Informacje o szkoleniu

Przygotowanie sprawy do mediacji w aspekcie proceduralnym i materialnym Adw. Martyna Maciejewska- Przyłucka

Szkolenie z programu Szkoleniowe Środy z CM przy NRA.

Przygotowanie sprawy do mediacji w aspekcie proceduralnym i materialnym

Laptop

Złóż wniosek o mediację