Jak zostać mediatorem?

Jeśli jesteś adwokatem i chcesz zostać mediatorem Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej:
  • weź udział w 40 godzinnym podstawowym szkoleniu z mediacji organizowanym przez Centrum Mediacji przy NRA,
  • zdobądź niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności mediatora, a otrzymasz certyfikat uprawniający do wykonywania zawodu mediatora,
  • jesteś już adwokatem-mediatorem? Złóż wniosek o wpis na listę Centrum Mediacji przy NRA i uzyskaj dostęp do szkoleń specjalistycznych i innych projektów przeznaczonych wyłącznie dla mediatorów Centrum.
Jeśli jesteś aplikantem adwokackim również możesz odbyć szkolenie, a wniosek o wpis na listę mediatorów Centrum Mediacji przy NRA złożysz gdy zdasz egzamin adwokacki.

Złóż wniosek o mediację