Mediatorzy

adw. Drożdż Katarzyna

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Radomiu.
Mediacje prowadzi na terenie województwa mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, handlowego i pracy.
Specjalizacja
Prawo pracy
Prawo handlowe, umowy handlowe
Prawo cywilne, umowy cywilne
Złóż wniosek o mediację