sporów przede wszystkim trzeba podkreślić, że mediacja to sposób na rozwiązywanie konfliktów, właściwie w każdej sferze życia społecznego. Przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora można prowadzić negocjacje.

Mediacja to proces dochodzenia do kompromisu. Aby osiągnąć kompromis obie strony muszą być gotowe na pewne ustępstwa

Mediacja jest dobrowolna i może być prowadzona wyłącznie wówczas, gdy jej przyszli uczestnicy wyrażą na nią zgodę (w formie umowy o mediację). Zgoda banku na mediację oznacza zawarcie umowy o mediację w przypadku mediacji umownych. Wniosek o mediację muszą złożyć łącznie wszyscy kredytobiorcy, którzy zawarli pierwotną umowę kredytu

Zadaniem mediatora nie jest reprezentowanie interesów którejkolwiek ze stron pozostaje on neutralny i bezstronny. Mediator nie jest sędzią rozstrzygającym spór, ani tym bardziej doradcą bo nie reprezentuje on żadnej ze stron mediacji.

Sprawy frankowe pod kątem finansowym wymagają szerokiej analizy skutków. Chociażby proponowane przez część banków przewalutowanie pozostałej do spłaty kwoty po niższym niż obecny kurs wymaga wyliczenia kwoty pozostałej do spłaty, wysokości powstałych po przewalutowaniu rat, różnic pomiędzy tą propozycją, a skutkami unieważnienia całości kredytu czy też jego odfrankowania.

Obecnie konkretne warunki ugód wypracowało kilka banków. Proponowane przez banki warunki ugody traktowały kredyty udzielone we frankach szwajcarskich w taki sposób, jakby od momentu udzielenia były one kredytami złotowymi oprocentowanymi stopą procentową opartą na wskaźniku referencyjnym WIBOR 3M powiększonym o marżę i spłacanymi w złotych.

Ugoda zawarta w mediacji może być i zwykle jest zatwierdzana w formie postanowienia przez sąd powszechny, a co za tym idzie nabiera ta ugoda charakteru powagi rzeczy osądzonej. To bardzo ważne! Jeżeli frankowicz zdecyduje się na zawarcie ugody przed mediatorem, to wówczas nie będzie miał on żadnej możliwości wytoczenia powództwa przeciwko bankowi w przyszłości. Dlatego decyzja o zawarciu ugody zapaść powinna po dokonaniu szczegółowej, świadomej analizy zagadnienia oraz dokładnym wyważeniu swoich interesów w kontekście przyszłości

Innym zagadnieniem, wymagającym uwagi, jest zbadanie podatkowych aspektów zawarcia ugody. Istnieje bowiem możliwość opodatkowania podatkiem dochodowym umorzonej - w wyniku przewalutowania, części kredytu. Do końca 2021 roku obowiązywało Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (Dz.U.2020.548), pod pewnymi warunkami dojść może do zaniechania poboru podatku dochodowego, sytuacja ta pozostaje jednak zmienna w czasie. Zaznaczyć należy, że, ugody zawarte już w 2022 roku mogą generować w sytuacji braku nowych uregulowań, obowiązek podatkowy po stronie kredytobiorców ( frankowiczów).

Niemniej jednak zawarcia każdej ugody jest także czas trwania postępowania ( do trzech miesięcy), z całą pewnością krótszy niż czas trwania postępowania sądowego.

mediator adw. Anna Janicka

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi, Mediator centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i Adwokackiego Centrum Mediacji w Łodzi. Wykonuje zawód adwokata w formie indywidualnej kancelarii adwokackiej. Prowadzi mediacje cywilne, gospodarcze, karne-gospodarcze, rodzinne i w sprawach spadkowych.
Złóż wniosek o mediację