Wiceprezesi

Funkcję Wiceprezesa Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej sprawuje adw. Cezary Rogula.

Stały mediator oraz mediator w sprawach karnych przy Sądzie Okręgowym w Krakowie. Członek Young Mediators’ Initiative przy IMI w Hadze, mediator oraz ambasador GRO Global. Uczestniczył jako mediator, konsultant lub pełnomocnik w pozasądowym rozwiązywaniu krajowych i międzynarodowych sporów cywilnych i gospodarczych, z zakresu własności intelektualnej, rodzinnych, karnych i administracyjnych. Uczestnik programu wspólnego doktoratu pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim (UJ) i Uniwersytetem w Antwerpii nt. pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Szkoli z negocjacji i mediacji m.in. w Polsce, Austrii, Belgii, Holandii i Indiach. Ekspert ICC Mediation Competition w Paryżu, CDRC w Wiedniu, Lex Infinitum w Goa (Indie). Ukończył Regional Mediator Workshop – East & Southern Europe/West Asia,zorganizowany przez wyspecjalizowane jednostki m.in. przy Banku Światowym ds. rozwiązywania sporów inwestycyjnych. Visiting student na Harvard Law School (2005), uczestnik wymiany w ramach programu Erasmus na Kaholieke Universiteit Leuven (Belgia, gdzie ukończył warsztaty Harvard Law School Program on Negotiation, 2008), visiting researcher na Uniwersytecie w Heidelbergu (2011). Absolwent American Law Program (UJ, Catholic University of America, 2007) oraz studiów podyplomowych z prawa bankowego (UJ, NBP 2011).


Funkcję drugiego Wiceprezesa Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej sprawuje adw. dr Robert Bogdzio.

Doktor nauk prawnych, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, mediator Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, a także aktywny popularyzator polubownych metod rozwiązywania sporów. W latach 2002-2016 związany z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie jako wykładowca prowadzący zajęcia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W latach 2017-2019 prorektor ds. współpracy międzynarodowej w Pedagogium–Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. W latach 2019-2020 roku adiunkt na Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie. Autor licznych publikacji naukowych i monografii z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji. Współpracuje z Uniwersytetem Śląskim w Opawie. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi prawnej firm sektora prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W obszarze zainteresowań naukowych znajdują się także: prawo cywilne i gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości, prawo o notariacie, prawo spółek, prawo medyczne oraz prawo autorskie.
Złóż wniosek o mediację