Mediatorzy

adw. Chodorowska-Kęcik Beata

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie.
Mediacje prowadzi na terenie województwa małopolskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego.
Specjalizacja
Prawo cywilne, umowy cywilne
Prawo gospodarcze
Prawo rodzinne
Złóż wniosek o mediację