Prezes

Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej kieruje Prezes. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej pełnienie tej funkcji powierzyło
adw. dr Małgorzacie Kożuch.


Złóż wniosek o mediację