Baza wiedzy

Mediacje z seniorami..

dodano: 2021-05-27
-

Rosnąca populacja seniorów wymaga podejmowania działań mających na celu wypracowania dla Nich ułatwień w funkcjonowaniu w społeczeństwie. Z tego względu wzrosła ilość prowadzonych mediacji z seniorami. Uniwersytety Trzeciego Wieku, Kluby Seniora, a nawet MOPS-y do swojej oferty szkoleniowej wprowadziły zajęcia z zakresu mediacji, a także poprzez współpracę z mediatorami starają się propagować te formę rozwiązywania konfliktów w rodzinie czy sąsiedzkich. Przede wszystkim większość mediacji z udziałem seniorów dotyczy spraw rodzinnych, konsumenckich i karnych w których występują Oni jako pokrzywdzeni. Seniorzy, którzy ze względu na zakończenie aktywności zawodowej często czują się na marginesie życia rodzinnego dlatego większość mediacji z którymi się zgłaszają dotyczy relacji z wnukami, dorosłymi dziećmi, spraw spadkowych w tym przyszłego testamentu i konieczności opieki nad seniorem w przyszłości. Coraz częściej pojawiają się sprawy o rozwód i podział nieruchomości. Prowadząc mediacje dotyczące spraw rodzinnych trzeba zwracać szczególną uwagę na rolę seniorów w tworzeniu i umacnianiu relacji rodzinnych i podkreślanie jak cenną wartością jest kontakt ze starszymi członkami rodziny, czerpanie z ich doświadczenia życiowego, wiedzy. Przygotowując spotkanie mediacyjne z udziałem seniorów trzeba precyzyjnie zaplanować czas spotkania, wziąć pod uwagę, że preferowane będą spotkania odbywające się w neutralnym i bezpiecznym miejscu oraz niechęć wręcz odmowa mediacji on line ze względu na wykluczenie cyfrowe tej grupy społecznej. Prowadząc mediację najważniejsza jest rozmowa i wysłuchanie każdej ze stron, zrozumienie potrzeb i obaw. Szczególna uwagę należy zwrócić na komunikację uczestników mediacji, która ma polegać przede wszystkim na aktywnym słuchaniu. Brak uważnego słuchania powoduje nie zauważanie nadchodzących problemów. Najczęstszymi barierami utrudniającymi uważne słuchanie w prowadzonych mediacjach z udziałem seniorów jest porównywania, domyślanie się, przygotowane odpowiedzi, osądzanie, utożsamianie się, udzielanie rad, sprzeciwianie się oraz przekonanie o swojej racji. Ponadto trzeba zwracać uwagę na inne doświadczenia życiowe oraz pogłębiające się różnice pokoleniowe dotyczące funkcjonowania rodziny i priorytetów ważnych dla każdej grupy wiekowej. Potrzebne jest skuteczne zabezpieczanie interesów seniorów w sporach o podłożu rodzinnym. Seniorzy z reguły są gorzej wykształceni niż ich adwersarze, nie mają pieniędzy na skorzystanie z odpłatnej pomocy prawnej, obawiają się skorzystać z drogi prawnej w przypadku sporu z dziećmi lub zaniedbań z ich strony, nie znają swoich praw i nie wiedza gdzie się zgłosić aby swoje prawa egzekwować. Rolą bezstronnego mediatora w takich mediacjach jest także wskazywanie możliwości korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej albo instytucji pełnomocnika z urzędu. Celowe też jest korzystanie z instytucji przewidzianej przez ustawodawcę, iż na zgodny wniosek stron może wskazać sposoby rozwiązania sporu, które nie są dla stron wiążące.

Jednakże najważniejsze jest aby mediacja była rozmową, w której uczestnicy zaczną się z sobą komunikować, przedstawiać swoje racje dzięki czemu będą mieli większe szanse na uzyskanie akceptacji swoich pomysłów, zwiększenie efektywności swoich działań i współpracy w grupie w której żyją na co dzień

mediator adw. Anna Janicka

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi, Mediator centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i Adwokackiego Centrum Mediacji w Łodzi. Wykonuje zawód adwokata w formie indywidualnej kancelarii adwokackiej. Prowadzi mediacje cywilne, gospodarcze, karne-gospodarcze, rodzinne i w sprawach spadkowych.
Złóż wniosek o mediację