Rada Konsultacyjna

Rada Konsultacyjna Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej składa się z Prezesa, 24 koordynatorów Centrów Mediacji przy Izbach Adwokackich, powoływanych przez Okręgowe Rady Adwokackie oraz do 8 członków Centrum powoływanych i odwoływanych, na wniosek Prezesa Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej na czas trwania kadencji Prezesa Centrum Mediacji.

Głównym zadaniem Rady jest wyznaczanie kierunków rozwoju Centrum i czuwanie nad działaniami Centrum, w tym opracowywanie rekomendacji i standardów pracy adwokatów mediatorów.

Aktualny skład Rady

Adw. Maciej Adamowicz

Członek Rady, Koordynator ORA w Bydgoszczy

Adw. Izabela Beszczyńska-Kowalska

Członek Rady, Koordynator ORA w Toruniu

Adw. Katarzyna Bugaj-Kotterba, L.LM.

Członek Rady, Koordynator ORA w Wałbrzychu

Adw. Marta Chmielewska

Członek Rady, Koordynator ORA w Warszawie

Adw. Piotr Fik

Członek Rady, Koordynator ORA w Częstochowie

Adw. Aneta Gibek-Wiśniewska

Członek Rady, Koordynator ORA w Opolu

Adw. Joanna Gręndzińska

Członek Rady, Koordynator ORA w Gdańsku

Adw. dr Monika Haczkowska

Członek Rady, Koordynator ORA we Wrocławiu

Adw. Andrzej Kosik

Członek Rady, Koordynator ORA w Zielonej Górze

Adw. Erwin Kruczoń

Członek Rady, Koordynator ORA w Radomiu

Adw. Tomasz Kuczyński

Członek Rady, Koordynator ORA w Białymstoku

Adw. Martyna Maciejewska-Przyłucka

Członek Rady, Koordynator ORA w Szczecinie

Adw. Przemysław Nawojski

Członek Rady, Koordynator ORA w Rzeszowie

Adw. Grażyna Psiuch

Członek Rady, Koordynator ORA w Koszalinie

adw. Cezary Rogula

Członek Rady, Koordynator ORA Kraków

Adw. Piotr Ruszkiewicz

Członek Rady, Koordynator ORA w Poznaniu

Adw. Paulina Rzeszut

Członek Rady, Koordynator ORA w Katowicach

Adw. Monika Sokołowska

Członek Rady, Koordynator ORA w Lublinie

Adw. Jan Surzycki

Członek Rady, Koordynator ORA Bielsku-Białej

Adw. Błażej Więcław

Członek Rady, Koordynator ORA w Siedlcach

Adw. Piotr Wołyniak

Członek Rady, Koordynator ORA w Płocku

Adw. Karolina Wrąbel

Członek Rady, Koordynator ORA w Łodzi

Adw. Anna Zielińska-Turek

Członek Rady, Koordynator ORA w Olsztynie

Adw. Piotr Zięba

Członek Rady, Koordynator ORA w Kielcach
Złóż wniosek o mediację