Informacje o szkoleniu

Rezyliencja - zestaw zagadnień dla mediatora Adw. Monika Spieler

Szkolenie organizowane w ramach projektu Szkoleniowe Środy z CM przy NRA

Rezyliencja - zestaw zagadnień dla mediatora

Laptop

Złóż wniosek o mediację