Rada Konsultacyjna

Rada Konsultacyjna Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej składa się z Prezesa, 24 koordynatorów Centrów Mediacji przy Izbach Adwokackich, powoływanych przez Okręgowe Rady Adwokackie oraz do 8 członków Centrum powoływanych i odwoływanych, na wniosek Prezesa Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej na czas trwania kadencji Prezesa Centrum Mediacji.

Głównym zadaniem Rady jest wyznaczanie kierunków rozwoju Centrum i czuwanie nad działaniami Centrum, w tym opracowywanie rekomendacji i standardów pracy adwokatów mediatorów. Radzie przewodniczy Prezes Centrum adw. dr Agnieszka Zemke – Górecka.

Aktualny skład Rady

Adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka

Prezes

Adw. Cezary Rogula

Wiceprezes, Koordynator

Adw. dr Robert Bogdzio

Wiceprezes

Adw. Maciej Adamowicz

Koordynator

Adw. Magdalena Bielska

Adw. Katarzyna Bugaj-Kotterba, L.LM.

Koordynator

Adw. Marcjanna Dębska

Koordynator

Adw. Monika Sokołowska

Koordynator

Adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak

Adw. Piotr Fik

Koordynator

Adw. Aneta Gibek-Wiśniewska

Koordynator

Adw. dr Katarzyna Golusińska

Adw. Izabela Beszczyńska-Kowalska

Koordynator

Adw. dr Monika Haczkowska

Koordynator

Adw. Anna Janicka

Adw. Andrzej Kosik

Koordynator

Adw. Tomasz Kuczyński

Koordynator

Adw. Erwin Kruczoń

Koordynator

Adw. Martyna Maciejewska-Przyłucka

Koordynator

Adw. Przemysław Nawojski

Koordynator

Adw. Grażyna Psiuch

Koordynator

Adw. Piotr Ruszkiewicz

Koordynator

Adw. Paulina Rzeszut

Koordynator

Adw. Monika Spieler

Adw. Jan Surzycki

Koordynator

Adw. Małgorzata Szwedowska

Adw. Błażej Więcław

Koordynator

Adw. Piotr Wołyniak

Koordynator

Adw. Karolina Wrąbel

Koordynator

Adw. Anna Zielińska-Turek

Koordynator

Adw. Piotr Zięba

Koordynator
Złóż wniosek o mediację