Kolegium Redakcyjne

Kolegium Redakcyjne zostało powołane, aby wypełniać jedną z misji Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej jakim jest promocja mediacji w jak najszerszym zakresie, w tym edukacja społeczeństwa oraz adwokatów.

Kolegium Redakcyjne ma za zadanie podejmować działania w szczególności w przestrzeni internetowej tak, aby rzetelna wiedza o mediacji docierała do jak najszerszego grona odbiorców.

W skład Kolegium Redakcyjnego wchodzą:
Złóż wniosek o mediację