Mediatorzy

adw. Janicka Anna

Magister Prawa, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.
Mediacje prowadzi na terenie województwa: łódzkiego i mazowieckiego.
Specjalista w zakresie mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i handlowego.
Specjalizacja
Prawo handlowe, umowy handlowe
Prawo cywilne, umowy cywilne
Prawo gospodarcze
Złóż wniosek o mediację