Opłaty - mediacja umowna

Kalkulator

Wartość przedmiotu sporu
Brak wartości przedmiotu sporu
Mediacja w sprawach dyscyplinarnych adwokatów
OPŁATA REJESTRACYJNA - 300 zł + VAT (opłata nie podlega zwrotowi)
OPŁATA MEDIACYJNA W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH ustalana stosowanie do wartości przedmiotu sporu (WPS) + VAT:

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU WYSOKOŚĆ OPŁATY MEDIACYJNEJ
DO 40 000 ZŁ 1 200,00 zł
POWYŻEJ 40 001 ZŁ DO 250 000 ZŁ 1 200 ZŁ + 1% nadwyżki ponad 40 000 zł
POWYŻEJ 250 000 ZŁ 3 700 zł + 1% nadwyżki powyżej 250 001 zł, ale nie więcej niż 50 000 zł

OPŁATA MEDIACYJNA W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH jest stała i wynosi 1 500 zł +VAT
OPŁATA MEDIACYJNA W SPRAWACH DYSCYPLINARNYCH adwokatów lub aplikantów adwokackich jest stała i wynosi 600 zł + VAT. Strony zobowiązane są nadto do zwrotu UDOKUMENTOWANYCH I NIEZBĘDNYCH WYDATKÓW MEDIATORA poniesionych w związku z przeprowadzeniem mediacji.
Złóż wniosek o mediację