Mediatorzy

adw. Dreszer Natalia Bożena

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Siedlcach.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego i lubelskiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, handlowego i bankowego.
Specjalizacja
Prawo handlowe, umowy handlowe
Prawo cywilne, umowy cywilne
Prawo bankowe
Złóż wniosek o mediację