Mediatorzy

adw. Bednarczyk Andrzej

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Mediacje prowadzi na terenie całej Polski.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa administracyjnego, gospodarczego i cywilnego.
Specjalizacja
Prawo administracyjne
Prawo cywilne, umowy cywilne
Prawo gospodarcze
Złóż wniosek o mediację