Mediatorzy

adw. Bittner Łukasz

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa administracyjnego, gospodarczego i cywilnego
Specjalizacja
Prawo gospodarcze
Prawo administracyjne
Prawo cywilne, umowy cywilne
Złóż wniosek o mediację