Informacje o szkoleniu

Sposoby prowadzenia mediacji i dokumentacja w mediacji Adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak

Szkolenie organizowane w ramach projektu Szkoleniowe Środy z CM przy NRA

Sposoby prowadzenia mediacji i dokumentacja w mediacji

Laptop

Złóż wniosek o mediację