Mediatorzy

adw. Haas Łukasz

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa łódzkiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa cywilnego, handlowego i pracy.
Specjalizacja
Prawo pracy
Prawo handlowe, umowy handlowe
Prawo cywilne, umowy cywilne
Języki:
Angielski
Złóż wniosek o mediację