Informacje o szkoleniu

Wartościowanie mediatora w stosunku do ilości zawierania ugód Adw. Aneta Gibek-Wiśniewska

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu Szkoleniowe Środy z CM przy NRA

Wartościowanie mediatora w stosunku do ilości zawierania ugód

Laptop

Złóż wniosek o mediację