Przetwarzanie danych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Naczelna Rada Adwokacka, ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa.
W Naczelnej Radzie Adwokackiej został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: IOD@nra.pl lub Naczelna Rada Adwokacka ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa z dopiskiem „dla Inspektora Ochrony Danych”.

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zwarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych, jak również instytucje oraz urzędy państwowe oraz wyznaczeni mediatorzy.

Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO) w następujących celach:
a. wszczęcia mediacji na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
b. prowadzenia mediacji oraz sporządzenia ugody na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
c. wypełnienia innych obowiązków spoczywających na administratorze, a wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie mediacyjne.
Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych oraz ograniczenia przetwarzania.

W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody – przysługuje Panu/Pani prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu prosimy o wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres IOD@nra.pl lub pisząc na adres Naczelna Rada Adwokacka ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa z dopiskiem „dla Inspektora Ochrony Danych”.
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, niemniej ich podanie jest warunkiem wszczęcia i przeprowadzenia postępowania mediacyjnego.

Dane osobowe nie będą profilowane, w tym nie będą w stosunku do tych danych podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
Złóż wniosek o mediację