Baza wiedzy

DODANO 2021-03-23

Mediacja w sprawach z zakresu prawa pracy

Instytucja mediacji może być stosowana w sprawach z zakresu prawa pracy. Czy jest jednak potrzebna i efektywna? Moim zdaniem tak.
Autor: Mediator adwokat Liliana Indan-Pykno
DODANO 2021-03-17

Mediacja w sprawach gospodarczych.

W świecie profesjonalistów na pierwszy rzut oka mediacja wydaje się być stratą czasu, przecież przedsiębiorcy - znakomici negocjatorzy, potrafią zawrzeć każdą umowę, a w przypadku sporu rozstrzygnięcie sądu jawi się jako niepodważalna...
Autor: Mediator adw. Zbigniew Bakalarczyk
DODANO 2021-03-12

Informacja w sprawie - pozakodeksowy dokument w mediacji

W mediacji cywilnej, prowadzonej na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego występują dwojakiego rodzaju dokumenty: protokół z mediacji i ugoda. Nie są to jednak wszystkie dokumenty, jakie w toku mediacji sądowej mogą się...
Autor: Mediator adw. dr Anna Koropczuk
DODANO 2021-03-05

Mediacje karne zarys

Mediacja pozwala zaktywizować sprawcę czynu, przy jednoczesnym przyjęciu przez niego odpowiedzialności za wyrządzoną krzywdę
Autor: Mediator adw. dr Robert Bogdzio
DODANO 2021-03-04

Szacowanie ryzyk sprawy sądowej.

Mocodawca podejmując decyzję o sposobie rozwiązania swojego sporu winien mieć pełną możliwość oszacowania kosztów związanych zarówno z wniesieniu pozwu do sądu jak i z rozpoczęciem mediacji.
Autor: Mediator adw. Anna Janicka
DODANO 2021-02-23

Komu sprzyja adwokat mediator?

Co mogą zyskać strony jeśli ich postępowanie mediacyjne będzie prowadził mediator - adwokat.
Autor: mediator adw. Katarzyna Romaniuk
DODANO 2020-11-09

Wywiad z Prezes Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

DODANO 2020-11-05

Mediacja, co to takiego?

Jak wygląda mediacja krok po kroku.
Autor: Mediator adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak
DODANO 2020-11-03

Mediacja - standard przyszłości?

Mediacja jako instytucja prawna istnieje od wielu lat w przepisach prawnych, ale nie jest uznawana za jedno z podstawowych narzędzi pracy pełnomocnika.
Autor: mediator adw. Martyna Maciejewska-Przyłucka
DODANO 2020-11-03

Krytyka to też przemoc, czyli rzecz o skutecznej komunikacji nie tylko w...

Mediacja ma na celu wypracowanie porozumienia, co jest niemożliwe bez przywrócenia właściwej komunikacji między stronami. Nie da się bowiem zażegnać konfliktu, bez wyrażenia jasno swoich potrzeb. W tej sytuacji może pomóc niezależny...
Autor: Adw. Karolina Gagacka
Złóż wniosek o mediację